Anasayfa » Gastrointestinal Cerrahi » Üst GİS » Safra Kesesi Ameliyatı (Yararlar & Zararlar)

Safra Kesesi Ameliyatı (Yararlar & Zararlar)

safra taşı nedir


Her safra kesesi taşı ameliyat gerektirmez..

Konuyla ilgili sorularınız için yorum kısmını kullanabilirsiniz.

Op. Dr. Ertan BEYATLI

Tek Taş değil Safra Taşı 🙂

Safra taşı safra bileşenlerinin büyüme ve birleşme yoluyla safra kesesinde oluşan kristal yapılardır. Kolesterol taşları genelde koyu yeşil, ama bazen beyaz veya sarı da olabilirler. Kolelitiasis hastalığı safra kesesinde taş olmasıdır. Safra kesesinde büyük tek taş veya yüzlerce daha küçük taş da olabilir.

Kalıtsal faktörler, şişmanlık, safra kesesi hareketi ve beslenmenin safra taşlarına neden olduğu gösterilmiştir. Safra taşı karında şişkinlik, hazımsızlık, karın ve sağ omuzda ağrı ve geğirme gibi şikayetlere yol açabilir.

Gelişmiş ülkelerde yetişkin insanların %10-15’inde safra taşı vardır, ancak %80’ninde şikayet yoktur.

Hastalarımdan ve internet üzerinden siteyi takip eden okurlarımdan safra kesesi taşlarının tedavisi hakkında sık sık karşılaştığım bazı sorular vardır.

Bu sorulara vereceğim yanıtları tek makale başlığı altında toplamayı düşündüm. Ayrıca hastalarıma uyguladığım kendi algoritmam hakkında bilgi vereceğim ve bir çok hastanın kafasında soru işaretlerine cevap ve endişelerinin giderilmesi doğrultusunda bundan yararlanmasını umuyorum..

Sık sık karşılaştığım soruları şöyle özetleyebilirim:
 • Safra kesemde taş var ameliyat gerekli mi veya şart mı?
 • Safra kesesi taşı ameliyat olmazsa ne olur? Tehlikesi var mı?
 • Safra kesesi taşı için ne zaman ameliyat olmalıyım?
 • Safra kesesi ameliyatı ne kadar sürer?
 • Safra kesesi ameliyatı riskleri nelerdir?
 • Ameliyattan sonra sıkıntı yaşar mıyım?

Makelemde bu sorulara uzun uzun ve en ufak detaylarıyla cevap vereceğim elbette acele etmeyin 🙂

Yukarıdaki sorulara cevap vermeden önce Safra Kesesi taşları hakkında bazı önemli hususlara değinmemde yarar olduğunu düşünüyorum. Safra kesesi taşının tanısı konulduğunda en önemli kriterlerden birisi şikayetlerin olup olmamasıdır. Hastanın şikayeti yoksa, ameliyat kararı tekrar ve tekrar gözden geçirilmelidir.

İnsanların %20 safra kesesindeki taştan habersizdir.

Genel Bilgiler

Safra taşları bazen yıllarca şikayet yapmayabilir bu duruma “sessiz taş” veya “asemptomatik safra taşı” denir ve tedavi gerektirmez. Safra taşının büyüklüğü ve sayısı ile belirtiler arasında direkt bir bağlantı yoktur, çok küçük bir taş aşırı şikayet yaptığı gibi çok büyük taşlar hatta safra kesesini tamamen kaplayan taşlar şikayetsiz olabilir.

karnın sağ üst tarafında yoğun ağrı safra taşının karakteristik bir belirtisidir ve buna tıp dilinde “safra taşı atağı veya saldırısı” denir. Bu ağrı sık sık giderek birkaç saate kadar artar, mide bulantısı ve kusma eşlik eder. Hasta aynı zamanda kürek kemikleri arasında veya sağ omuzun altında acı hissedebilir. Bazen bu belirtiler bir “böbrek taşı sancısı” na benzerlik gösterir.

Safra kesesi taşının tanısında batın ultrason duyarlılığı ve özgüllüğü % 95 tir.

Genellikle , ataklar özellikle yağlı bir yemekten sonra ortaya çıkar ve hemen hemen her zaman geceleri ve içki sonrası olur. Pozitif Murphy bulgusu fiziki muayenede sık rastlanan bir bulgudur.

Şimdi gelelim yukarıdaki soruların cevaplarına

Ameliyat Gerekli mi?

Safra kesemde taş var ameliyat gerekli mi veya şart mı?

Safra kesesi taşı - algoritma

Cevap: Genel olarak şikayetiniz yoksa ameliyata gerek yok. ameliyat için bazı kriterleri sıralamamızda yarar vardır

 1. Şikayetler: Şikayetiniz yoksa yılda 1-2 defa karın ultrasonu ve karaciğer enzimlerin (KFT) kontrol edilmesi yeterlidir. Sadece bir defaya mahsuz ve çok şiddetli olmaması kaydıyla şikayet yaşadıysanız hemen ameliyat olmanıza gerek yok, medikal tedavi ve safra kesesi koruyucu diyet uygulamanız bu şikayetlerin tekrarlamamasını sağlayabilir. İkinci bir atakta ameliyat şart!
 2. Safra kesesi faktörü: Safra kesesinde duvar kalınlaşması, kolesistit bulguları varsa ve yahut kese diğer batın için organlara yapışık durumda ise ameliyat olmanızda yarar vardır. Bazen taş olmadan da safra kesesinde iltihaplanma (kolesistit) ve kalınlaşma olur, bu durumlarda diğer organlara (özellikle karaciğer ve pankreas) zarar vermemesi için safra kesesinin alınmasında yarar vardır. Bu durumdaki safra kesesine Taşsız Kolesistit (acalculous cholecystitis) denir.
 3. Safra Taşı faktörü: <3mm altındaki taşlar en fazla 2 adet taş veya safra kristalleri şikayet yapmıyorsa ameliyat edilmeyip takip ve kontrol yapılabilir. Bu taşların zamanla medikal tedavi ve diyet uygulayarak kendiliğinden kaybolma şansı da vardır. 3-7mm boyutundaki taşların safra yollarına düşüp tıkanma yapma riski (tıkanma ikteri) olduğundan dolayı ameliyat edilmesinde yarar vardır (sistik kanal, ductus cysticus normal çapı 2-3mm, normal koledok çapı 5-10mm). >7mm üzerindeki taşların kanala düşme şansı olmadığından ameliyat edilmeden takip edilebilir (şayet şikayet yapmıyorsa!!).
 4. Hasta faktörü: özellikle şeker hastalarında (diyabet DM) safra kesesini besleyen sinir dokularında hasar olduğundan dolayı şikayetler çok fazla şiddetli olmayabilir ve kandırıcı olur. Bu grup hastada zamanla safra kesesi duvarında delinme ve safra kaçağı oluşabilir. Dolayısıyla bu hastalarda ameliyat önerilir. Çok Yaşlı (>70y) veya çok genç (<16y) hastalarda ise ameliyat önerilmez. Diğer sağlık sorunları (örneğin ileri kalp yetmezliği, felçli hastalarda, terminal dönemdeki kanser ve metastaz hastaları, vb.) olan hastalarda ise ameliyatın yararları ile zararları arasında bir muhakeme ve mukayese yapılmalı ve baskın olan duruma göre karar verilmelidir.
 5. Diğer faktörler: sık sık safra yoları iltihabı (kolanjit atakları), pankreas iltihapları (akut pankreatit atakları) geçiren hastalarda ameliyat önerilir. Bu grup hastalarda ameliyat sonrası problemler yaşanmaması açısında ameliyat öncesi safra yollarının (intra ve ekstra hepatik bilyer trakt) açık olmasından emin olmak lazım. Bunun için MR Kolanjiyo (MRCP) ve/veya ERCP (endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi) yapılmasında yarar vardır.

Ameliyat olmazsam Riski var mı?

Safra kesesi taşı için ameliyat olmazsam ne olur? Tehlikesi var mı?

Cevap: Özellikle 3-7mm boyutundaki taşların safra kanallarına düşüp tıkanma yapma riski olduğundan dolayı ameliyat edilmesinde yarar vardır aksi takdirde ciddi sorunlara yol açabilir (örneğin tıkanma sarılığı, pankreatit, kolanjit). Bir yıl içerisinde ikiden fazla şikayet yaşayan hastalarda safra kesesinin çevre dokulara daha fazla yapışmaması ve ameliyat durumunu zora sokmaması açısından ameliyat önerilir.

Ameliyat Zamanı

Safra kesesi taşı için ne zaman ameliyat olmalıyım?

Cevap: Bazen medikal tedaviye yanıt vermeyen safra kesesi taşına bağlı akut kolesistitler ve safra kesesi delinmesi acil ameliyat gerektirebilir. Bunun dışında safra kesesi ameliyatı elektif bir durumdur ve uygun bir zamanda planlanabilir. Her zaman acele etmeye gerek yok!

Ameliyat Süresi

Safra kesesi Ameliyatı ne kadar sürer?

