Menü Kapat

Bağırsak Çürümesi nedir?

Güncelleme tarihi:

Tıp alanında bağırsak çürümesi için “İntestinal iskemi” ve İnfarkt veya bağırsak nekrozu termleri kullanılır. Hayati tehlike arz eden bir durumdur ve zaman kaybetmeden tedavi edilmesi gerekir

Boğulmuş Fıtık
Boğulmuş Fıtık – ameliyat masasında çekile fotoğraf. Fıtık nedeniyle karın duvarındaki düzensizlik ve asimetri dikkat çekmektedir.

Bağırsak Çürümesi’nin Anlamı

Herhangi bir nedenden dolayı bağırsaklara giden kan dolaşımında azalma veya tamamen kesilme olduğunda, bağırsaklarda nekroz gelişmeye başlar. Nekroz, çürüme demektir. Bu durum özellikle ince bağırsaklarda (intestin) görülür.

Bağırsak çürümesi ‘nin Sebepleri

Barsak Çürümesine neden olan bir çok hastalık vardır bunlardan bir kısmı:

  • Fıtıklar (Herniler) : fıtık kesesinde boğulmaya maruz kalan bağırsak bölümleri tedavi edilmediğinde zamanla barsaklara giden kan akımını azaltarak barsak çürümesine neden olabilir. Bu tür fıtıklara boğulmuş fıtık (inkarsere herni) ve stangüle herni (çürümüş fıtık) adı verilir. Her iki durumda acil cerrahi müdahale gerektirir. (bkz: Göbek Fıtığı tedavisi)
  • Yapışıklıklar (adhezyonlar): daha önce farklı bir nedenden dolayı geçirilmiş ameliyata bağları olarak bağırsak segmentleri arasında yapışıklıklar oluşabilir ve bazen bağırsak çürümesine yol açabilir.
  • Emboli: kalp veya ana damarlarda oluşan pıhtılar bağırsak damarlarını tıkayarak çürümesine neden olabilir. Bu durum genelde kalp krizleri sonrasında veya kalp atışlarında düzensizliği (aritmi, atriyal fibrilasyon AF) olan hastalarda görülür.
  • Tromboz: barsakların atar veya toplar damarlarında oluşan darlıklar (örneğin, yaşlılık, ateroskleroz, karaciğer hastalıkları, kanser,vb.)
  • Düşük Kan basıncı (Hipotansiyon): yaşlı veya barsak damarlarında darlık olan hastalarda meydana gelen çok düşük kan basıncı barsak çürümesine neden olabilir.

Bağırsak Çürümesi ‘nin Belirtileri

boğulmuş fıtık
Müdahalesini gerçekleştirdiğimiz bir “boğulmuş fıtık” vakasında çekilen fotoğraflar. Dr.Ertan BEYATLI / İZMİR-2015

Barsak çürümesinin en önemli belirtisi Karın ağrısıdır. Diğer belirtiler ise ishal, bulantı ve kusma, ateş ve klinik bulgularla bağdaşmayan çok şiddetli bir karın ağrısı (muayene bulgusunda çok fazla hassasiyet olmamasına rağmen!)

İnfeksiyonun olduğu durumlarda kan testlerinde beyaz küre yüksekliği (WBC↑) ve asit artışı görülebilir. Bazı durumlarda makattan veya ağızdn kanamalar meydana gelebilir.

Filmlerde barsak ansları arasında minimal serbest sıvı görülebilir

Barsak çürümesi tanısının zor olduğu veya şüphede kalındığı durumlarda ise anjiyogram, batın CT ve batın doppler USG yapılabilir. Bazen belirti ve testlere rağmen tanı ancak ameliyat esnasında konulur.

Bağırsak çürümesi ‘nin Tedavisi

Barsak çürümesi ‘nin tek çözümü cerrahi müdahaledir. Müdahalede çürüyen barsak kısmı çıkartılır ve canlı barsak uçları tekrar birbirine dikilir (rezeksiyon + anastamoz). Geç kalındığı durumlarda ameliyat sonrası komplikasyon ve ölüm (morbidite ve mortalite) oranı oldukça yüksektir. Bazı durumlarda ileostomi (ince bağırsağın ‘ileum’ karın ön duvarına ağızlaştırılması) veya kolostomi (kalın bağırsağın ‘kolon’ karın ön duvarına ağızlaştırılması) gerekebilir.

Ameliyat sonrası beklentiler (prognoz)

Barsak çürümesi çok ciddi ve acil müdahale gerektiren bir durumdur. Doğru zamanda cerrahi girişim yapılmazsa ölümle sonuçlanabilir. Ameliyat sonrası hastanın iyileşme durumu çürümenin nedenleri, süresi ve hastanın genel sağlık durumu ile orantılıdır. Erken tanı ve tedavinin uygulandığı vakalarda iyi sonuçlar elde edilebilir.

Batın MR - boğulmuş fıtık
Batın MR – ameliyat öncesi tespit edilen boğulmuş fıtık kesesi ve içerisinde barsak ansları görülmektedir.
Boğulmuş Fıtık
Boğulmuş Fıtık
çıkarılan çürümüş barsak bölümü
çıkarılan çürümüş barsak bölümü
Op.Dr.Ertan BEYATLI ve cerrahi ekibi. İZMİR/2015
Op.Dr.Ertan BEYATLI ve cerrahi ekibi. İZMİR/2015
Boğulmuş Fıtık
Bağırsak Çürümesi
Bağırsak Çürümesi
Bağırsak Çürümesi – ameliyat esnasında tespit edilen Boğulmuş Fıtık olgusu
Bağırsak Çürümesi
Bağırsak Çürümesi – rezeksiyon sonrası anastamoz hattı.
Posted in Sindirim Sistemi Hastalıkları

İlgili Yazılar