Takip edin   

Mide Polipleri endoskopi (gastroskopi) işlemi yapılan hastaların yaklaşık %5’inde tesadüf olarak bulunabilirler. Bu poliplerin %2’si erken mide kanseri içermektedir.

Mide Polibi nedir?

Mide polipleri daha çok erişkinlerde görülen tek veya birden fazla iyi huylu kitlelerdir. Midenin çıkış bölümüne (pylor) yakın yerleşenler tıkanıklığa neden olup belirti verebilmektedir.

Mide polipleri’nin Türleri

Mide poliplerinin histolojik olarak üç ana çeşidi vardır. Bunlar:

 1. Hiperplastik (%80)
 2. Adenomatöz (%19)
 3. İnflamatuar (%1)

Hiperplastik Polipler

Vakaların %80′ini oluşturan hiperplastik polipler mide iç yüzeyini örten dokulardan kaynaklanır ve gerçek neoplazm değillerdir Mide kanseri ile aralarında hiç bir bağlantı yoktur.

Adenomatöz poliplerin

Bu poliplerin yaklaşık %30′u adenokarsinom denilen kötü huylu kanser odağı içermektedir. Ayrıca benign adenomatöz polipli hastaların midesinin başka bir yerinde %20 oranında kötü huylu bir kanser bulunabilmektedir.

Adenomatöz poliplerde kanser görülme sıklığı polipin boyutunun büyümesi ile artar. Saplı ve çapı 2 cm den küçük olan lezyonlar çoğunlukla kötü huylu değildirler. İyi huylu adenomatöz poliplerin yaklaşık %10′u gelişimleri sırasında kötü yönde değişim gösterebilmektedir.

İnflamatuar (fibroid) Polipler

Tüm gastrik poliplerin %1‘inden daha azını teşkil ederler. İnflamatuar fibroid poliplerin birçoğu tesadüfen bulunurlar ve alındıklarında tekrarlamazlar. Bu nedenle takip önerilmez.

Bütün hastalardan endoskopik olarak yapılacak biyopsi ile sitolojik inceleme yapılmalıdır.

endoskopi esnasında tespit edilen polip. polip midenin çıkış deliğine (pilor) yakın bir bölgede olup adeta kapak fonksiyonu görmektedir.
endoskopi esnasında tespit edilen polip. polip midenin çıkış deliğine (pilor) yakın bir bölgede olup adeta kapak fonksiyonu görmektedir.

Endoskopik olarak bazı saplı polipler kolaylıkla alınabilirken, radyolog veya sitologun kanser olmasından kuşkulandığı ya da çapı 1 cm’ den büyük poliplerde ise cerrahi girişim (Endoskopik Polipektomi) uygulanabilmektedir.

Mide polipleri

Midede polip belirtileri Nelerdir ?

İlk aşamalarda herhangi bir belirti göstermeyen mide polipleri genişledikçe, büyüdükçe kanama veya ülser ile belirti göstermeye başlar.

 • Ağrı. Mide’de ağrı ve hassasiyet, hazımsızlık, tokluk hissi
 • Kanama. Mide Kanaması (gaitada gizli kan, melana, makattan kan gelmesi, ve ilerleyen safhalarda ağızdan kan gelmesi)
 • Anemi (kansızlık)
 • Bulantı. nedeni açıklanamayan kronik bulantı hissi

Polip yüzeyinden oluşacak kanamalar sonucunda kronik kan kaybı ya da eksik demir emilimi nedeni ile kansızlık gelişebilmektedir.  Hastaların %90′ından fazlasında mide uyarılmasına rağmen yeterli asit salgısının oluşmadığı saptanmıştır. Pek azında megaloblastik anemi olmasına karşın %25′inde B vitaminin emiliminde eksiklik bulunmuştur.

