Endoskopi nasıl yapılır?

Halk dilinde hortum olarak bilinen Endoskopi ışık yardımıyla organların içini gösteren bir tüptür. Endoskopi işlemi ise ortalama 5 dk gibi kısa süren ağrısız ve zararsız bir işlemdir. “endo” kelimesi “iç” ve “skopi” eki de “görüntüleme” anlamına gelmektedir. Türkçesi İçbakı.

Nasıl yapılır?

Endoskopi öncesi hastanın refleksini baskılamak ve önlemek için ağız içi ve dil köküne doğru uyuşturucu bir sprey sıkılır (lokal anestezi). İşlemi gerçekleştirmek için hastaya verilen birçok pozisyon tarif edilmiştir. Bunlar arasında en fazla ve yaygın olarak kullanılan sol yan yatış pozisyonudur. Bazı durumlarda da hastanın sol kolu omuzundan itibaren arkaya doğru alınır, bazı durumlarda ise fotoğrafta görüldüğü gibi nötr pozisyonda bırakılır. Pozisyon hem hasta için rahatlık sağlar hem de hekim açısından üst sindirim sistemini detaylı bir şekilde incelemesine yardımcı olur.

sol yan yatış pozisyonu
sol yan yatış pozisyonu

Bu faktörler basit olarak görünse de yeterli ve verimli bir işlemin yapılması açısından önem arz etmektedir. Buradaki asıl amaç sadece endoskopi işleminin yapılması değil, var olan bir patolojiyi tespit etmektir! Bu işlemi gerçekleştirmek için birçok endoskop makrası mevcuttur; örneğin Olympus, Pentax, Fujifilm. Tecrübeli ve yöntemine uygun bir şekilde yapılan Endoskopi işlemi tamamen ağrısızdır. Dolayısıyla açık ve net söylemem gerekiyor ki bazı hastalardaki endoskopi korkusu tamamen gereksiz ve yersizdir. İşlem esnasında mideyi ve barsakları şişirmek için verilen hava çok hafif bir bulantı hissi verebilir.

plastik dişlik - ağızlık
Tek kullanımlık Plastik dişlik – ağızlık

İşleme başlarken hastanın ağzına plastik dişlik yerleştirilir. Bunun amacı ise aletin hasta tarafından ısırılmaması ve işlemin daha kolay bir şekilde uygulanmasıdır. Endoskopi aleti dilin üzerinden ilerletilir ve önce orofarenks ve epiglottis bölgesi görüntülenir.

Orofarenks ve epiglottis bölgesi
Orofarenks ve epiglottis bölgesi

Bu aşamada ağzın arka boşluğu, burundan gelen nefes yolu, ses telleri (cord vocalis), larniks, farinks görüntülenir. Tam bu aşamada hastadan tükürüğünü yutması istenir ve nefes borusunun hemen arkasından yemek borusuna (özofagus) girilir. Yutma refleksi nefes borusunu kapatırken yemek borusun açılmasını sağlar.

Yemek borusu (üstte) ve mide kapağı (altta) görüntüsü
Yemek borusu (üstte) ve mide kapağı (altta) görüntüsü

Yemek borusunun alt kısmına gelindiğinde Mide ve yemek borusu arasındaki kapak (LES=Lower Esophageal Sphincter  veya KÖS=Kardiyoözofageal Sfinkter) görüntülenir. Burada görüntülenecek patolojilerin başında kapağın gevşek olması (LES/KÖS Gevşekliği) veya mide asidinin geri gelmesine (reflü) bağlı yemek borusunun iltihabı ve tahrişi (özofajit).

Midenin anatomik bölümleri
Midenin anatomik bölümleri

LES geçildikten sonra mideye girilir. Midenin fundus, kardia, korpus, antrum ve pylor bölgeleri incelenir. Mide içerisinde görülecek önemli hastalıkların bazıları şöyledir: mide iç duvarının belirli bir bölgesinin (Antral Gastrit) veya tamamının (pangastrit) iltihaplanması, derin veya yüzeysel yaraların oluşması (peptik ülser), safraya bağlı iltihap oluşması (alkalen reflü gastrit), polipler, ve iyi huylu (benign) veya kötü (malignant) tümörler ve mide çıkışının daralması (pylor stenozu veya Gastric outlet obstruction).

H.Pylori
H.Pylori

Bu aşamada antrum bölgesinden Helicobacter Pylori (H.Paylori) testi (CLO test = Campylobacter-like organism test) için biyopsi alınabilir. Helicobacter Pylori mikrobu mide içerisinde basit gastrit ile mide kanseri arasında çok geniş yelpazeli sorunlara yol açabilir. Daha sonra pylor bölgesinden geçilerek ince barsakların üst kısmına (duodenum) girilir. Burada da yine midede olduğu gibi iltihap (duodenit), yara (Duodenal ülser), polipler, ve iyi huylu (benign) veya kötü (malignant) tümörler görülebilir. Aynı zamanda duodenumda safra kanallarının barsağa açıldığı kapı (Ampulla of vater) görüntülenir. Alet geri çekildiğinde mide içerisinde J manevrası yapılarak mide ve yemek borusu arasındaki kapak iç taraftan görüntülenir. Bu manevra ile kapaktaki gevşekliği derecesi ve varsa mide fıtığı (hiatal herni, sliding hiatus hernisi, paraözofageal herni) tespit edilebilir.

