Menü Kapat

4 Adımda ÖZOFAJİT

Güncelleme tarihi:

Özofajit ne anlama geliyor, hangi durumlar Özofajitin oluşmasına yol açar, bu durumun teşhisi için hangi testler yapılır ve sonuç olarak Özofajit olarak bilinen hastalığın tedavisi var mı?

Bütün bu Soruların cevapları aşağıdaki makalemde..

Özofajit nedir?

— Yemek borusunun iltihabına “Özofajit” denir.

Her tıbbi kelimede olduğu gibi bu hastalıkta adını Latincede özofagus (esophagus) ve –itis ekinden almaktadır (esophagitis). Bu iltihab akut (ani) ya da kronik (müzmin) olabilir.

Özofajit
Özofajit – Endoskopi esnasında iltihaplı yemek borusu (özofagus) görüntüsü

Özofajit’in Sebepleri

Özofajitin birçok nedeni vardır ancak toplumda en yaygın görülen sebep elbette mide asidinin reflüsüne bağlı olan özofajit tipidir ve genelde Reflü Özofajit olarak adlandırılır. Bu durum yemek borusu ve mide arasında kapağın yetersiz (açık, gevşek veya felç) olmasına bağlıdır (Gastro-özofageal reflü, LES Gevşekliği veya KÖS Yetmezliği).

Diğer nedenler şöyledir:

 • Enfeksiyon: bu durum genelde dinreç sisteminde sorun olan (immünkompromize) hastalarda görülür örneğin fungal (kandida → özofageal kandidiyasis) ve viral (Herpes simplex →Herpes özofajit ve sitomegalovirüs) enfeksiyonları.
 • Kimyasal travma: yakıcı maddeler örneğin asit veya alkali olabilir. Bu durum genelde çocuklarda, akli dengesi bozuk (mental retardasyon) hastalar ve intihar girişiminde bulunanlarda görülür.
 • Mekanik (fiziki) travma: örneğin radyoterapi, nazogastrik sonda uygulaması, endoskopi, vb.
 • ilaç (örneğin doksisiklin), alkol ve alerji duyulan bazı yiyecekler ( özinofilik özofajit)
 • Crohn hastalığı

Özofajit Nasıl anlaşılır?

özofajit belirtileri

Özofajit durumlarında görülen en sık bulgular şöyledir:

 • Mide ekşimesi
 • Ağrı: karından göğüse, boyuna ve çeneye kadar yayılabilen bir ağrı.
 • Bulantı (ve nadiren kusma)
 • Şikayetlerin yemeklerden sonra artış göstermesi

Bu şikayetlerin varlığında ilk önce tanıya yönelik üst sindirim sistemi Endoskopisi yapılmalıdır (özofagoskopi).

Los Angeles Özofajit sınıflamasına
Los Angeles Özofajit sınıflamasına. Özofagus iltihap seviyesi “Grade” olarak ifade edilmiştir.

Endoskopide görülen inflamasyonun şiddeti Los Angeles (LA) sınıflamasına göre şöyledir:

Özofajit’in Gradeleri (Sınıflanması)

 • Grade A – 5 mm’den kısa bir veya daha fazla mukoza kaybı
 • Grade B – 5 mm’den uzun bir veya daha fazla mukoza kaybı (mukoza kıvrımları arasında bağlantı yok)
 • Grade C – mukoza kıvrımları arasında uzanan mukoza kaybı (özofagus çevresinin <%75 daha azı)
 • Grade D – özofagus çevresinin >%75’den fazlasını kapsayan mukoza kaybı.

Özofajit Tedavisi

Özofajit’in tedavi seçeneği nedenlerine göre yapılır. Örneğin enfeksiyon durumlarında doğru antibiyotikler başlatılır. Asit reflüsüne bağlı özofajitlerde mide asidini azaltan çeşitli ilaçlar verilebilir.

Tedavi konusunda en önemli husus ise erken dönemde tanının konulmasıdır çünkü tedavi edilmeyen olgularda zamanla alt özofagus bölgesinde ciddi hasar oluşur. Bu hasara bağlı bazen darlıklar bazen de yemek borusunu kaplayan mukozada değişim (displazi, metaplazi, Barrett özofagusu) görülebilir. İlerleyen ve tedavi edilmeyen olgularda ise yemek borusu kanserinin gelişme olasılığı vardır (Özofagus CA). Cerrahi tedavide ise çeşitli anti-reflü ameliyatlar uygulanabilir.

Posted in Sindirim Sistemi Hastalıkları

İlgili Yazılar