Ertan BEYATLI
Kanalı

Bağırsak Çürümesi – Tanı ve Tedavi

boğulmuş fıtık
Barsak Çürümesi
Barsak Çürümesi

Bağırsaklara giden kan akımının bozulmasından dolayı bağırsak duvarında meydana gelen hasara “Bağırsak Çürümesi” denir. Ayrıca halk arasında “” olarak da bilinir. Tıp alanında bağırsak çürümesi için ve İnfarkt veya bağırsak nekrozu termleri kullanılır.

Bağırsak Çürümesi ‘nin Sebepleri

Barsak Çürümesine neden olan bir çok hastalık vardır bunlardan bir kısmı:

  1. Fıtıklar: fıtık kesesinde boğulmaya maruz kalan bağırsak bölümleri tedavi edilmediğinde zamanla barsaklara giden kan akımını azaltarak barsak çürümesine neden olabilir. Bu tür fıtıklara boğulmuş fıtık (inkarsere herni) ve stangüle herni (çürümüş fıtık) adı verilir. Her iki durumda acil cerrahi müdahale gerektirir. (bkz: Göbek Fıtığı tedavisi)
  2. Yapışıklıklar (adhezyonlar): daha önce farklı bir nedenden dolayı geçirilmiş ameliyata bağları olarak bağırsak segmentleri arasında yapışıklıklar oluşabilir ve bazen bağırsak çürümesine yol açabilir.
  3. Emboli: kalp veya ana damarlarda oluşan pıhtılar bağırsak damarlarını tıkayarak çürümesine neden olabilir. Bu durum genelde kalp krizleri sonrasında veya kalp atışlarında düzensizliği (aritmi, atriyal fibrilasyon AF) olan hastalarda görülür.
  4. Tromboz: barsakların atar veya toplar damarlarında oluşan darlıklar (örneğin, yaşlılık, ateroskleroz, karaciğer hastalıkları, kanser,vb.)
  5. Düşük Kan basıncı: yaşlı veya barsak damarlarında darlık olan hastalarda meydana gelen çok düşük kan basıncı barsak çürümesine neden olabilir.

boğulmuş fıtık

Bağırsak Çürümesi ‘nin Belirtileri

Barsak çürümesinin en önemli belirtisi Karın ağrısıdır. Diğer belirtiler ise ishal, bulantı ve kusma, ateş ve klinik bulgularla bağdaşmayan çok şiddetli bir karın ağrısı (muayene bulgusunda çok fazla hassasiyet olmamasına rağmen!)

İnfeksiyonun olduğu durumlarda kan testlerinde beyaz küre yüksekliği (WBC↑) ve asit artışı görülebilir. Bazı durumlarda makattan veya ağızdn kanamalar meydana gelebilir.

Filmlerde barsak ansları arasında minimal serbest sıvı görülebilir

Barsak çürümesi tanısının zor olduğu veya şüphede kalındığı durumlarda ise anjiyogram, batın CT ve batın doppler USG yapılabilir. Bazen belirti ve testlere rağmen tanı ancak ameliyat esnasında konulur.

Bağırsak Çürümesi ‘nin Tedavisi