Endoskopi işlemi esnasında incelenen bölgeler sırasıyla yemek borusu (özofagus), mide (gastrik) ve ince barsağın başlangıç kısmı (duodenum) olduğundan işlemin gerecek adı Özofago-gastro-duodenoskopidir. Sadece yemek borusu incelendiğinde Özofagoskopi, sadece mide ve yemek borusu incelendiğinde ise Gastroskopi adı verilir. Duodenum incelendiğinde ise Duodenoskopi adı verilir, burada zaten yemek borusu ve mide görüntülendiği için Özofago-gastro-duodenoskopi işlemi ile aynı sayılır (yani Duodenoskopi = Özofago-gastro-duodenoskopi = Üst GİS Endoskopisi)

Endoskopi işlemi esnasından bir kare
Endoskopi işlemi esnasından bir kare

Birçok hastada endoskopi işlemi narkozla veya uyutularak (genel anestezi altında) yapılabilir. Ortalama 3-5 dakika gibi çok kısa süren bu işlem esnasında hasta anestezi ekibi tarafından damardan verilen çeşitli ilaçlar (fenatanil, dormicum, propofol, buscopan, metpamid, vb) sayesinde uyutulur. Yapılan ilaçlar hastada geçici hafıza kaybına neden olduğundan dolayı hastalar işlem sonra birşey hatırlamazlar.

Ne zaman yapılır? (Endoskopi Endikasyonları)

 • Üst sindirim şikayetler — iştahsızlık, hazımsızlık, bulantı, ekşime, yanma, karın ağrısı)
 • Kansızlık (anemi)
 • Ağızdan veya makattan kan gelmesi (Hematemez, Hematokezya, Melana)
 • Dışkıda Gizli Kan (Gaitada gizli kan GGK)
 • 50 yaş üstü tüm insanlarda erken kanser taraması amacıyla
 • Kontrol amaçlı (Mide polibi, Gastrit, Kanser, Reflü, Ülser)

Uyutularak mı canlı mı daha iyi?

bayıltarak endoskopi işlemi
Anestezi ile (uyutularak) endoskopi işlemi

Endoskopi işlemi hem lokal hem de genel anestezi altında yapılabilir. Burada önemli olan hastanın rahat ve relaks olmasıdır. Hasta ne kadar relaks olursa işlem o kadar kısa ve pürüzsüz yapılabilir. Deneyimli hekim tarafından uyutulmadan yapılan endoskopilerin hem hasta hemde doktor açısından bir kaç avantajı vardır:

 • İşlem süresi kısa (3-5 dk)
 • İşlemden sonra hasta hemen evine veya işine dönebilir. Araba kullanabilir.
 • Refaketçi gerektirmez.
 • Damardan herhangi bir ilaç uygulanmaz.
 • işlem esnasında gerektiğinde biyopsi alma işlemi yapılabilir.
 • işlem esnasında tespit edilen hastalıkları (örneğin ülser, polip, gastrit, reflü) detaylı bir şekilde inceleme imkanı
 • Endoskopik onkolojik tarama ve kontrollerde (örneğin mide kanseri, kolon CA, vb) birden fazla bölgeden biyopsi alma imkanı.
 • Özellikle hipertansiyon, kalp ve akciğer rahatsızlıkları olan hastalarda işlemin daha kontrol edilebilir şartlarda yapılabilmesi.
 • Tedavi amaçlı endoskopilerde (terapötik uygulamalar, biyopsi alınması, polipektomi, balon dilatasyonu, stent yerleştirilmesi, PEG takılması…vb) rahatlık ve kolaylık sağlaması

Unutmayın !
Endoskopi sadece [mideye hortum atma] veya [mideye hortum salma] işlemi değildir. Bir çok Sindirim sistemi hastalıkların tanı konması için en değerli ve yegane yöntemdir. Üstelik basit, ağrısız ve kısa bir işlemdir… Op.Dr.Ertan BEYATLI

aynı hastada özofajit, gastrit, ülser ve mide fıtığı

Yapmak mı Tanı koymak mı?

Yapmak, bakmak, görmek, tanı koymak. Bu dört aşma tam olmalıdır. İşlem esnasında bir hastalığı fark etmekle tanıyı koymak ayrı anlama gelir. Çünkü endoskopi subjektif bir işlemdir. Endoskopi sonucu tamamen hekimin tecrübesi be bilgisine bağlı olarak nereye baktığına neyi gördüğüne ve hangi görüntüyü nasıl değerlendirip tanı koymasına bağlıdır.

En tehlikeli hastalıklarda bile bu görüş farklılığını görebiliyoruz. Örneğin, normal olarak rapor edilen bir merkezin başka merkezde kötü hastalıklarla sonuçlanan somut olgular vardır. Dolayısıyla Endoskopi işleminden maksimum verim almak için bazı hususlara dikkat edilmelidir:

 • Endoskopi yaptırmak için bir neden olmalıdır.
 • İşlemi yapan tecrübeli bir hekim olmalıdır.
 • İşlemi yapan hekim tarafından yeterli hasta bilgilendirilmesi yapılmalıdır. İşlemden önce hastanın kafasında soru işaretleri olmamalıdır.
 • İşlem ile ilgili görüntülü rapor veya CD alınmalıdır.

Türk Dil Kurumunun TDK tıp terimleri 2013 = Endoskop: İçgöreç , Endoskopi :İçbakı

Youtube Videoları:

Endoskopi nasıl yapılır video (anestezi ile) - Dr. Ertan BEYATLI

Cerrahi Endoskopi nedir?

Kısacası kapalı ameliyat yöntemi demektir. Ameliyat esnasında özel bir alet kullanarak (endoskop – laparoskop) vücudun herhangi bir bölgesine girişim yapılmasını ifade eder. Bir başka değişle vücutta çok küçük bir kesiden ameliyat gerçekleştirmek demektir. İngilizce kaynaklarda ayrıca Minimal İnvazif Cerrahi (veya laparoskopik cerrahi) olarak da bilinir. Son zamanlarda giderek hızla artan endoskopik ve laparoskopik girişimler sayesinde daha kısa süreli ameliyatlar, daha az hastane yatışı ve daha erken normal hayata ve iş hayatına dönme fırsatı sağlanmaktadır.

Fiyatları ne kadar?

Endoskopi işleminin maliyeti birçok faktöre dayanarak değişiklik gösterebilir. Bunların arasında hastanın genel sağlık durumu, uygulanan merkez veya hastane ve hekim faktörü yer almaktadır. Sigortalar endoskopi için belirli ücretler ödemekte olup geriye kalan maliyetler hastalar tarafından karşılanmaktadır.

“Endoskopi nasıl yapılır?” üzerine 14 yorum

 1. Hocam karaciğerimde hemanjiom var endoskopi istendi ama çok korkuyorum anestli olarak yapıyormusunuz siz

 2. Sevgili hocam, 1 seneden fazla mide kalin bagirsak bolgesinde sol göğüs kafesinin altında yanma gibi sikayetlerim var, kas agrısı baş agrısı dilimde yanma tarzında tahris var, 8 sene önce reflü ameliyatı oldum, hiç şikayetim yoktu ve bir anda bu şikayetim başladı, resmen hayatımı zindan ediyor, kolonoskopiyle mideme ve kalın bağırsağıma bakıldı ayrıca Ct scan batın bölgesine bakıldı ancak her şey iyi çıkıyor
  Peki neden bu kadar şikayetim var, göbek kayması olabilirmi?
  Lütfen yardımcı olun bana, sigara alkol kullanmıyorum
  Yüzmeye giderim sık sık, NEDİR BU SIKINTI
  Sevgi ve saygılarımla ibrahim Özer

 3. Mrb hocam benim lüserim var midede gastrit ve şiddetli ağrı ile birlikte sürekli şişkinlik oluyor balon gibi oluyor karnım acaba be olabilir

 4. Selamlar hocam 15 16 yildir mide ilacı ppi kullanıyorum çok iyi geliyordu ancak son 1 aydır göğsünün ortasında mide ile yemek borusunun birleştiği yerde yanma var beni çok rahatsız ediyor sizce hangi hastalık olabilir teşekkürler saygilar

 5. Anestezi li yani uyutularakEndoskopi yapılacak 10 gün önce anestezi için doktorunuza baş vurun dediler randevu alamıyorum aynı hastanede başka doktora baş vursam veya 9 gün önce doktoruma baş vursam fark eden değişen birşey olurmuş yine bana verilen günde endoskopi ye gire bilirmiyim

 6. merhabalar ben doğuştan epidermolizis bülloza hastasıyım ve ben hastalığımdan dolayı yemek borusu daralamsı var ve bunun için endoskopi önerildi gittim doktor ve sizce uygun mudur benim gibi hasta için.

  • Yemek borusu darlığının tanısı için baryumlu grafi ve kontrastlı BT uygulanabilir. Ancak endoskopi için ciddi bir endikasyon varsa tecrubeli bir hekim tarafindan tam teşekkülü bir merkezde yapılmasında yarar vardır.

Yorumlar kapalı.