Özofajit – Sebepleri ve Tedavisi

Özofajit ne anlama geliyor, hangi durumlar Özofajitin oluşmasına yol açar, bu durumun teşhisi için hangi testler yapılır ve sonuç olarak Özofajit olarak bilinen hastalığın tedavisi var mı?

Bütün bu Soruların cevapları aşağıdaki makalemde..

Özofajit nedir?

Yemek borusunun iltihabına “Özofajit” denir. Bu iltihab akut (ani) ya da kronik (müzmin) olabilir.

Özofajit - Endoskopi esnasında iltihaplı yemek borusu (özofagus) görüntüsü
Özofajit – Endoskopi

Her tıbbi kelimede olduğu gibi bu hastalıkta adını Latincede özofagus (esophagus) ve –itis ekinden almaktadır (esophagitis).

Özofajitin Sebepleri

Özofajitin birçok nedeni vardır ancak toplumda en yaygın görülen sebep elbette mide asidinin reflüsüne bağlı olan özofajit tipidir ve genelde Reflü Özofajit olarak adlandırılır. Bu durum yemek borusu ve mide arasında kapağın yetersiz (açık, gevşek veya felç) olmasına bağlıdır (Gastro-özofageal reflü, LES Gevşekliği).

Diğer nedenler şöyledir:

 • Enfeksiyon: bu durum genelde dinreç sisteminde sorun olan (immünkompromize) hastalarda görülür örneğin fungal (kandida → özofageal kandidiyasis) ve viral (Herpes simplex →Herpes özofajit ve sitomegalovirüs) enfeksiyonları.
 • Kimyasal travma: yakıcı maddeler örneğin asit veya alkali olabilir. Bu durum genelde çocuklarda, akli dengesi bozuk (mental retardasyon) hastalar ve intihar girişiminde bulunanlarda görülür.
 • Mekanik (fiziki) travma: örneğin radyoterapi, nazogastrik sonda uygulaması, endoskopi, vb.
 • ilaç (örneğin doksisiklin), alkol ve alerji duyulan bazı yiyecekler (bkz: özinofilik özofajit nedir?)
 • Crohn hastalığı

Özofajit Nasıl anlaşılır?

özofajit belirtileri

Özofajit durumlarında görülen en sık bulgular şöyledir:

 • Mide ekşimesi
 • Ağrı: karından göğüse, boyuna ve çeneye kadar yayılabilen bir ağrı.
 • Bulantı (ve nadiren kusma)
 • Şikayetlerin yemeklerden sonra artış göstermesi
Los Angeles Özofajit sınıflamasına
Los Angeles Özofajit sınıflamasına. Özofagus iltihap seviyesi “Grade” olarak ifade edilmiştir.

Bu şikayetlerin varlığında ilk önce tanıya yönelik üst sindirim sistemi Endoskopisi yapılmalıdır (bkz: Endoskopi nasıl yapılır?). Endoskopide görülen inflamasyonun şiddeti Los Angeles (LA) sınıflamasına göre yapılır.

Özofajitin LA Sınıflanması

 • Grade A – 5 mm’den kısa bir veya daha fazla mukoza kaybı
 • Grade B – 5 mm’den uzun bir veya daha fazla mukoza kaybı (mukoza kıvrımları arasında bağlantı yok)
 • Grade C – mukoza kıvrımları arasında uzanan mukoza kaybı (özofagus çevresinin <%75 daha azı)
 • Grade D – özofagus çevresinin >%75’den fazlasını kapsayan mukoza kaybı.

Özofajit Tedavisi

Özofajit’in tedavi seçeneği nedenlerine göre yapılır. Örneğin enfeksiyon durumlarında doğru antibiyotikler başlatılır. Asit reflüsüne bağlı özofajitlerde mide asidini azaltan çeşitli ilaçlar verilebilir.

Tedavi konusunda en önemli husus ise erken dönemde tanının konulmasıdır çünkü tedavi edilmeyen olgularda zamanla alt özofagus bölgesinde ciddi hasar oluşur. Bu hasara bağlı bazen darlıklar bazen de yemek borusunu kaplayan mukozada değişim (displazi, metaplazi, Barrett özofagusu) görülebilir. İlerleyen ve tedavi edilmeyen olgularda ise yemek borusu kanserinin gelişme olasılığı vardır (Özofagus CA). Cerrahi tedavide ise çeşitli anti-reflü ameliyatlar uygulanabilir.

2 Yorum

Soru, Düşünce ve Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir