Güncelleme tarihi:

Bu hastalık öyle yaygın bir hale geldi artık hastalıktan ziyade şikayet olarak insanlar arasında kullanılmaya başlandı. Şöyle ki:

Hekim: yakınmanız veya şikayetiniz nedir acaba ?

Hasta: hocam bende gastrit var !

Gelin bakalım bu hastalık hakkındaki doğru ve yanlış bilgiler nelerdir ?

GASTRİT kelimesini önce ele alalım. Gastrit iki birleşik latince kelimden oluşur. Gastrique + itis = Gastritis = Gastrit. Gastrique kelimesi mide, itiş kelimesi ise iltihap anlamına gelir. Yani GASTRİT midenin iltihabı anlamını ifade eder.

Her iltihap olayında olduğu gibi Gastritin birçok sebebi vardır. Mide asit seviyesinde artış (asit gastriti, stres, üzüntü) , safranın mideye reflü olması (alkalen reflü gastrit, safra kesesi ameliyatı sonrası), mideye çok miktarda sıcak içeceklerin alınması, radyasyon (ışın tedavisi), ağızdan alınan bazı ilaçların lokal tahriş edici özellikleri (ağrı kesiciler) GASTRİT’in oluşmasına neden olabilir.

Gastrit Belirtileri Nelerdir?

Gastrit’in en önemli belirtileri nelerdir, hastanın şikayetleri nedir !

Mide ağrısı, hazımsızlık, ekşime, iştahsızlık, şişkinlik, bulantı bazen de kusma, baş ağrısı, halsizlik, ateş basması birçok hastada görülebilir.

Gastritin sebep olduğu belirtiler diğer mide hastalıklarında da görülebilir. Örneğin mide kanseri. Şikayetleri bazen birebir aynıdır. Dolayısıyla tanı konulduğunda bu duruma dikkat edilmeli. Gastritin kesin ve doğru tanısı için Endoskopi yapılması şarttır. (bkz Endoskopi nasıl yapılır?) Endoskopi ile hem kesin tanı konulur hem de gerektiğinde patolojik inceleme  için biyopsi alınır.

Özellikle orta yaş ve yaşlı hastalarda endoskopinin yapılması bu gruptaki bazı hastalıkların ayırıcı tanısı açısından önem arz etmektedir. Örneğin aylarca mide rahatsızlığı ve hazımsızlık şikayetleri ile takip edilen ve çeşitli mide koruyucu ilaçlar verilen bazı hastalarda yapılan endoskopide erken mide hanseri bulgularına rastlanabilir.


Doğru şikayet = doğru muayene = doğru tanı yöntemi = doğru tedavi seçeneği = doğru ilaç = iyileşme


Halk arasında insanlar en ufak bir mide şikayeti nedeniyle hemen gastrit tanısı konulur, eczanelere gidilir ve bol mide ilaçları alınır. ilaçlar rastgele, düzensiz ve bilinçsizce kullanılır ama bir türlü düzelme görülmez. Hep aynı sıkıntılar hep aynı hikayeler tekrarlanır ve kısır döngü oluşur.

Yazarımız yuntos, Dr.Ertan Beyatlı ile gastrit üzerine röportaj yaptı! http://t.co/4OvE4CN8o9

— Tipeez.com (@tipeez) 7 Ağustos 2014

Pangastrit nedir?

Pangastrit
Pangastrit

Pangastrit hastalığının adı “Pan” ve “Gastrit” kelimelerinden oluşur.

Gastrit mide iç duvarı kaplamasının (gastrik mukoza) iltihaplanması anlamına gelir. Mide anatomik olarak 5 bölgeye ayrılır bunlar: kardiya (cardia), fundus, korpus (corpus),antrum ve pilor (pylorus) olarak adlandırılır.

Midenin anatomik bölümleri
Midenin anatomik bölümleri

Pan kelimesi ise Latincede geniş veya kapsamlı anlamına gelir. Dolayısıyla Pan-gastrit kelimesi mide mukozasının en az 3/5’ini kaplayan gastrit durumunu ifade eder.

Pan-gastrit ‘in Tedavisi Nedir?

Diğer gastrit durumlarında olduğu gibi pan-gastrit akut, subakut veya kronik olabilir. Asit artışında kaynaklanıyorsa Asit gastriti, safra reflüsünde kaynaklanıyorsa safra gastriti olarak adlandırılır.

Gastritlerin kesin tanısı için Endoskopi yapılması şarttır. Tedavisi ise çoğunlukla medikal ilaçlarla yapılır. Dirençli gastritlerde Helicobacter pylori mikroorganizmasının varlığı araştırılmakıdır.

Op.Dr.Ertan BEYATLI tarafından yayınlandı

Genel Cerrahi Uzmanı, MD, PhD (Doktora), Avrupa Cerrahi Araştırmalar Derneği, Amerikan Akademik Cerrahi Derneği üyesidir → Hayat Hikayesi | İletişime geç