Harmonik Cerrahi – Ligasure ve Koter

Harmonik aletlerin kullanıldığı ameliyatlara “harmonik Cerrahi” adı verilir.

Son yıllarda Harmonik Cerrahi aletlerinin kullanıldığı ameliyatlar artık özellikleri ile anılmaya başlandı, örneğin harmonic tiroid cerrahisi, harmonik safra kesesi ameliyatı, harmonik hemoroid ameliyatı, vb.

Harmonik cerrahi aletler arasında en yaygın olarak kullanılar harmonik koter ve ligasure aletleridir. Bu aletlerin en belirgin özelliği dokuların kesimi esnasında kanama durdurma (koagülasyon) fonksiyonun olmasıdır.

Son yıllarda bu aletler minimal invazif cerrahide sıklıkla kullanılmaya başlandı.

Harmonik Cerrahi

Harmonik Cerrahi Aletler

Daha önceleri kullanılan elektrik kotere göre Harmonik Cerrahi Koterin bir çok özelliği vardır.

  • Kesim ve yakma işlemini aynıanda yapması. oysa ki genellikle yaygın olarak kullanılan elektro-koterlerde bu işlemler ayrı ayrı aşamalarda yapılır.
  • Harmonik koterlerde kesim işlemi (insizyon ve eksizyon) için lokal titreşim (vibrasyon) kullanılır (yaklaşık 55.500 Hz). Bu titreşim sonucu bölgede mikro düzeyde oluşan ısı dokularda ezilme ve proteinlerde parçalanma meydana gelir. Bu mekanizma ile hem kesim (eksizyon,insizyon) hem de yakma (hemostaz, koagülasyon) sağlanır. Bu nedenden dolayı harmonik koterlerin kullanımında çevre dokulara hasar verilimez veya minimum hasar meydana gelir. Elektro-koterlerde ise kesim ve yakma işlemi için direkt elektrik akımı ve ısı kullanılır. Bu dendenden dolayı kesilmesi ve yakıması istenen bölgenin dışında daha fazla doku hasarı oluşur.
  • Harmonik koter uygulamalarında daha az zararlı ve daha düşük miktarda duman oluşur
  • Harmonik koter uygulamaları elektrokotere göre daha kısa, kolay ve güvenlidir.
  • Harmonik koter uygulamalarında ameliyat sonrası doku iyileşme oranı ve hızı daha yüksektir.
  • Harmonik koterin dezavantajı ise kullanımının daha zor olması ve kesim işlemi ile yakma işleminin her zaman aynı anda olmasıdır. Elektrokoter çok yaygın kullanıldığından daha kolay manipülasyona sahiptir ve istendiğinde sadece kesim veya sadece yakma işlemi tek başına kullanılabilir.
  • Klasik cerrahi aletlere göre Harmonik aletler daha az yaygındır ve pahalıdır.

Harmonik Cerrahi  aletler dünyada çapında Ethicon Endo-Surgery grubu tarafından üretilmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu aletlerin kullanımında ve çeşitlerin artmasında çok ciddi ve hız artış görebiliriz.

Harmonik cerrahi aletler Tiroid operasyonları, safra kesesi ameliyatları ve Hemoroid girişimlerinde kullanılabilir.

Yorum yapın