PANGASTRİT Gastrit nedir?

Bu hastalık öyle yaygın bir hale geldi artık hastalıktan ziyade şikayet olarak insanlar arasında kullanılmaya başlandı. Şöyle ki:

Hekim: yakınmanız veya şikayetiniz nedir acaba ?
Hasta: hocam bende gastrit var !

Gelin bakalım bu hastalık hakkındaki doğru ve yanlış bilgiler nelerdir ?

GASTRİT kelimesini önce ele alalım. Gastrit iki birleşik latince kelimden oluşur. Gastrique + itis = Gastritis = Gastrit. Gastrique kelimesi mide, itiş kelimesi ise iltihap anlamına gelir. Yani GASTRİT midenin iltihabı anlamını ifade eder.

Her iltihap olayında olduğu gibi Gastritin birçok sebebi vardır. Mide asit seviyesinde artış (asit gastriti, stres, üzüntü) , safranın mideye reflü olması (alkalen reflü gastrit, safra kesesi ameliyatı sonrası), mideye çok miktarda sıcak içeceklerin alınması, radyasyon (ışın tedavisi), ağızdan alınan bazı ilaçların lokal tahriş edici özellikleri (ağrı kesiciler) GASTRİT’in oluşmasına neden olabilir.

Gastrit Belirtileri Nelerdir?

Gastrit durumunda aşağıdaki belirtiler görülebiliir:

 • Mide ağrısı, karın ağrısı
 • hazımsızlık, ekşime
 • iştahsızlık
 • Karında şişkinlik
 • bulantı bazen de kusma
 • baş ağrısı
 • halsizlik
 • ateş basması

Gastritin sebep olduğu belirtiler diğer mide hastalıklarında da görülebilir. Örneğin mide kanseri. Şikayetleri bazen birebir aynıdır. Dolayısıyla tanı konulduğunda bu duruma dikkat edilmeli.

Gastritin kesin ve doğru tanısı için Endoskopi yapılması şarttır. (bkz Endoskopi nasıl yapılır?) Endoskopi ile hem kesin tanı konulur hem de gerektiğinde patolojik inceleme  için biyopsi alınır.

Özellikle orta yaş ve yaşlı hastalarda endoskopinin yapılması bu gruptaki bazı hastalıkların ayırıcı tanısı açısından önem arz etmektedir. Örneğin aylarca mide rahatsızlığı ve hazımsızlık şikayetleri ile takip edilen ve çeşitli mide koruyucu ilaçlar verilen bazı hastalarda yapılan endoskopide erken mide hanseri bulgularına rastlanabilir.

Şikayet → doğru tanı → doğru tedavi → iyileşme

Halk arasında insanlar en ufak bir mide şikayeti nedeniyle hemen gastrit tanısı konulur, eczanelere gidilir ve bol mide ilaçları alınır. ilaçlar rastgele, düzensiz ve bilinçsizce kullanılır ama bir türlü düzelme görülmez. Hep aynı sıkıntılar hep aynı hikayeler tekrarlanır ve kısır döngü oluşur.

Yazarımız yuntos, Dr.Ertan Beyatlı ile gastrit üzerine röportaj yaptı! http://t.co/4OvE4CN8o9

— Tipeez.com (@tipeez) 7 Ağustos 2014

Gastrit biçimleri

Meydana gelme nedenine veya doğasına bağlı olarak, gastrit genel olarak iki tipte sınıflandırılabilir.

 • Akut: Gastrointestinal sistemde ani spazm olarak başlar ve kısa sürelidir.
 • Kronik: Kısa süre içerisinde tekrarlar ve teşhis edilmezse kalıcı niteliktedir. Üç tip kutudan oluşur – (i) Otoimmün gastrit (ii) Helicobacter pylori gastrit ve (iii) Kimyasal gastrit.

Ciddiyetine göre, bu hastalık iki tipte sınıflandırılabilir:

 • Eroziv Gastrit: Mide astarlarının yıpranmasına ve yırtılmasına neden olur ve mide içinde derin yaralara veya ülserlere yol açabilir
 • Aşındırıcı olmayan Non-Envaziv Gastrit tipi: Mide zarının iltihabı ülser oluşumu olmadan ortaya çıkar.

Aşağıda ayrıntılı olarak diğer birkaç gastrit şekli vardır:

 • İyatrojenik tip: Mukoza tabakasının aşınmasına ve kahverengi pigment oluşumuna neden olur.
 • Otoimmün tip: Parietal hücre hasarı nedeniyle oluşur.
 • Granülomatöz tip: Bakteriyel, fungal veya paraziter enfeksiyonlar nedeniyle oluşur.
 • Lenfositik tip: Yüzey epiteli boyunca artan sayıda T lenfosit ile karakterizedir.
 • Kollajen tipi: Alt epitel tabakasında kollajen bantlarının birikmesi ile karakterize edilir
 • Eozinofilik tip: Parazitik enfeksiyonların neden olduğu bağ dokusu hastalıkları ile karakterizedir (gastrik epitelde fazla eozinofilin sızmasından dolayı)

Pangastrit nedir?

Pangastrit
Pangastrit

Pangastrit hastalığının adı “Pan” ve “Gastrit” kelimelerinden oluşur.

Gastrit mide iç duvarı kaplamasının (gastrik mukoza) iltihaplanması anlamına gelir. Mide anatomik olarak 5 bölgeye ayrılır bunlar: kardiya (cardia), fundus, korpus (corpus),antrum ve pilor (pylorus) olarak adlandırılır.

Midenin anatomik bölümleri
Midenin anatomik bölümleri

Pan kelimesi ise Latincede geniş veya kapsamlı anlamına gelir. Dolayısıyla Pan-gastrit kelimesi mide mukozasının en az 3/5’ini kaplayan gastrit durumunu ifade eder.

Pan-gastritin Tedavisi Nedir?

Diğer gastrit durumlarında olduğu gibi pan-gastrit akut, subakut veya kronik olabilir. Asit artışında kaynaklanıyorsa Asit gastriti, safra reflüsünde kaynaklanıyorsa safra gastriti olarak adlandırılır.

Gastritlerin kesin tanısı için Endoskopi yapılması şarttır. Tedavisi ise çoğunlukla medikal ilaçlarla yapılır. Dirençli gastritlerde Helicobacter pylori mikroorganizmasının varlığı araştırılmakıdır.

2 Yorum

Soru, Düşünce ve Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir