Göbek Fıtığı: Nedenleri, Belirtileri, Tanısı ve Daha Fazlası

Göbekte oluşan fıtığa Göbek Fıtığı denir. Fıtık delikleri göbeğin her yerinde olabilir. Ortasında, altında, üstünde, yanlarda veya yukarısında. Nerede olursa olsun bu fıtıklara Latincede Umbilikal veya Umblikal Herni adı verilir.

Göbek Fıtığı neden oluşur?

Göbek fıtığı anatomisi - Turuncu çizgi fasiadır ve herni alanında devam etmediği dikkat çekmektedir.
Göbek fıtığının anatomisi

Karın boşluğundaki oluşumlar (bağırsak, bağırsak zarları, omentum, vb) karın duvarındaki bir delikten dışarı çıkar (herniyasyon). Karın içerisinden dışarıya doğru çıkan zara ise Fıtık kesesi denir (periton). Zamanla karın içerisindeki oluşumlar ve herni kesesi arasında ciddi yapışıklıklar oluşur ve bazı müzmin üst sindirim şikayetlerine neden olur. Nedenler şöyledir:

 • Doğumsal (Konjenital) herniler: Doğumla beraber bebeklerde oluşan umbilikal herniler.
 • Karın içi basınç artışı: Ağır kaldırmak, şişmanlık, gebelik, karnın sıkışması
 • İyatrojenik: Özellikle kapalı (laparoskopik) ameliyatlar sonrasında gelişen herniler.

Göbek Fıtığı nasıl anlaşılır?

Bu hastalık çoğu zaman ağrısızdır. Şikayetlerin olduğu durumlarda ise ya hastalık ilerlemiş durumdadır veya komplikasyonlar gelişmiştir. Hastalarda şu belirtiler görülebilir:

 • Ağrı. Göbek kısmında ve çevresinde; özellikle bastırıldığında; ağrı ve ağırlık hissi görülebilir. Bazen ağrının yeri değişiklik gösterebilir (gezici veya gezen ağrı). Çoğu hastada ağrılar genelde göbeğin sol kısmında olur. Nadir olsa da ağrılar göbeğin sağ, üst ve altında da hissedilebilir. Bazı hastalarda ise ağrının belli bir bölgesi olmaz ve sadece belirsiz ve müphem bir sızı olur.
 • Şişlik. Göbek çukurunun kaybolması veya yassılaşması. Göbekte ve etrafında şişlik, ödem ve hassasiyet. Göbekte nohut veya ceviz büyüklüğünde kitle, göbeğin dışa doğru çıkması veya genişlemesi. Göbekten kötü ve pis kokulu akıntı ve/veya kan gelmesi. Sık sık geleneksel uygulamalar yapan kişilerde göbekteki şişlik ve sertlik daha yoğun bir şekilde görülür.
 • Şişkinlik. Göbek fıtığı gaz yapar mı? Evet boğulma durumlarında (İnkarserasyon veya strangülasyon) karında gaz şişkinliği olabilir. Karındaki basın artışı nedeniyle nefes darlığı, bel ağrısı ve ayakta dik duramama şikayetleri görülebilir.

Komplikasyon durumlarında sindirim sistemi şikayetleri de görülebilir. Örneğin; aşırı ve dayanılamaz karın ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık, kabızlık, ara ara ishal ve ateş görülebilir. Ayrıca odaklanma sorunu, baş ağrısı, dikkatsizlik ve yorgunluk görülebilir. Bu durumlarda göbek kısmındaki deride de renk değişimi (morarma, kızarma) olabilir.

Göbek Fıtığı Tanı nasıl konulur?

Hekimin elle yaptığı fiziki karın muayenesi esastır. Muayenenin yanı sıra Ultrason, tomografi ve MR gibi filmler de çekilebilir. Bazen testler, tetkikler ve tahliller temiz olabilir. Röntgen, ultrason, tomografi ve MR filmleri herni kesesini ayırt edemeyebilir

Göbek Fıtığı Zararları ve Tehlikesi

Şikayetleri azaltmak için bu insanlar kendilerine farklı bir yaşam tarzı benimserler. Yedikleri, içtikleri, zevkleri, moral durumları, hobileri istedikleri gibi olmaz. Çözüme kavuşamayan bu rahatsızlığın gerektirdiği gibi yaşamaya başlarlar. Bu durum tedavi edilmediği takdirde zamanla ilerler ve istenmeyen sıkıntılara yol açabilir. Kesenin içerisine barsaklar ve omentum girebilir, bu durumda aşırı karın ağrısı ve kabızlığa neden olabilir. Fıtık kesesinin içerisindeki oluşumların sıkışması sonucu kanlanması bozulabilir. Bu durum barsak çürümesine yol açabilir. Bu hayati tehlikesi olan bir durumdur. Zamanla tahriş edilen barsak duvarları yırtılabilir ve barsak delinmesi veya patlaması yaşanabilir.

Göbek Fıtığı Tedavisi

Gerekli süre: 45 dakika.

Umbilikal hernilerin tedavi yöntemi ameliyattır. Ameliyat için bir çok yöntem mevcuttur. Ameliyatlar uyutularak, belden uyuşturarak veya sadece göbeği uyuşturarak yapılabilir (Genel, spinal ve lokal anestezi).

 1. Cilt kesisi (deri insizyonu)

  Bu aşamada göbeğin alt, üst, orta veya yan tarafından bir kesi yapılır.

 2. Herni Kesesi

  Cilt ve ciltaltı dokular geçildikten sonra herni kesesi bulunur. Kese içerisinde herhangi bir oluşum yoksa direkt onarılır. Şayet kese içerisinde oluşum varsa (barsak, omentum, vb.) tekrar karın içerisine yerleştirilir (redükte edilir). Yapışık omentum kısımları ve yağ dokuları eksize edilebilir.

 3. Karın zarı onarımı

  Karın zarındaki açıklık (fasya defekti) dikilerek onarılır. Bazı büyük defektlerde yama kullanılabilir.

 4. Derinin kapatılması

  Cilt ve ciltaltı dokular tekrar uygun bir şekilde dikilir ve işleme son verilir.

Kapalı ameliyatlarda ise (laparoskopik) karın ön duvarından 3 veya 4 delik açılarak herni kesesi içeriden onarılır.

Göbek Fıtığı tedavi sonrası

Ameliyattan sonra hastalarıma genelde bazı tavsiyelerde bulunurum:

Pansuman. Yara bölgesinin temiz tutulması, pansumanların zamanında yapılması (tercihen 5 ve 10. günlerde). Ameliyat yarasının iltihaplanmaması için pansumanlarım temiz ve sağlıklı bir ortamda yapılması önemlidir.

Dikişler. Çoğu zaman emilen türde dikişler uygulanır ve ameliyattan sonra alınmasına gerek kalmaz (bkz emilen dikişler).

İlaçlar. Ameliyat sonrası verilen ilaçların düzenli ve reçetede yazıldığı gibi kullanılmasına son derece dikkat edilmesi. Verilen ilaçlar haricinde başka ilaçların kullanılmaması.

Diyet. ameliyattan sonra ilk 2-3 gün kabızlık yapmayacak şekilde gıdaların az miktarda ve tercihen sulu gıdaların tüketilmesi.

Su. Bol miktarda su içilmesi (Günlük 1.5-2 L)

Spor. Düzenli yürüyüş yapılması. En az bir aya kadar aşırı sportif aktivitelerden uzak durulması. Ameliyat bölgesinin dışarıdan gelebilecek darbelerden veya sürtünmelerden korunması.

Ağır kaldırma. Ameliyattan sonra en az 6-8 hafta ağır kaldırılmaması uygundur. Bu süre içerisinde ağır kaldırıldığında ameliyat dikişleri zarar görebilir.

Karın Göbek Korsesi. En az 1-2 ay süreyle göbek korsesinin kullanılması uygundur. Bazı hastalarda daha uzun süreler gerekebilir (örneğin obezite durumlarında, şeker hastalığı varlığında). Karın göbek korsesinin gerektiğinden fazla bir süre kullanmak da sakıncalıdır ve karın kaslarının dumura uğramasına (atrofi) neden olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular S.S.S.

Birçok hasta tarafından, gerek internet üzerinden gerekse muayene esnasında bazı ortak sorular sorulur. Bu sorulara verdiğim yanıtları bu şekilde özetleyebilirim:

Göbekte Su kesesi nedir?

Göbekte su kesesi tabiri herni kesesi anlamına gelir. Kese üç kısımdan oluşur: ağız, boyun ve gövde. Ağız ve boyun kısımları dar olan keselerde boğulma riski daha yüksektir. Cerrahi müdahale esnasında büyük herni keseleri çıkartılır, küçük keseler ise tekrar karın boşluğuna yerleştirilir.

Safra kesesi ameliyatından sonra fıtık olur mu?

Günümüzde Safra kesesi taşları için artık kapalı safra ameliyatı (Laparoskopik Kolesistektomi) altın standart haline gelmiştir. Bu ameliyatlarda bazı aletlerin girilmesi için (örneğin endokamera, endo-dissektör, vb) karın duvarında birkaç adet delik açılır. Port yardımıyla bu aletlerle ameliyat yapılır.

Standart olarak 4 delik açılır 2 tanesi 10mm ve 2 tanesi 5mm. Bazen Göbek çukurunda bulunan 10mm’lik deliklerdeki fasya defekti ameliyattan sonra zamanla genişler ve fıtıklaşmaya neden olabilir. Buna halk dilinde Göbek Fıtığı denir ama gerçek tıbbi adı Port-yeri İnsizyonel herni‘dir çünkü kendiliğinden oluşan bir fıtık değildir.

Göbeğe bastırıldığında başka yerlerde atması neden olur?

Bilimsel olarak böyle bir durum yoktur. Özellikle zayıf insanlarda göbek kısmına bastırıldığında şah damar (abddominal aort) atımları hissedilebilir. Bu normal bir durumdur. Umbilikal herniden kaynaklanan ağrılar bu bölgeye yakın olduğundan dolayı halk arasında yanlışlıkla bu ağrıların atımlarla ilgili olduğu düşüncesi yaygındır.

İngilizcesi nedir?

Göbekte oluşan fıtıkların İngilizcesi Umbilikal Hernidir. Fıtık delikleri göbeğin üstünde (supra-umbilikal herni), altında (infra-umbilikal herni) veya göbeğin yanlarında (para-umbilikal herni) olabilir.

Gebeliğe engel mi?

Göbek fıtığı gebeliğe engel değildir. Ancak bazı gebeliklerde göbek halkası genişler ve gevşeme yapar. Bu durum gebelik sonrası herniyasyona yol açabilir.

Göbek fıtığı kabızlık veya ishal yapar mı?

Bazı durumlarda umbilikal herni kesesinin içerisinde barsakların bir kısmı sıkışır ve aşırı intestinal peristaltizme neden olur (inkarsere veya stangüle herni). Bu durumlarda ishal ve/veya kabızlık ve karında şişkinlik görülür.

Hangi doktora gidilir?

Göbek Fıtığı için Genel Cerrahi uzmanına gidilir. Fıtık tanısı konmadan önce göbekteki ağrılar için dahiliye veya gastroenteroloji bölümlerine gidilebilir.

Ameliyatı olmazsam ne olur?

Herniler zamanla ilerleyen ve komplikasyona neden olan hastalıktır. Göbek Fıtığı ameliyat edilmediği takdirde ileride barsak boğulması ve çürümesine veya tıkanmasına neden olabilir (bkz Göbek Fıtığı Zararları).

Ameliyatta yama (mesh) koyulur mu?

Küçük çaplı defektlerde fasyasından otogreft şekilde Mayo Onarımı uygulanabilir. Çapı 4-5 cm ve üzerindeki fasya defektlerinde bölgeye yama (mesh) yerleştirilebilir. Daha sonra göbek deliği (umbilikus, umblikus) onarılır (umbilikoplasti, umblikoplasti). Bu ameliyatın ortalama süresi 30 dakikadır.

Yeni doğanlarda göbek fıtığı nasıl tedavi edilir?

Yeni doğan bebeklerde göbek fıtığı kendiliğinden kapanabilir bu nedenden dolayı doğumdan sonra 3-4 yıl beklemekte yarar vardır.

Göbek korsesi nedir?

Genellikle göbek fıtıkları ameliyatından sonra kullanılan korsedir. Karın duvarı kaslarını destekler ve ameliyat bölgesinin zarar görmesini engeller. Kullanım süresi 2-6 aydır. Bazen ameliyat olmayan hastalar tarafından da kullanılır. Bu gibi durumlarda ise fıtığın daha fazla dışarıya çıkmaması amaçlanır.

“Göbek Fıtığı: Nedenleri, Belirtileri, Tanısı ve Daha Fazlası” üzerine 45 yorum

 1. Hocam benim midemin alt kısmında aşırı atışlar oluyor aşırı iştahsızlık var

 2. Merhaba Hocam. ismim Bekir Hatay da yaşıyorum. Ben 37 yaşındayım. ortalama 20 yıldır göbek düşmesi sonucu ağrılar çekiyorum. her seferinde ovalama yöntemi ile geçiyor, ama daha sonraları tekrarlıyor. daha önce bir test yaptırmadım. herhangi bir ameliyatta olmadım. sizin makalenizi okudum. en kısa zamanda size muayene olmak istiyorum. Randevu almak için nereye müracaat etmem gerekiyor. şimdiden teşekkür ederim.

 3. Hocam merhabalar 1 ay once yama yontemiyle gobek fitigi ameliyati oldum . Fitigin boyu cok kucuktu 1 cm. Fisyoterapist 1 ay boyunca korse kullanmami ve 1 ay dan sonra agirlik kaldirmaya ve spora geri donebilecegimi soyledi . 1 ay spora donmek ve agiik kaldirmak icin erken bir donemmidir ?

 4. Merhaba doktor bey yasim 38 bendede gobek kaymasi oluyor gobegim gobek deliginde atmiyor sol tarafta atiyor surekli ovduruyorum gene oluyor cok agrim oluyor genel cerrahiye gittim ultrason renkli tomografi çekildi hic birsey çıkmadı ne olur bana bir cozum bulun yalvariyorum size

 5. hocam merhaba ben 23 yaşındayım dört senedir sabahları kalktığımda mide bulantısı eşliğinde kusma oluyor kahvaltı yapamıyorum acıkma hissim neredeyse hiç olmuyor iki sene önce endoskobi ye oldum kapakçıklarda gevşeklik var dediler kocakarı tedavisi dediğimiz yöntemleri denedim göbek düşüklüğü için ,düzeliyorum rahatlıyorum içimdeki karamsarlık kalmıyor ama iki gün sonra tekrardan başlıyor ne yapabilirim yardımcı olur musunuz?

 6. İyi günler hocam karın şişliğimden rahatsızım tahlillerim yapıldı bir şey bulunamadı kolonoskopi de bile bir şey bulunamadı göbek düşmesi olduğundan şüpheleniyorum daha önce safra kesesi ameliyatı geçirdim düşüncenizi belirtirseniz çok sevinirim Ankara’da yaşıyorum önerebileceğiniz bir yer varsa onu da söylerseniz çok memnun olurum

 7. Gobek fitigi var doktor 1 cm dedi hemen ameliyat olmak gerekmi ameliyat için kaç cm olması gerek

 8. Imerhaba erhan hocam oglumda 2 yıldır geçmeyen karın agrısi kramp gaz var yaşi şuanda 16.bircok doktora gittik endoskopi kolonoskopbi oldu.herhangi birsey cïkmadi.depresyona ve ankisiyiteside bu karın agrilarindan sonra oldu ve busikayetler hala devam ediuor.zor durumdayız.antidepresan sakinlestiriciler ve agri kwsilerle biraz rahatlatmaya calisiuoruz.oglum hayattan sogumuş durumda.sinirleri cok bozuk bu agrilardan dolayi.ne yapAbiliriz

 9. Hocam ıyı günler,bendede göbek kaçması oldu dr gittik müthiş şekilde ishal ve ağrı var dr antıbıyotık ve emedur ve şase verdi 1 haftadır içtim hiç işe yaramadı ne yapmamı tavsiye,edersiniz bir bilgi verirmisiniz

  • Hocam ıyi akşamlar ısmim mehmet mufettisim. Karnım şişti. Doktora gittim. Bağırsaklar antibiyitik kullandığın için zarar görmüş dedi. Bir kaç vitamin hapı verdi. Balık yagi iç dedi. Ekmek hamur işi yeme dedi. Hepsini uydum bir ay oldu karnımın şişmesi geçmedi. Gün-de iki saat yürüyüş ve sporda yapıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

 10. Merhabalar Ertan bey annemde son zamanlarda hiç geçmemekle beraber uzun yıllardır görünen halk arasında göbek kaçması dediğimiz rahatsızlık var. Son 1 -2 Aydır hiç doğrulamıyor . Ayağa kalkamıyor . Karında şişkinlik göbekteki damarlıların üste atmadı bundan dolayı tıkanıklık iştahsızlık ve İshal yapıyor . Bunun çözümüyle ilgili dönüş yaparsanız çok sevinirim iyi günler

  • İyi günler 21 yaşındayım ismim Zeynep 1 57 boyum 43 kiloyum. Göbeğimin üstünden 4 parmak kadar üstünde pır pıt atan birşey 2 senedir var ama çok rahatsız edici bulantı halsızlık yorgunluk en kötüsü bulantı korkuyorum midem Bulancak diye sürekli bulanıyor da. Bastırdık geçmedi çok acıyor öyle de mideme basıyorlar sardık su toplanmış dediler sabun bağlıyoruz geçmiyor geçmedi. Hastalanıp serum yiyorum ağrı kesici ama o günlük tekrar oluyor bişey gözükmüyor mıde ağrısı ılaçlar kusma olunca iç diye verilen ilaçlar içemeye korkuyorum ama iyi değilim. Nolduğunu da bilmiyorum.

    • Hayır yapılmadı fakat ultrason röntgen gibi diyorsanız evet yapıldı ama temiz çıktı. Bizde koca karı, bastırmak baglamak, sarmak, sabun vs yaptık işe yaramadı halsizim, iştahım hiç yok gaz şişkinlik, mide bulantısı çok fazla zaten. Kokuya duyarlılığım bile arttı ne bicim.

    • Nereye gitmeliyim nereye muane olmalıyım nedir bu nabmalıyım hocam hiç bilmiyorum?

   • Hocam biz afyonda yaşıyoruz eşim 1 yıldır göbek düşmesi şikayetimiz var.Bize sizin telefonunuz ve bulundugunuz hastane ismi lazım

 11. Merhaba, 6-7 mm kadar göbek fıtığı tespit edildi ultrasonda. 30 yaşındayım. Gebelik düşünüyorum. İlk gittiğim doktor elle muayneden sonra acil değil ama ameliyat olmalısın, dedi. 2.kez ultrason için gittiğim doktor 6-7 mm çok küçük, ameliyata gerek yok, gebe kalabilirsin, dedi. Gebelikte fıtıklaşma artabilir ve gebeyken ameliyata girmem gerekirse diye endişeleniyorum ve karar veremiyorum hangisinin doğru olduğuna. Şu aşamada ameliyat olmamak önceliğim elbette. Sizin öneriniz nedir?

  • gebeliği 3-6 ay içerisinde düşünüyorsanız ameliyat olmamanız daha doğru bir karar olur. zira gebelik fıtık çapını arttırsa da boğulma riski nadiren yaşanır. Doğumdan 3 ay sonra ameliyat olmanız uygundur.

 12. selaymün aleyküm hocam benim aklım yetti yeteli bu göbek düşmesini çekiyorum gitmediğim ihtiyar heyeti kalmadı (koca kari) az bi su içsem ağrıdan duramıyorum acıksam ağrıdan duramıyorum ameliyatlık sa ben bıçak altına yatmaya raziyim ömür boyu çekeceğime bu ağrıyı

 13. selam hocam ben gaziantepte yasiyorum ve hastaligi 10 yildir cekiyorum burda yapmadigim bir sey kalmadi.hayattan sogumus gibiyim o kadar hazimliyim ama bedenim birsey yapmama engel gibi halsizlik surekli asiri gaz hele yemeklerden sonra.yani belirtilerini yazdiginiz her sey mevcut bu hastaliktan nasil kurtulabilirim yardimci olurmusunuz caresi ameliyatmi nerde gerceklesiyo

   • yasim 31 8 yil once apandis ameliyati oldum 4 yil oncede yumurtalikta su bezesi vardi ondan ameliyat oldum.

    • Hangi sehirdesiniz hocam bide ben burda tahlil ultrasyon filan hepsini yaptirdim bundan iki yil once temiz cikti o zamanlarda da vardi bu hastalik iki ay oncede karaciger yaglanma cikti ama karacigerin bu derecede sıkınti verecegini dusunmuyorum cunku ben kendim hissediyorum gobegimde sıkıntı oldugunu

   • 35 haftalık gebeyım göbek delıgımden kan geldi biraz sizce normalmı

    • gebelik esnasında göbek kısmında birçok değişiklik yaşanabilir. gerilmeye bağlı bölgede yara, akıntı veya kanama oluşabilir. en kısa sürede bir genel cerraha görünmenizi öneririm

Yorumlar kapalı.