PANGASTRİT ve ANTRAL GASTRİT

Bu hastalık öyle yaygın bir hale geldi ki. Hastalıktan ziyade artık şikayet gibi kullanılıyor. Şöyle ki:


Hekim — şikayetiniz nedir?
Hasta — hocam bende gastrit var !

Gelin bakalım bu hastalık hakkındaki doğru ve yanlış bilgiler nelerdir ?

Nedenleri | Belirtileri | Tedavisi | Pangastrit | Safra Gastriti | H.Pylori

Gastrit nedir?

Gastrit — midenin iltihabı — demektir. İki kelimden oluşur. Gastrique mide demektir. —itis eki iltihap demektir. Latincede Gastritis şeklinde yazılır.

öyle yaygın ki hastalıktan ziyade şikayet olarak insanlar arasında kullanılmaya başlandı. Şöyle ki: Hekim: şikayetiniz nedir?Hasta: hocam bende gastrit var !

Gastrit Sebepleri Nelerdir?

Gastrit, mide asidinde artış (asit gastriti, stres, üzüntü), tahriş edici maddeler (alkol, kronik kusma, sıcak içecekler, ilaçlar örneğin: ağrı kesiciler, aspirin, antienflamatuar, Ursactive) ve Işın tedavisi (radyasyon, radyoterapi) gibi bazı durumlardan kaynaklanabilir. Ayrıca aşağıdakilerden herhangi birinde de gastrit görülebilir:

 • Helicobacter pylori (H. pylori): Midenin mukoza zarında yaşayan bir bakteri; tedavi olmadığında bu bakteri ülserlere ve bazı insanlarda mide kanserine bile yol açabilir.
 • Safra Reflüsü (Safra gastriti): Safra sıvısının ince bağırsaktan mideye geçmesi durumudur.
 • Enfeksiyon: bakteri ve virüs tarafından oluşan enfeksiyonlar.

Tedavi edilmeyen gastrit durumlarında vücuttan aşırı kan kaybı ve mide kanseri riskinde artış gözlenmektedir.

Gastrit Belirtileri Nelerdir?

Aşağıdaki belirtiler görülebilir:

 • Ağrı. Mide ağrısı, karın ağrısı, kramp, baş ağrısı
 • Mide sorunları. Hazımsızlık, ekşime, iştahsızlık, şişkinlik, bulantı, kusma
 • Genel Sorunlar. Halsizlik, ateş basması

Tanı nasıl konulur?

Gastrit belirtileri başka kötü huylu mide hastalıklarında da görülebilir. Örneğin mide kanseri — şikayetleri bazen birebir aynıdır — dolayısıyla tanı konulduğunda bu duruma dikkat edilmeli.

Gastritin kesin ve doğru tanısı için — Endoskopi — yapılması şarttır. (bkz Endoskopi nasıl yapılır?)

Endoskopi ile hem kesin tanı konulur hem de gerektiğinde parça alınır (patolojik inceleme için biyopsi).

Aylarca mide rahatsızlığı ve hazımsızlık şikayetleri ile takip edilen ve çeşitli mide koruyucu ilaçlar verilen bazı hastalarda yapılan endoskopide erken mide hanseri bulgularına rastlanabilir.

Şikayet → doğru tanı → doğru tedavi → iyileşme

İnsanlar en ufak bir mide şikayeti için hemen eczanelere koşar ve bol bol mide ilaçları alır. İlaçlar — rastgele, düzensiz ve bilinçsizce — kullanılır ama bir türlü düzelme görülmez. Hep aynı sıkıntılar hep aynı hikayeler tekrarlanır ve kısır döngü oluşur.

Kaç çeşit Gastrit var?

Pangastrit
Pangastrit

Gastritin iki ana şekli vardır akut ve kronik gastrit.