Günümüzde çoğu Safra kesesi ameliyatı kapalı (laparoskopi kolesistektomi) olarak yapılmaktadır. Kapalı ameliyatın süresi 30-60 dakikadır. Bu süre hastanın genel durumu, safra kesesinin durumu, kullanılan malzeme ve cerrahın deneyimine göre değişiklik gösterebilir. Unutmayın süreden daha önemli olan ameliyatın komplikasyonsuz ve sorunsuz geçmesidir. Açık safra kesesi ameliyatlarının süresi ise 1-2 saat arasındadır.

Safra Kesesi ameliyatı riskleri

Her cerrahi müdahalede olduğu gibi anestezinin ve ameliyatın riskleri vardır. Bunların arasında kanama, enfeksiyon, klips açılması, safra kaçağı, safra yollarında darlık, karaciğer absesi, akciğer ve diafram yaralanması, barsak yaralanması vb. risklerdir.

Bu komplikasyonların bir kısmındahastalarda safra kesesi ameliyatı sonrası ağrı ve rahatsız edici karın şikayetleri devam edebilir. Buna tıp dilinde Post Kolesistektomi Sendromu denir. Bu durumu yaşayan hastalarda karaciğer ve safra yolları detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Ameliyattan sonra

Peki diyelim ki ameliyat oldum, sıkıntı yaşar mıyım?

Cevap: Belki de en önemli sorulardan birisi de budur! Yukarıda anlatıldığı gibi belirlenen kriterlere göre doğru bir şekilde karar verildiğinde hastaların %85-90’nında ameliyat sonrasında çok ciddi sıkıntılar yaşanmaz ve çoğu ameliyat sonrası şikayetleri (örneğin geğirti, bulantı, şişkinlik, karın ağrısı, vb) geçici olup ortalama 2-3 ay içerisinde tamamen kaybolur. Bu hastalar ömür boyu rahat bir nefes alır ve ameliyat olduklarına her zaman  şükreder.

Ancak ne yazık ki hastaların %10-15’inde her şeyin iyi gitmesine rağmen ameliyat sonrası farklı şikayetlerle karşı karşıya kalırlar. Bu şikayetler bazen ömür boyu devam eden basit bir bulantı olabilir ve yahut dayanılamaz karın ağrıları ve kramplar. Bu gruptaki hastalar “Post Kolesistektomi Sendromu” olarak adlandırılır.

Bu hastalarda şikayetler ne yazık ki safra deposunun olmamasından kaynaklanır ve bu durumu ameliyat öncesi tahmin etmek veya görmek imkansızdır. Ancak önemli bir husus vardır ki asla unutulmamalı.

Özellikle son yıllarda Safra kesesi ameliyatlarında altın standart haline gelen kapalı kese (Laparoskopik kolesistektomi) ameliyatlarının bazen ciddi kopmlikasyonlara yol açtığını görüyoruz. Bu gruptaki hastalar da “Post Kolesistektomi Komplikasyonu” olarak adlandırılır.

Her iki gruptaki hastaların hemen hemen aynı şikayetleri vardır ancak patolojiler çok farklıdır. Örneğin ameliyat esnasında farkında olmadan karaciğer, ince barsak veya diğer organların delinmesi, safra kesesinin sadece bir kısmının çıkartılması, ameliyatta safra taşlarının karın içerisine düşmesi, sistik kanalın uzun bırakılması veya koledokun kesilmesi, ameliyatta esnasında klipslerin yanlış bir şekilde atılması, vb.

Safra Kesesi ameliyatı iyileşme süreci

Safra Kesesi ameliyatlarında dikiş sayısı merak edilen ve tartışılan bir konudur. Bir çok hastanın kafasında aynı sorular var:

Safra Kesesi ameliyatında kaç dikiş atılır

Bu sorular özetle şöyledir:

 • safra kesesi ameliyatında karın açılır mı? Cevap: açık ameliyatta karın orta hatta veya sağ taraftan açılır. Kapalı ameliyatlarda 1,2,3 veya 4 delik açılır ve port yerleştirilir.
 • safra kesesi ameliyatında atılan dikişlerin alınması gerekiyor mu? Cevap: bu durum atılan dikişlerin türüne göre değişebilir (bkz Ameliyat Dikişleri Ne Zaman alınır?)
 • Safra kesesi ameliyatı sonrası hangi yiyeceklere dikkat etmeliyim? Bu sorunun cevabı için buradaki makaleme bakabilirsiniz: Safra Diyeti (Safra Kesesi Olmayanlarda)

safra kesesi tasi grubu - Safra Kesesi Ameliyatı (Yararlar & Zararlar)

Bu makaleyi yararlı bulduysanız, videolarım için Youtube Kanalıma abone olabilirsiniz.

Randevu talebi için İletişim bölümünü kullanabilirsiniz.

48 Yorum

 1. hocam merhaba ben ultroson sonucumu ekledim.İç dahiliye uzmanı beni genel cerraha yönlendirdi.Ama redavulu oldugu için haftaya kaldı bi nebze olsun moral alabilmek ameliyat olurmu olmazmı sorularına cevap alabilmek adına size başvurmak istedim.Benim son 10 gün mide agrısı şikayetlerim vardı şimdi durdu dr sonuçlar çıkmadan önce renne şurup ve mide koruyucu pantactive verdi.öncesinde 3 ay önce öyle bir kere agrıyıp geçmişti.Şimdiden vermiş oldugunu bilgi için tşk ederim.saygılarımla,

  • hocam sonuçları bugün aldım 4 gündürde agrım yok 72 saati geçmiş oluyor bu durumda sanırım randevu aldım fakat haftaya

 2. Hocam Merhaba;

  Ultrasonda Safra kesesinde 4 cm taş ve taş gerisinde fundusta eşlik eden safra çamuru çıktı.

  Şimdiye kadar bir sıkıntım olmadı. Ameliyatı öneriyor musunuz?

 3. Hocam merhaba bende bulantı hissi yanma ekşime şikayetleri nedeniyle yapılan endoskopi sonucunda safra kaçağı teşhisi kondu 2 ay ursactive gaviscon antepsin ve mide koruyucu kullandım ama geçmedi 4 ay daha ilaçları kullanmam söylendi bende başka bir doktora daha göründüm bu seferde başka bir tedavi başlattı largopen mide koruyucu klacid ve flagyl 10 gün oldu ama pek faydası olmadı 20 gün sonrada gaitada h. pilori testi yaptır sonuçlara göre bakarız dendi sizce ne yapmalıyım bu sorun ilaçlarla geçer mi? sonuçta kasın işlevini yapmaması problem diyorlar ve bu ilaçlar bu problemden ziyade mideyi korumak vs. için şimdi geçse bile sonra çıkmaz mı ne kadar bir süre tedavi gerekli ki safra alınsın artık yaklaşık 4 aydır bu sorun var sizce hangi ilaçlar kullanılmalı ve cerrahi müdahale ne zaman yapılmalı anlatırsanız sevinirim iyi günler.

  • Buyurun rapor biyopsi raporunda da h.pylori : seyrek mevcut inflamasyon: hafif diğerleri görülmedi yazıyor.

 4. Hocam hasta kadın ve 56 yasinda. Ultrason sonuclari söyle;

  Batin içi serbest sıvı izlenmedi. Karaciğer midklavikuler hatta ölçülen kraniokadual uzunluğu 200 mm olup artmıştır. Paranın ekojinetesl Grande 1-2 hepatosteatoz ile uyumlu artmıştır. Abdominal solid organlarda acil sonopatoloji izlenmedi. Safra kesesi transfer çapı 36 mm olup hafif distandü görünümündedir. Kese boynunda 14 mm boyutunda taş ekosu izlenmiştir. Kölelik ve intrahepatk safra yolları normal değerlendirilmiştir.

  Doktor acil ameliyat dedi. İki gün içinde yapılcak. Kapalı ameliyatın riskleri nedir hocam yapılması gerekli midir? Cevaplardan iz çok sevinirim hocam, teşekkürler.

 5. hüseyin DEMİR

  merhaba Ertan bey saframda 1 cm taş olduğu tespit edildi tesadüfen herhangi bir belirti ağrı olmamasına rağmen 1 cm safrada taş ve koledok kanalı 10mm olduğu rapolarımda var gitmiş olduğum dr rahmi ırmak kartal devlet hastahanesinde görev yapan ilgili bir dr fakat karşılıklı görüş alış verişi sonrası ercp yapılması gerektiğini söyledi sonrasında radyolog ile görüşerek bu işlemi bir yıl sonra tekrar muayane olup öyle karar verilmesini söyledi fakat bu taş tespidi ve koledok kanalı hiç bir büyüme genişleme yok tavsiyeniz nedir ercp yapmak gerekirmi bu durumda saygılarımla hüseyin DEMİR akmerkez@camlica-tr.com

 6. Hocam Merhabalar. Öncelikle vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ederim.

  Ben 7 ay once 2 tane safra taşı sebebiyle safra kesesi ameliyati oldum. Fakat ameliyat sonrasi ilk başlarda 2 haftada bir yaklaşık 6-7 dakikalık, daha sonra ayda 1 defa 8-10 dakikalık, son bir aydır da neredeyse her hafta 15 dakikalık çok şiddetli agrilarım devam ediyor. Ameliyattan 3 ay sonra doktoruna söylediğimde normal olduğunu söylemişti ana hala geçmedi. Yardımınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılar.