Nedenleri

Mide polipleri, mide zarının hasar görmesine bağlı olarak oluşur. Mide poliplerinin en sık nedenleri şunlardır:

 • Kronik mide iltihabı. Gastrit olarak da bilinen bu durum, hiperplastik poliplerin ve adenomların oluşumuna neden olabilir. Hiperplastik poliplerin kanserli olma olasılığı düşüktür, ancak yaklaşık >1 cm daha büyük olanlar daha büyük risk taşır. Adenomlar en az görülen mide polip türüdür, ancak kanserli olma olasılığı en fazla olan türdür. Bu nedenle, genellikle alınırlar.
 • Ailesel adenomatoz polipozis. Bu nadir, kalıtsal sendrom, midenin iç astarındaki bazı hücrelerin fundik bezi polipleri adı verilen belirli bir polip türüne neden olur. Bu sendromla ilişkilendirildiğinde, fundik bezi polipleri kanserli hale gelebildiklerinden kaldırılır. Ailesel adenomatoz polipoz da adenomlara neden olabilir.
 • Bazı mide ilaçlarının düzenli kullanımı. Fundik bez polipleri, mide asidini azaltmak için düzenli olarak proton pompası inhibitörleri alan insanlar arasında yaygındır. Bu polipler genellikle küçüktür ve endişe nedeni değildir. Çapı yaklaşık >1 cm daha büyük olan fundik bez polipleri küçük bir kanser riski taşır, bu nedenle doktorunuz proton pompa inhibitörlerini bırakmayı veya polibin alınmasını önerebilir.

Risk faktörleri

Mide polipleri geliştirme şansınızı artıran faktörler şunlardır:

 • Yaş. Mide polipleri, orta ve ileri yaş gruplarında kadar daha yaygındır.
 • Bakteriyel mide enfeksiyonu. Helicobacter pylori (H. pylori) bakterileri, hiperplastik poliplere ve adenomlara katkıda bulunan gastritin yaygın bir nedenidir.
 • Ailesel adenomatoz polipozis. Bu nadir, kalıtsal sendrom, mide polipleri de dahil olmak üzere, kolon kanseri riskini ve diğer koşulları artırır.
 • Bazı ilaçlar Gastroözofageal reflü hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar olan proton pompa inhibitörlerinin uzun süreli kullanımı fundik bezi poliplerine bağlanmıştır.

Teşhis

Mide poliplerinin teşhisinde kullanılan testler ve prosedürler şunları içerir:

 • Endoskopi, midenin içini görmek için
 • Biyopsi. Endoskopi sırasında alınabilen ve laboratuarda analiz edilebilen doku örneği (biyopsi)

Tedavi

Tedavi, sahip olduğunuz mide poliplerinin türüne bağlıdır:

 • Adenom olmayan küçük polipler. Bu polipler tedavi gerektirmeyebilir. Genellikle belirti ve semptomlara neden olmazlar ve nadiren kanserli hale gelirler. Doktorunuz periyodik izleme ve takip önerebilir, böylece belirti ve semptomlara neden olan büyüyen polipler veya polipler çıkarılabilir.
 • Büyük polipler. (çapı>1cm) Bu poliplerin çıkarılması gerekebilir. Mide poliplerinin çoğu endoskopi sırasında çıkarılabilir.
 • Adenomlar. Bu polipler kanserli hale gelebilir ve genellikle endoskopi sırasında çıkarılır.
 • Ailesel adenomatoz polipozis ile ilişkili polipler. Bu polipler, kanserli hale gelebildikleri için çıkarılır.
 • Doktorunuz tekrarlayan polipleri kontrol etmek için takip endoskopisini önerecektir.

H. pylori enfeksiyonunun tedavisi

Midenizde H. pylori bakterilerinin neden olduğu gastrit varsa, doktorunuz muhtemelen antibiyotiklerle tedavi önerecektir. Bir H. pylori enfeksiyonunun tedavisi, hiperplastik poliplerin kaybolmasına neden olabilir ve poliplerin tekrar etmesini de durdurabilir.

Op.Dr.Ertan BEYATLI tarafından yayınlandı

Genel Cerrahi Uzmanı, MD, PhD (Doktora), Avrupa Cerrahi Araştırmalar Derneği, Amerikan Akademik Cerrahi Derneği üyesidir → Hayat Hikayesi | İletişime geç

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir