Omental Torsiyon nedir?

Omental Torsiyon akut karın nedenlerinden biridir. Bu durumda omentum kendi ekseni etrafından dönerek omentumun distal bölümüne giden damarları kıstırarak nekroz ve infarktusa neden olur.

Hastalarda aşırı karın ağrısı şikayetleri gelişir. Omental torsiyon genellikle yetişkinlerde görülür.

Omentum torsiyonu genellikle Akut Apandisit hastalığı ile hemen hemen aynı şikayet ve bulgulara neden olmaktadır. Tanıda tomografinin (Batın CT) önemli rolü vardır.

Omentum nedir?

Omentum (Latincesi “apron“), karın organlarını çevreleyen yağlı periton tabakalarına atıfta bulunan tıbbi bir terimdir. İki bölümden oluşur, büyük ve küçük omentum. Aynı zamanda ‘Karın Polisi, policeman of the abdomen‘ olarak adlandırılır. Omentum bağışıklık tepkisinde ve bazı kanserlerin büyümesinde şaşırtıcı bir rol oynar. Obezite ile ilgili hormonları salgıladığı bilinmektedir.

Omental Torsiyon Tanısı

Ameliyat öncesi omentum torsiyonunu klinik olarak teşhis etmek zordur. Preoperatif doğru tanı %0.6-4.8 aralığındadır.

Omental torsiyon genellikle yetişkinlerde (her iki cinsiyetten) ortaya çıkar. Omentumun bükülmüş kısmı sağ taraftaki bir segmentte lokalize olma eğilimindedir, böylece ani başlangıca ve karnın sağ tarafında periton tahrişi belirtilerine yol açar. Durum bulantı, kusma veya düşük dereceli ateş ile ilişkili olabilir. Abdominal kitle hastaların yarısında palpe edilebilir.

Geri tepme hassasiyetine sahip bu sağ taraftaki akut ağrı sıklıkla akut apandisit, akut kolesistit veya bükülmüş yumurtalık kistleri ile karıştırılır. Laparotomide, normal bir apandisit, safra kesesi veya pelvik organlarla ilişkili olarak serbest serosanguinöz sıvının bulunması cerrahı omental torsiyon olasılığı konusunda uyarmalıdır.

Laboratuvar çalışmaları

Tam kan sayımı (CBC), omental torsiyon vakalarının üçte ikisinde ortaya çıkan ılımlı lökositozu ortaya çıkarabilir.

Görüntüleme çalışmaları

Raporlar ultrasonografi (USG) ve bilgisayarlı tomografinin (BT) omentum torsiyonunun karakteristik bir görünümünü gösterebilir. Ancak, bu hastalık diğer cerrahi acil durumları taklit edebileceğinden, kapsamlı radyolojik çalışmalar genellikle zaman kaybına neden olur ve gereksizdir.

Omentum Torsiyonu BT görünümü
Omentum Torsiyonu BT görünümü

BT, burulmaya radyal olarak yaklaşan lifli ve yağlı katların eşmerkezli bir dağılımını gösterebilir. Öte yandan, USG karmaşık bir kütle ve katı madde ve hipoekoik bölgelerin bir karışımını gösterebilir.

Olgu Sunumu

Hasta: 55 yaşındaki bayan hastada gelişen omental torsiyon ve infarkta bağlı nekroz.

Bulgular:  29.05.2015 tarihinde hastanemize ani karırn ağrısı, bulantı, kusma ve iştahsızlık nedeniyle başvuran hasta. (Zonguldak

FM: Hastanın yapılan fiziki karın muayenesinde sağ karında lokal hassasiyet, rebound ve defans tespit edildi.

Batın USG ve CT: omentum infarktusu, akut apandisit

Tedavi: Hasta genel anestezi altında ameliyata alındı ve Laparotomi + parsiyel omentum rezeksiyonu uygulandı.

Omentum Torsiyonu - ameliyat esnasında çıkarılan nekrotik omentum. Ertan BEYATLI, MD PhD - Zonguldak/Turkey
Omentum Torsiyonu – ameliyat esnasında çıkarılan nekrotik omentum. Ertan BEYATLI, MD PhD – Zonguldak/Turkey

Omental Torsion