 7. Ankara’da yaşıyorum. Gata daki doktor endoskobi istedi ben dışkapı hastanesine gittim ordaki doktora anlattım durumu direk ameliyat önerdi ekg röntgen ultrason ve kan tahlili istedi. Önceki doktorun endoskobi de istediğini söyledim. Şikayetlerin mideden kaynaklandığını düşünmüştür ondan istemiştir dedi anlam veremedim ne yapacağımı da bilmiyorum ne önerirsiniz hocam endoskopi noktasında doktora ısrar etmeli miyim? Ne yapacağımı bilmiyorum açıkcası şimdiden çok teşekkürler

 8. Hocam merhabalar yaklaşık 1.5 yıldır şiddetli ağrı çekiyorum üst krın bölgemde bunun sonucunda hastaneye gittim ve ultrason sonucunda safra kesesi boyutları normal olup lümende boyun kısmında 12 mm boyutlu taş izlendi sonucu çıktı doktor direk ameliyat önerdi hamilelik yok sizce şu an hemen ameliyat olmalı mıyım ne önerirsiniz?

 9. 25yaşındayım 5aydan beri safra kesesi ağrısı çekiyorum bulantılarım oluyor safra kesemde küçük taşlar warmış iltihap yapmış doktor öyle söyledi fakat ben doğum yapalı 1ay oldu ne yapmam lazım?

  • Hocam iyi geceler ben Derya hanımın eşiyim karının uzerınde agrıyla gittik ve doktor ultrason istedi baktılar ve 1cm çapında çok sayıda tas izlenmektedir kese içerisinde seviyelenme gösteren safra çamuru izlenmektedir diye yazılmış bide kese duvarı kalınlığı 5mm olarak belirlenmiş gittiğimiz hastane özel bir hastane ama pek guvenemedim hemen ameliyat dedi doktor tam anlamıyla emin olmak için ne gibi yol izlememiz lazım

 10. Meftun

  Hocam iyi günler

  ben şiddetli mide ağrısı yaşadım. Akabinde doktora gittiğimde ultrason ve tahlil yaptılar. Ultrasonda safra kesesinde milimetrik taşlar olduğu ve safra kesesinin duvarının kalınlaştığı iltihap olduğu kolesistit denildi. Hemen ameliyat olmam gerekir mi. Yaşım 43

  Teşekkürler

 11. Hocam genelde gece şiddetli ağrılara uyandırıyor beni 2-3 saat kıvrandırıyor şuan bile o haldeyim sürekli değil ama yediğim yemeklere dikkat etmediğim zaman oluyor ultrasonda kristalleşme başladı dedi doktor ameliyat olmam gerekir mi?

 12. Merhaba hocam

  Annemin safra kesesi lümeninde mm lik 2-3 tane kalkül var

  Ağrıları ve bulantı var 70 yaş civarında.

  Ameliyat şart mı?

 13. batın usg ;

  Safra kesesi normal boyutlarda olup, düzgün konturludur. Lümende 7-10 mm çaplı 4 5 adet kalkül saptanmıştır.

  şikayetim yok ne yapmalıyım ? hamile kalmamda sorun olurmu

 14. Kardesim 3 gun once narkoz verilmeden sadece uyusturularak sunnet edildi ve pansuman felan yapilmadi bir agri kesici yara yanik kremi revanol tozu ve siyah damlayan bir ilac verildi ve ben bunu gunde 3 kez suruyorum ilk once revenl tozunu pipisinin uzerine dokuyorum sonra soyah damlayan ilactan damlatiyorum ve en son kremi suruyorum bunu gunde 3 kez tekrarliyorum ama sislik var ne yapabilirim yardimci olun lutfen

 15. Merhaba hocam benim annem hep mide agrisi cekiyordu ve birgun doktora gittiginde safra kesesinde tas oldugunu ve biraz beklemesini soylediler.

  2.kez kontrole gittiginde tahlili yuksek cikmis bu durumda napilmali…

 16. hocam benim 4 yıldır safra kesesinde 13mm taş var yılda iki defa karın sancilarım oluyor fakat midemde gaz sürekli var safra amaliyatı acil olmalımıyım tşk.

Soru sor, yorum yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir