Menü Kapat

Kolon Polipleri Tedavisi

Güncelleme tarihi:

Bu makaleme son zamanlarda dünya çapında ve özellikle ülkemizde toplumda sık sık rastlanan kolon poliplerinin takip ve tedavisi hakkında bilgiler vereceğim.

Genel olarak kullanılan Polip kelimesi Latincede Polyp kelimesinden gelmektedir. Vücutta mukoza ile kaplanan organların (örneğin mide, ince barsak, kolon, mesane, rahim..vb.) duvarından kaynaklanan patolojik oluşumlara polip adı verilir. Hakl arasında bu oluşumlar bazen “et beni” adı verilir.

Poliplerin çok farklı çeşitleri vardır. Saplı polipler, geniş tabanlı polipler, küme tarzında polipler, nodül şekilde polipler vardır.

Polipler genel olarak iyi huylu oluşumlardır ancak görüldüğü zaman çıkartılmalı ve takip edilmelidir.

Kalın Barsak (kolon) Polibi

Makat bölgesinden (anal kanal) ince barsaklara (ileoçekal bölge) kadar uzanan kalın barsağın her bölgesinde görülen en sık hastalık poliptir. Poliplerin %60-70 sol kolon tarafında görülür.

Kolon polipleri
Kolon polipleri en sık sol tarafta rastlanır

Kolon Polipleri Sebepleri Nelerdir?

Çoğu poliplerin sebepleri bilinmemektedir (idopatik). Bazı polipler kalıtsal yatkınlık göstermektedir. Poliplerin bir kısmı da kötü huylu bazı barsak kanserlerinin ilk evrelerini teşkil etmektedir bunlara da pre-kanseröz polipler denir.

colonpolip

Kolon Polipleri Belirtileri Nelerdir?

Çoğu kolon polipleri belirtisizdir ve sessiz sinsi bir şekilde büyümeye devam eder. Kolon poliplerinde ortaya çıkacak belirtiler arasında:

  • Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik (Kabızlık veya ishal)
  • Makattan kan gelmesi (Melana, hematokezya, rektoraji))
  • Karın ağrısı
  • Makatta kaşıntı (pruritus ani)

Tanı Yöntemleri

Kolon Polipleri Nasıl anlaşılır?

Çoğu polipler belirtilere yol açmadığından dolayı tesadüfen ortaya çıkar. Tanı aşamasında bazı testler kullanılabilir:

Tanı aşamasında en önemli faktör ise iyi ve kötü huylu poliplerin ayırt edilmesidir. Bu nedenle tesadüfen ortaya çıkan poliplerin tamamı (total eksizyon-polipektomi) veya bir kısmı (eksizyonel biyopsi) alınıp patolojik incelenmeye gönderilmelidir.

Kolonoskopik Polipektomi

Endoskopi ile Polip alınması

Kolonoskopik Polipektomi

Kolon Poliplerinde Kolonoskopi yöntemi en kesin tanı yöntemidir. Kolonoskopi esnasında tespit edilen polipler özel bir tel (polipektomi snair) ve yakıcı alet (koter) yardımıyla kesilir ve basket aracılığı ile çıkartılır. Bu işlemin adı Polipektomidir. Polipektomi sonrası hastanın takip edilmesi şarttır ve kontrol açısından kolonoskopi işleminin belli bir süre sonra tekrarlanması (2-6 ay) çok önemlidir.

Aşağıdaki videoda bir hastamda kolonoskopi işlemi sırasında tesadüfen polip tespit ettik ve polipektomi uyguladık.

Kolon Polipleri tekrarlar mı?

Bu konuda en fazla sorulan sorudur diyebilirim 🙂 Total bir şekilde çıkartılan polipler tekrarlamaz ancak kolonun başka bölgelerinde yeni poliplerin oluşma olasılığı mevcuttur.

Posted in Sindirim Sistemi Hastalıkları

İlgili Yazılar