Göbek iltihabı nedenleri ve tedavisi

Göbek iltihabına tıp dilinde omfalit (omphalitis) adı verilir.

Göbek iltihabı her yaşta olabilir. Hastalık ilerlemeden ve ciddi zararlar vermeden tedavi edilmesi önemlidir.

Göbekte iltihap için çözüm

Göbek iltihabı ‘nın nedenleri

Göbek deliği iltihabının en sık nedeni bakteridir (Staphylococcus aureus, Streptococcus ve Escherichia coli).

Göbek deliği iltihabına yol açan durumlar şöyledir:

 • göbeğin kirli olması
 • göbeğin çukur ve dar olması (anatomik farklılık)
 • kirli ve sivri aletle göbeğin temizlenmesi
 • aşırı terleme
 • aşırı kilo (obezite)
 • piercing

Göbek iltihabı Tanısı

Bilirtiler

Göbek iltihabı durumunda göbekten gelen kanlı, koyu kıvamlı ve kötü kokulu akıntı.
Göbek iltihabına bağlı göbekten gelen akıntı

Akıntı, iç çamaşırların kirlenmesi ve sürekli göbek ağrısına neden olur. Bundan dolayıdır ki hastaların asosyal ve toplumdan hatta yakın aile fertlerinden uzaklaşmalarına neden olmaktadır.

Bulgular

Teşhis için karın muayenesi yeterlidir. Bazı durumlarda benzer hastalıklar ayırt edilmelidir. Bunun için bazı testler uygulanabilir (kan testleri, ultrason ve filmler). Benzerlik gösteren hastalıklar şöyledir:

 • Göbek fistülü
 • Doğumsal hastalıklar (Konjenital malformasyonlar)
 • Barsak fistülü (enterokütanöz)
 • İdrar fistülü (ürokütanöz)
 • Göbek fıtığı veya herni

Göbek iltihabı Tedavisi

Göbek iltihabı başlangıçta çok basit ve ilaçla tedavi edilebilir bir hastalıktır. Zamanla kronik hale gelir. İstenmeyen sonuçlara yol açabilir örneğin göbekte abse oluşması, göbek derisinin karın boşluğuna açılması ve göbek fıtığı.

İlaç tedavisinden önce bazı basit uygulamalarla Göbek deliği İltihabını gidermek ve hatta engel olmak mümkündür. Örneğin; göbek deliğinin temiz tutulması, düzenli göbek bakımı, göbekte sıkışan kıl ve elbise kalıntılarının temizlenmesi.

Göbek iltihabının ilaç tedavisi için antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verilir. Tahriş olan veya aşınan göbek derisi için gümüş nitratlı kalem veya çubuk kullanılır. İlerleyen ve sert doku (granülasyon) oluşan durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Tedavi edilmediği takdirde, göbek iltihabı hızla vücuda yayılabilir (sepsis) ve yaşamı tehdit edici bir durum haline dönüşebilir.

Yenidoğanın Omfaliti

Yenidoğan döneminde göbek kordonu güdüğünün bakteriye bağlı iltihaplanması anlamına gelir.

Bir bebek doğduktan hemen sonra göbek kordonu kesilir. Geride kalan küçük bir kalıntı ve güdük oluşur. Bu güdük 3-45 gün içinde kurur ve düşer. Güdük dibinde az miktarda irin benzeri alan görülür ve güdük kurumaya açık tutularak bırakılır. Bu esnada bazı bakteriler güdük iltihabına yol açabilir.

Geçmişte, bu durum dünya çapında sağlık hizmetlerinin az olduğu bölgelerde önemli ölüm ve sıkıntılara (morbidite ve mortalite) neden olmuştur. Genel olarak, bu enfeksiyon türünden şüphelenildiğinde veya teşhis edildiğinde, antibiyotik tedavisi verilir. Ciddi komplikasyonlar geliştiğinde cerrahi tedavi uygulanır.

blank
Omfalit – Video