 • Akut Gastrit — ani ve kısa süreli spazm.
 • Kronik Gastrit — Uzun sürelidir (otoimmün, H.pylori, kimyasal gastrit)

Gastritin şiddetine göre sınıflama şöyledir:

 • Eroziv Gastrit (eritematöz gastrit): Mide astarının aşınması durumudur. Tedavi edilmezse ülserlere yol açabilir
 • Non-Eroziv Gastrit: Aşındırıcı olmayan tip.

Diğer Gastrit tipleri: İyatrojenik tip, Otoimmün tip, Granülomatöz tip, Lenfositik tip (T lenfosit), Kollajen tipi, Eozinofilik tip

Antral Gastrit’tir nedir

Endoskopide en sık rastlanan gastrit çeşitidir. Adından da anlaşıldığı gibi iltihap midenin alt kısmı yani antrum ile sınırlıdır. Mide asidi ve yiyecekler ince barsaklara geçmeden önce bu bölgede toplanır ve bekler (ortalama 4-8 saat).

Gastrit nasıl tedavi edilir?

Tedavi gastritin nedenine göre yapılır. Tedavide kullanılan ilaçların genel adı mide koruyucu ilaçlardır. Dirençli durumlarda bakteri varlığı araştırılmakıdır — Helicobacter pylori

Anahtar kelimeler: mide, mide iltihabı, gastrit, antral gastrit, pan gastrit, erozif gastrit, safra gastriti, pilor, endoskopi, helikobacter pylori


Pangastrit nedir?

Pangastrit hastalığının adı “Pan” ve “Gastrit” kelimelerinden oluşur. Pan kelimesi ise Latincede geniş veya kapsamlı anlamına gelir.

Dolayısıyla Pan-gastrit kelimesi mide mukozasının en az %75’ini kaplayan gastrit durumunu ifade eder. Eritematöz pangastrit görülen en yaygın türdür. Mide anatomik olarak — 5 bölgeye — ayrılır bunlar: kardiya, fundus, korpus, antrum ve pilor (pylorus) olarak adlandırılır.

Midenin anatomik bölümleri
Midenin anatomik bölümleri

2000 yılından bu yana dünya çapında pangastrit vaka sayısında ciddi bir artış mevcuttur. Özellikle 2018-1019 yıllarında bu artış fark edilecek boyutta oldu. Bu artışın en önemli nedenleri arasında H.pylori bakterisinin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi, endoskopi tanıların daha spesifik bir şekilde belirlenmesi ve giderek artan gıda katkı maddeleri. 2020 yılında pangastrit vakalarında giderek artış olacağı düşünülmektedir.

Safra Gastriti nedir?

Safraranın mideye geçmesinden kaynaklanır (safra reflüsü). %5 oranında görülen bir gastrit tipidir. Bilimsel olarak — Alkalen Reflü Gastrit — olarak yazılır.

Safra Gastriti

Safranın mideye geri dönmesinin nedenleri ise:

 • safranın fazla miktarda üretilmesi ve katılaşması (safra çamuru)
 • safranın depolanmaması (safra kesesi ameliyatından sonra)
 • üretilen safranın ince barsaklardan rahat bir şekilde ilerleyememesi

Hastalarda safra kusması, geçirilmiş safra kesesi ameliyatı, safra kesesi tembelliği (kolesistopati), safra çamuru veya safra kesesi taşı ve Safra polibi hikayesi olabilir.

Safra Gastriti bir — endoskopik tanıdır — yani klinik bulgulara dayanarak tanı konulmaz. Tanı ancak endoskopi aracılığıyla konulur.

Safra Gastriti diğer asit gastritlerin aksine aklali olan safra sıvısından kaynaklandığı için tedavi yöntemi de biraz farklılık göstermektedir.

Çoğu hastada endoskopi yapılmadan asit gastriti tedavisi uygulanır. Bu hastalar tedaviden istedikleri sonucu alamazlar ve zamanla kronik atrofik gastrit bulguları gelişir. Endoskopi sonrası konulan tanılarda hastalara doğru tedavi seçeneği sunulur.

Asit gastrit duurmlarında kullanılan mide koruyucu ilaç (örneğin proton pompa inhibitörleri) tek başına Safra Gastritinde kullanımı yetersiz olur. Hatta bazı durumlarda da kullanılması gereksizdir.

Ameliyat seçeneği

Uzun süre ilaç tedavisine yanıt veremeyen hastalarda cerrahi müdahale söz konusu olabilir. Yapılacak müdahalenin ana amacı safranın mideye geçişini engellemek veya azaltmaktır. Bunun için birçok bypass cerrahi tekniği mevcuttur ve hastanın durumuna göre en verimli yöntem belirlenir.

Yazarımız yuntos, Dr.Ertan Beyatlı ile gastrit üzerine röportaj yaptı! http://t.co/4OvE4CN8o9

— Tipeez.com (@tipeez) 7 Ağustos 2014

Helicobacter Pylori nedir?

Son 30 yılda bu bakteri bir çok — sindirim hastalığının nedeni — olarak kaşımıza çıkıyor. Helicobacter Pylori (H.pylori) 1980 yılında nobel ödül sahibi Warren ve Marshal tarafından bulunmuştur.

Dr. Barry J. Marshal ve Dr. J. Robin Warren, Helicobacter pylori bakterisini buldu

H.pylori midede yaşayan spiral şekilli bakteridir. En önemli özelliği üreyi hidrolize edebilmesi — üreaz — ve amonyak üretebilmesidir.

H.Paylori

Amonyak, mide hücrelerini (antral G hücresi) negatif geri besleme döngüsü yöntemi ile etkileyerek Gastrin salınımına neden olur.

Bu durum mide asidinin artmasına neden olur (hipergastrinemi ve gastrik asit hipersekresyonu). Organizmanın üreaz (üreyi hidrolize edebilme) özelliği sayesinde varlığı tespit etmek için bir çok test tarif edilmiştir. Örneğin 13C ve 14C nefes testi (breath test) ve CLO Hızlı Üreaz test kiti (Campylobacter-Like Organism). Ayrıca H.pylori Giemsa ve Ethin Starey Silver Stain yöntemleri ile de tespit edilebilir.

Bakterinin tanı ve takibi için nefes (üfleme testi) veya gaitada antijen testi yapılır. Ancak kesin tanı için endoskopiyle alınan biyopsi şarttır.

CLO Testi nedir?

Helicobacter pylori (H.Pylori) teşhisinde kullanılır. Hızlı ve diyagnostik üraz testidir ve Latince’de (Campylobacter-Like Organism Test) ibaresinin kısaltmasıdır (yani Campylobactere benzeyen organizma testi).

Testin ana düşüncesi ise H. pylori tarafından salgılanan üreaz enziminin ürenin amonyak ve kanbon diokside (CO2) dönüşümünü katalize etmektedir. CLO testin pozitif olma süresi mide mukozasının H.pylori yoğunluğu ile ilgilidir ve inflamasyonun derecesi hakkında bir bilgi vermez!

Helicobacter Pylorinin enzimatik etkisi sayesinde midenin iç tabakasında (mukus, mukoza) oluşan bozulma ve tahribat ve epiteliumun verdiği inflamasyon yanıtı bu organizmayla ilgili bir çok hastalığa neden olmaktadır.

Gaitada H.pylori antijeni

Endoskopi uygulanan hastalarda mideden alınan biyopsi sayesinde bakterinin varlığı kolaylıkla tespit edilebilir. Endoskopi yapılmayan hastalarda ise nefes ya da gaita (dışkı) testi ile bakterinin varlığı saptanabilir.

H.pylori araştırıldığında ise hastanın mide asidini azaltan ilaçlar veya antibiyotik kullanmaması gerekiyor çünkü bu tür ilaçlar bakterinin testlerde görünmemesini sağlıyor. Kan ya da tükürük testlerinde bu bakteriye karşı gelişmiş antikorun gösterilmesi bakterinin varlığını göstermez.

Bu testler ile gösterilen antikor hastanın yaşamının herhangi bir döneminde bakteri ile karşılaştığını gösterir, bakterinin canlılığının göstergesi değildir. Bu nedenle pratikte bu testler kullanılmamalıdır. Endoskopi yapılmadan bakterinin araştırılması, nefes testi ya da dışkı muayenesi ile yapılabilir. Nefes testi dışkı muayenesinden daha duyarlıdır.

H. Pylori’nin neden olduğu hastalıklar

 1. Gastrit
 2. Duodenit
 3. Peptik Ülser
 4. Özofajit
 5. Kolit
 6. Mide kanseri (mide CA)
 7. kronik dispepsi
 8. Bulantı

H. Pylori Nasıl tedavi edilir ?

Tedavide birden fazla antibiyotik ve mide asidini azaltan ilaç kullanılır. Tedavide üçlü veya dörtlü ilaç kürleri kullanılır — Tedavi süresi 7-14 gündür.

Verilen ilaçları yan etkilere neden olabilir. Bunların arasında ağızda tat değişikliği, mide ağrısı, baş ağrısı, ekşime, bulantı, kusma, ishal, ciltte kızarıklık. Bu şikayetler hastaların — %60’nda — görülmektedir. Ancak, bu şikayetler ilaçları kullandıktan 1-2 gün geçer. Dolayısıyla ilaçların aksatılmaması şiddetle önerilir. (bkz. Antibiyotik Direnci hangi durumlarda gelişir?)

H. Pylori tekrarlar mı ?

Bakterinin tekrarlama olasılığı %5-10 dur. Gelişigüzel antibiyotik kullanımı bu riski yükseltir. Eğer bir antibiyotik kombinasyonu ile bakteri tedavi edilemedi ise tekrar tedavide aynı kombinasyon kullanılmamalıdır. Farklı bir tedavi protokolü uygulanması gerekir. Başarısızlık durumunda uygulanacak ikinci denemede kullanılacak tedavi daha yoğun olacaktır.

#endoskopi yapılmadan #gastrit tanısı konulamaz

twitter | @ertanbeyatli

“PANGASTRİT ve ANTRAL GASTRİT” üzerine 48 yorum

 1. Hocam merhabalar helicobakter nefes testini turkiyede nerde yapilabiliyor ? Genelde bu kit bulunamiyor diye biliyorum … saygilar

  Cevapla
 2. Hocam iyi günler.endoskopi oldum tanı;özofajit la evre a +eritamatöz pangastrit +bulbusta ülser durumum nedir tesekkürler

  Cevapla
 3. Hocam merhaba vereceğiniz cevap için teşekkürler Doktorumdan maalesef bilgi alamadım ağır şikayetlerim yok hafif yanma dışında
  Üst gastroinstetinal videoendoskopi raporu
  Premedikasyon: xlycoin %10luk sprey ile topikal boğaz anestezi
  Özofagus:Özofagus mukozası sekresyonu ve peristaltizması normal izlendi 1-2cm arayla z çizgisi geçildi ve alt Özofagus sfinkteri geçilerek mideye girildi
  Mide:midede bol miktarda safra sekredyon mevcut korpus mukozasında patolojiye rastlanmadı antrum mukozası benekli hiperemikti antrumdan biyopsi alındı retroflikasyonda kardia ve fundus mukozası normal izlendi diafragmatik kısgacın endoskopiyi kavraması yeterliydi pylor santarileziydi takıntısız geçilerek bulbusa girildi
  Duodenum:bulbus deforme ve duodenum 2.kıta lümeni açık mukozası normal izlendi
  Tanı:alkalen safra reflüsü, gastrit, deforme bulbus

  Tıbbi patoloji
  Sydney sistemi
  Kronik yangı:hafif
  Aktivite:hafif (pit ve yüzey epitelinin 1-3 polimorfonükleer lökosit)
  Atrofi:yok
  İntestinal metaplazi:yok
  H. Pylori:hafif kolonizasyon (yüzeyin 1-3 dağılmış mikroorganizm)
  Wotherspoon ac – doglioni c sistemine göre grade 1 kronik aktif gastrit
  Lamina propriada lenfosid kümeleri, lenfoid folikul yok (lenfoepetelyal lezyon) yok

  Cevapla
   • Hocam merhaba vereceğiniz cevap için teşekkürler Doktorumdan maalesef bilgi alamadım ağır şikayetlerim yok hafif yanma dışında
    Üst gastroinstetinal videoendoskopi raporu
    Premedikasyon: xlycoin %10luk sprey ile topikal boğaz anestezi
    Özofagus:Özofagus mukozası sekresyonu ve peristaltizması normal izlendi 1-2cm arayla z çizgisi geçildi ve alt Özofagus sfinkteri geçilerek mideye girildi
    Mide:midede bol miktarda safra sekredyon mevcut korpus mukozasında patolojiye rastlanmadı antrum mukozası benekli hiperemikti antrumdan biyopsi alındı retroflikasyonda kardia ve fundus mukozası normal izlendi diafragmatik kısgacın endoskopiyi kavraması yeterliydi pylor santarileziydi takıntısız geçilerek bulbusa girildi
    Duodenum:bulbus deforme ve duodenum 2.kıta lümeni açık mukozası normal izlendi
    Tanı:alkalen safra reflüsü, gastrit, deforme bulbus

    Tıbbi patoloji
    Sydney sistemi
    Kronik yangı:hafif
    Aktivite:hafif (pit ve yüzey epitelinin 1-3 polimorfonükleer lökosit)
    Atrofi:yok
    İntestinal metaplazi:yok
    H. Pylori:hafif kolonizasyon (yüzeyin 1-3 dağılmış mikroorganizm)
    Wotherspoon ac – doglioni c sistemine göre grade 1 kronik aktif gastrit
    Lamina propriada lenfosid kümeleri, lenfoid folikul yok (lenfoepetelyal lezyon) yok
    Hocam cevabınız için teşekkürler 1 haftalık 3lü antibiyotik tedavisi aldım 20 gündür herhangi bir antibiyotik mide koruyucu almadım üre testi için yeterli Bi süremidir bide başka Bi doktorun yorumunu okumuştum safra görülen midede h. Pylori olmaz diye bi yorumu vardı sizin düşünceniz nedir bu konuda midem çok kötü durumda değil dimi hocam ilaç ve diyetle düzeltilebilir zamanınızı aldım hocam başarılarınızın devamını diliyorum kolay gelsin

    Cevapla
    • H.pylori bakterisi midenin asit ortamında çoğalır dolayısıyla safra (yani alkali) olduğu durumlarda çoğalma olasılığı daha azdır. verdiğiniz süre yeterlidir

 4. Merhaba hocam Lümeni peristaltizmi ve mukozası normaldi Z çizgisi 38.cm ‘de hiatal kıskaç 39.cm de geçildi. Retrofleksiyonda karşıya normaldi. Mide lümeni ekspansiyonu motilitesi ve pili düzeni normaldi. Mide açlık sıvısı berraktı fundus korpus ve aktörüm mukozası hipersonik ve ödemeliydi. Aktörüm 1ve korpus 2 ‘den biyopsiler alındı. Forme ve santraline idi Bulbus ve postbulber bölge lümeni ve mukozası normaldi Tanı eritamatöz pangastrit rica etsem yorumlarmısınız sonuç daha biray sonra çıkacakmış

  Cevapla
 5. İyi günler hocam geçen yıl nisan ayında endoskopi yaptırdım.eritematöz pangastrit tanısı konuldu. mide koruyucu kullandım ama şikayetlerim devam ediyor tekrar endoskopi yaptırmalı mıyım, eritematöz pangastrit hakkında bilgi verir misiniz?

  Cevapla
  • şikayetleriniz geçmediyse elbette tekrar endoskopi yaptırmanızda yarar vardır. bazı mide hastalıkları kendini gastrit olarak gösterebilir ancak ilaçlara rağmen zamanla sinsi bir şekilde ilerleyebilir.

   Cevapla
 6. Hocam selamlar saygılar dün endeskopiye girdim fundus hiperemik benekli ödemli.yılan derisi manzarasında idi .antrum hiperemik benekli ödemli bx alındı ortasında 5mm submukozal kabarıklık forseps ile alındı yorum layabilirmisiniz tşk ederim

  Cevapla
 7. Merhaba hocam, dahiliyeden yönlendirildiğim endoskopi raporunda fundus, korpus ve antrum mukozası ödemli, hiperemik olup;korpus arka duvarda 4mmm parlak ödemli dimuntif polip çıkarıldı ayrıca biyopsi alındı. Tanıda ise pangastrit; korpus arka duvarda dimuntif polip şeklinde patoloji sonucu için beklenmem söylendi. Bu durumla ilgili yorumunuzu ve yönlendiren dahiliye doktoruna sonuca gitmem için patoloji tanısını mı beklemeliyim?

  Cevapla
 8. Merhaba hocam bugün endoskopi oldum sonuç Z çizgisi 38 cmde görülmüştür.Korpus büyük ve küçük kurvaturdaki mide pilileri ödemli olarak izlendi. Antrum mukozasında hiperemi ve ödem mevcuttur. Retrofleksiyonda kardia ve fundus ödemli-hipermik gözlendi.

  Cevapla
 9. hocam merhaba endoskopi sonucu pangastrit artı bulbit yazıyor .ne anlama geliyor.ne yapmalıyım

  Cevapla
 10. Hocam merhaba artnumda 1milimetrelik ülser mevcut aynı zamanda midenin mukozası benekli tarzda hiperemikti . Son olarak panagstrit bulunmakta tedavi nasıl olmalı ve nelere dikkat etmeliyim ciddi bir durum mu tedaviyle geçer mi

  Cevapla
 11. Selam sayın Ertan hocam sizden ricam 7 yıl önce reflum vardı ve bu sene endoskopide Tanı:da Gevşek Les ve pangastrit çıktı hocam ve sonucu hala veremedim doktor senelik izine çıktığı için sözen ck ricam hocam sonuç nedir bilgilendire bilirmsinz?

  Cevapla
 12. Hocam iyi günler. Ben de dün endoskopi yapıldım. Sonuc les gevşek izlendi. Kardia, fundus, antrum mukozası eritemli ödemli izlendi. Koprusta fundusa yakın nodüler görünüm izlendi. Pilor santralize, bulbus formeydi. Yazmakta. Biyopsi alınmış bir de nodülden 15 gün sonra sonucu alacağım lakin araştırdığım kadariyla gastrit pek de kolay geçecek bi hastalığa benzemiyor bende bi de pangastrit çıkınca ayrıca korktum. Pangastrit ilaçlarla geçer mi tamamen??

  Cevapla
 13. hocam merhaba….bulbit,pangastrit,deforme pilor saptandı bende nedir durum yardımcı olurmusunuz lütfen

  Cevapla
  • mide ile ince barsak arasındaki bölümün adı bulbustur. yani ince barsağın ilk bölümüdür. bunun da iltihabı bulbittir. pan gastrit midenin %75^den fazlasında iltihap anlamına gelir. deforme pilor ise midenin çıkış kapağındaki düzensizlikleri gösterir bu durum da genelde kronikleşen gastrit veya iyileşen eski ülserler neticesinde oluşur. ayrica pilor deformasyonu bazı kötü huylu mide hastalıklarında da görülebilir dolayısıyla bölgeden biyopsi alınması gerekebilir

   Cevapla
 14. Hocam merhaba.
  Endoskopi sonucunda ,
  Mide Korpus mukozasında petesial lezyonlar mevcuttu, antrum hiperemik.
  Tani: Eritamatoz pangastrik.
  Doktorum sadece mide koruyucu ve şişkinlik ve stres icin bir ilac yazdı. Yeterli mi bilmiyorum…

  Cevapla
 15. Hocam bende hital yetmezlik pangastirit ve iki tane mikrop çıktı yemeklerden sonra halsizlik kalp kırizi gibi çarbıntı hocam en önemlisi nefesim çıkmıyo ölçekmişim gibi geceleri uyanmam psikolojimi bozdu tavsiyeniz nedir hocam saygılar..

  Cevapla
 16. Merhaba..sayın doktorum endoskopi sonucu eritematoz pangastrit mideye safra reflüsü hiatal gevşeklik yazıyor….antrumdan biyopsi alındı…bunun tehlike boyutu nedir..biyopsi sonucunu dahiliye mi genel cerrahi mi değerlendirmelidir…kolaylıklar dilerim…

  Cevapla
 17. Hocam endoskopim yapildi tani pangastrit a o s yetmezlihi bes gundur yemeklerdrn sonra gehirme gohuste sikisma kalbimde carpinti ve siddetli bas donmesi oluyor hayatim kabusa dondu korkudan yemek yemeyecehim nefesim coj kesiliyor ilaclarimda iyi gelmiyor lutfen yardim edin hocam

  Cevapla
 18. Merabalar hocam aclık sıvısı berrak mıdenın hava ıle ekspaansıyonu yeterli lumunurler doğal pilor santralıze dogal bulbus forme ve duodenum mukozası dogal biopsi antrum Tanı pangastrıt dıyo

  Cevapla
 19. Selam Hocam mide mukozası hiparamik ve ödemli b.antrundan bx alındı pilor santralizeve fonksiyone bulundu.Bulbus ve11.kıtada özlk saptanmadı petroversiyonda kardia ve fundus mukazası normal b Hiatus norm o izlendi . pangastrit saygıla

  Cevapla
 20. Hocam saygılar sunuyorum, bugün endoskopi yapıldı raporda; tanı pangastrit yaziyor. U manevrasında kardia cihazı sarıyor. Fundus, korpus ve antrum mukozaları hiperemik ve odemliydi. Biyopsi sonucu eylülde çıkacakmış acaba durum nedir bilgi verirseniz çok sevinirim

  Cevapla
 21. Mukoza vebpasajı normal z cizgisi yerinde kardio-özofajien sfinkter tonusu gevsek
  Mide 100 cc berrak açlık sekrosyonu mevcut.mukoza mide boyunca hiperemik hacim ve peristaltizmi normal. Pilor forme gecisi rahat retrofleksiyonda KÖS endoskopu gevsek sariyordu
  Bulbus ve duedonum 2.kita normal.

  Tanı: Pangastrit+les gevsekligi
  Hocam endoskobi sonucu lakin doktor bana antibiyotik ilaclari verdi eskisinden de daha cok kotu oldu midem yediklerimi hazmedemiyorum karnimda siskinlik ve mide de surekli yanma ve mide kazintisi oluyo… Ne yapmam gerek hocam ??

  Cevapla
 22. Hocam benim oğlumu bugün hasteneden getirdik.Ona midede hiperemi, antrum dominant pangastrit tanısı konuldu.Midesinde korpus duvar ve mukozası hiperemikti.antrum, angulus duvar ve mukozasında hiperemi ve nodülarite izlendi.Pilor halkası santralize ve fonksiyonları normaldi.Bir hafta sonra biyopsi için çağırdı.Hocam genel olarak değerlendirmenizş bekliyorum

  Cevapla

Yorum yapın

error: © ertanbeyatli.com