Displazi ve Metaplazi nedir?

İnsan vücudu kimyasal ve biyolojik açıdan karmaşık bir sistemidir. Hücre, insan vücudundaki fiziksel yapı açısından temel varlıktır. Her vücut hücresi önemlidir; Tek bir hücre ciddi hastalıklara neden olabilir.

Hücrelerin anormal davranışıyla bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Her insan bu hastalıklar arasında ayrım yapamaz. İşte bu hastalıklar arasındaki temel farklılıkları anlamanıza yardımcı olacak bazı hususlar:

Hiperplazi nedir?

Normal hücre sayısındaki anormal artıştır (hipergenesis). Sonuçta bir organ büyümesine neden olabilir.

Metaplazi nedir?

Metaplaziste bir hücre başka bir hücre türüne dönüşür. Bu dönüşüm doğal olabilir veya harici bir uyarıcı tarafından tetiklenebilir. Vücut yeni bir çevrenin içine girdiğinde, bu değişikliklere uğrar. Bir hücre türü yeni çevreyle birlikte ayakta kalamazsa, yeni çevre üzerindeki zorluklarla yüzleşmek için başka türlere dönüşürler. Eğer uyarı artık mevcut değilse, hücreler orijinal türe dönüşecektir. Metaplazi geridönüşümü olan bir durumdur. Örneğin elde ve ayakta oluşan nasırlar.

Anaplazi nedir?

Hücrelerin farklılaşması orijinal hücrelere geri geldiğinde, bu duruma Anaplazyi denir. Bu kelimenin anlamı “geriye dönük” demektir ve temelde hücrelerin ayrımlaşmasıdır. Bu farklılaşma, fonksiyonlar ve hücre yapıları ya da her ikisinde de olabilir.

Displazi nedir?

Kanserden bir önceki basamaktır. Bu terim, gelişim anormalliği için kullanılır. Bu durum olgun hücre sayısının azaldığı yerde olgunlaşmamış hücrelerin aşırı büyümesi anlamına gelir. Bu terim özellikle hücresel anormallik yeni dokularla sınırlandığında kullanılır.

Neoplazi nedir?

Hücreler metaplazi ve displazi gibi anormal büyümeye maruz kaldıklarında ve anormal hücrelerin çoğalması halinde buna Neoplazi denir. Genellikle kanser olabilecek tümörle sonuçlanır.

Hiperplazi, Metaplazi, Anaplaziya, Displazi ve Neoplazi

Hiperplazi, hücre sayısındaki artıştır. Hiperplazi, genellikle Displazi ile karıştırılır, ancak displazi olgunlaşmamış hücrelerin büyümesi, hiperplazi hücrelerin sayısındaki artıştır. Metaplazide bir tür hücre, bir uyarıcının varlığı nedeniyle başka bir hücre türüne dönüşürken, anaplazi hücrelerin ayrımlaşmasıdır. Neoplazi, metaplazi veya displaziden sonra gerçekleşen bir sonraki evredir. Metaplazide uyarı kaldırıldığında hücreler orijinal durumuna geri dönebilir, diğerlerinde ise hücreler orijinal evreye geri dönemezler.

Atrofi ve Hipertrofi nedir?

Atrofi, hücre hacminin azalmasıdır. Hipertrofi, hücre hacminin artması anlamına gelir.

hipertrofi