Karaciğer Fonksiyon Testleri (KFT)

Karaciğerin sağlık durumunu anlamak amacıyla bakılan bir gurup biyokimya testidir (Karaciğer Fonksiyon Testleri = Liver Function Tests).

Karaciğerde yapılan metabolitlerin kanda test edilmesidir. Bu testlerde anormallik olması karaciğer de bir problem olduğunu gösterir.

Karaciğer ne iş yapar?

Karaciğer karın üst sağ tarafında kaburga kafesinin hemen altında yer alan vücudumuzun en büyük ikinci organıdır (en büyük organımız deridir). Gıdalardan alınan şekeri glikojene çevirip depolar, gıdalardan alınan protein ve yağların sindirilmesinde görev alır. Vücudun ana proteini olan albümini üretir, pıhtılaşma faktörlerini üretir. Vücudumuzda oluşan veya dışarıdan alınan zehirli maddelerin, ilaçların zehirsizleştirilip atılmasında görev alır. Kanın yıkılmasından ve atık maddelerden ortaya çıkan safra asitlerini ve bilirubini üretir. Safra sarı siyah bir maddedir, karaciğerde yapılarak safra kesesinde depolanır, yemekle birlikte bağırsağa boşaltılır ve yağların sindirilmesinde kullanılır.

Karaciğer fonksiyon testlerinin normal değerleri laboratuarlar arasında farklılık gösterebilir. Yani farklı laboratuarlar dan alınan sonuçların karşılaştırılması zor olabilir, keza normal değerler erkek/kadın cins ve yaşına bağlı olarak da değişir.

Karaciğer fonksiyon testleri nerede kullanılır?

Karaciğer fonksiyon testleri karaciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılır. Testlerin yüksekliği karaciğerdeki harabiyetin nedenine göre değişir. Karaciğer fonksiyon testleri karaciğer hastalıklarının izlenmesin dede kullanılır. Hastalığın tedaviye verdiği cevap, hasarın iyileşmesi, karaciğer fonksiyon testleri ile takip edilir. Karaciğere dokunacak ilaçlar kullanılırken bu testlere sıklıkla bakılır. Hepatit gibi kronik karaciğer hasarı yapabilecek hastalıkların takibinde bu testler sık aralıklarla kontrol edilir.

Karaciğer Fonksiyon Testleri
Karaciğer Fonksiyon Testleri

Karaciğer fonksiyon testleri nelerdir?

Karaciğer birçok metabolik fonksiyonu aynı anda yürütür, safra ve kana birçok metabolik madde karışır. Karaciğer hastalıklarına bağlı olarak bu maddelerin bir veya birkaçı artar. Karaciğerin sağlık durumunu ortaya koymak üzere bakılan bu testlere karaciğer fonksiyon testleri denir. Karaciğer fonksiyon testlerinden:

 • AST ve ALT karaciğer hasarını,
 • GGT ve ALP karaciğer ile birlikte safra yollarındaki hasarı,
 • Albümin, pıhtılaşma testleri ve INR karaciğerin fonksiyon bozukluğunu yetmezlik tablosunu gösterir.

alt_ast

Alanin Transaminaz (ALT):

Serum Glutamik Pirüvik Transaminaz (SGPT) de denir. Bu bir enzimdir ve protein üretimi sırasında kullanılır. Karaciğer hücrelerinin parçalanması ile kana karışır. Karaciğer hasarını tespit etmek amacıyla en sık kullanılan testtir. Karaciğer hasarında kana çok fazla karışır ve ALT yükselir. ALT sadece karaciğerde bulunur. Yani ALT yüksek olması demek karaciğerde hasar var demektir. Karaciğer hastalıklarının teşhisi yada hastalığı olanların tedavisini takip etmek, tedavinin işe yarayıp yaramadığını anlamak için ALT testi istenir. Bu amaçla sadece ALT veya diğer testlerle birlikte istenebilir. ALT karaciğer hastalıklarının teşhisinde ve izlenmesinde AST den daha değerlidir.

Aspartat Aminotransferaz ( AST):

Serum Glutamik Oksaloasetik Transaminaz (SGOT) da denir: karaciğer hücrelerinin içinde yer alan ve protein üretiminde kullanılan bir enzimdir. Karaciğer hücrelerinin parçalanmasıyla kana karışır ve miktarı yükselir. AST sadece karaciğerde değil kalp ve iskelet kaslarında da bulunur. AST yüksekliği karaciğer, kas veya kalp problemi olduğunu gösterir.

ALT/AST oranı da karaciğer hastalığı hakkında fikir verir. Kronik hepatit süresince ALT>AST iken siroz başladıktan sonra AST>ALT olur.  AST / ALT nin >2 olması alkolik ve toksik karaciğer hastalıklarında <1 olması alkolik ve toksik olmayan karaciğer hastalıklarında görülür.

Alkalen Fosfataz (ALP):

Alkali fozfataz enzimi safra kanalları yakınındaki karaciğer hücrelerinde ve kemiklerde bulunur. Karaciğer ve kemik hastalıklarında yükselir. Safra kanalı tıkanmalarında GGT ile birlikte yükselir. GGT normal sadece ALP yükselmesi kemik hastalıklarında yada kemik iliğini tutan hastalık ve tümörlerde görülür. Gençlerde kemik yapım hızı yüksek olduğundan gençlerde ALP yüksektir. Gebeliğin son üç ayında (üçüncü trimester) plasentada ALP yapıldığı için yüksek bulunur.

Gamma Glutamik Transferaz (GGT) :

Safra kanallarına yakın karaciğer hücrelerinde bulunur. Safra kanallarını ilgilendiren enzimdir ve safra kanallarının tıkanıklığında ALP ile birlikte artar. Eğer GGT yüksek ALP normal ise alkol, ilaç, zehirlenme gibi nedenlere bağlıdır. Alkol karaciğerde metabolize edilerek atılır ve bu işlem sırasında GGT kullanılır. Aşırı alkol alımında GGT artar.

Albümin:

karaciğerde üretilen vücudun ana proteinidir. Kanda bol miktarda bulunur. Bazı karaciğer hastalıklarında albümin üretimi bozulur ve kandaki miktarı düşer.

Total protein:

Kanda bulunan albümin ve diğer proteinlerin ölçümüdür. Albümin ile birlikte pıhtılaşma faktörleri ve diğer proteinler de karaciğerde üretilir. Bazı karaciğer hastalıklarında protein üretimi bozulur ve kandaki miktarı düşer.

Bilirubin:

Yeşil siyah renkli safra sıvısına rengini veren maddedir. Kanda bilirubin yükselmesi sarılığa yol açar. Bilirubin hemoglobin yani kan molekülünden yapılır. Ömrünü dolduran kan hücreleri parçalanınca açığa çıkan hemoglobin bilirubine dönüştürülür ve karaciğere getirilir burada bir şeker eklenerek safraya atılır buna konjuge bilirubin denir. Bilirubin yüksekliğinde ilk önce hangi bölümün yüksek olduğuna bakılır ortalama olarak konjuge / unkonjuge bilirubin oranı eşittir.

Konjuge bilirubin in yükselmesi demek safranın atılmasında bir problem var demektir. Safra taşı vb. ile safra yolları tıkalı veya hepatit gibi karaciğeri şişiren ve iç safra yollarını tıkayan durumlarda, uzun süre alkol alımına bağlı olarak yada pankreas başı tümörlerinde safra yolları da tıkandığı için konjuge bilirubin yükselir.

Konjuge edilmemiş (Unkonjuge Bilirübin) yükselmesi: kan hücrelerinin aşırı derecede yıkılması sonucu ortaya çıkar. Hemolitik anemi, hematom vb. hastalıklarda görülür.

Laktat Dehidrogenaz ( LDH):

Birçok dokuda yaygın olarak bulunur. Karaciğer, Kas, Böbrekler, Akciğer, Kalp ve kanda bol miktarda LDH vardır. Karaciğer hastalıkları da dahil birçok hastalıkta hatta gebelik ve ağır egzersizde dahi yükselir.

Pıhtılaşma testleri ve INR:

Pıhtılaşma faktörlerin büyük oranda karaciğerde üretilir. Bazı karaciğer hastalıklarında bu maddelerin üretimi aksar ve pıhtılaşma problemleri ortaya çıkar. Karaciğerin sentez fonksiyonunu değerlendirmede istenen önemli bir testtir. Bu nedenle pıhtılaşma testleri karaciğerin işleyişini gösteren önemli testlerden dir.

Diğer testler:

karaciğer fonksiyon testlerindeki bozuklukların daha ileri araştırması ve teşhis koymak amacıyla istenen testlerdir.

İmmünolojik testler:

Viral hepatit serolojisi:

karaciğerde hastalık yapan virüslerin tespiti amacıyla istenir. Bilinen 5 adet hepatit virüsü var Hepatit A, B, C, D ve E. Hepatit virüslerini tespit için kullanılan testlere viral markırlar da denir.

Otoantikorlar:

Karaciğer dokusuna saldıran antikorlardır ve otoimmün hastalıklar denilen hastalıklara yol açarlar. En sık görülen otoimmün hastalıklar: – Primer bilier siroz: ( antimitokondrial antikor – AMA ), – Otoimmün hepatit ( Düz kas antikoru – Anti Sm ), – Primer sklerozan kolanjit ( antinukleer sitoplazmik antikor – ANCA).

Karaciğer metabolik hastalıklarının tespiti için istenen testler:

Enzim eksikliği sonucu ortaya çıkan karaciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılan testlerdir. – Wilson hastalığı karaciğerde bakır birikimine bağlı harabiyet olur kanda seruloplazmin bakılır. – Kistik fibroz nadir görülen bir siroz sebebidir kanda alfa 1 antitripsin bakılır, – Hemakromatoz karaciğerde demir birikimi ile ortaya çıkar kanda ferritin bakılır.

Karaciğer biyopsisi: karaciğer hasarının derecesini tespit etmek amacıyla kullanılan çok önemli bir testtir. Görüntüleme yöntemleri içinde en sık tercih edilen karaciğer ultrasonu dur. Hızlı, kolay ve zahmetsiz bir uygulamadır ve karaciğer içinde yer kaplayan lezyonların tespitinde en çok kullanılan yöntemdir. Ayrıca karaciğer Tomografisi ve Manyetik Rezonans görüntüleme de karaciğer hasarının teşhisinde sık kullanılan testlerdir.

Anormal karaciğer fonksiyon testlerine yaklaşım

Karaciğer fonksiyon testlerindeki anormalliklerde ilk akla gelmesi gereken ilaç ve zehirlenmeler olmalıdır.

Diğer karaciğer fonksiyon testleri normal iken sadece bilirubin yüksekliği:

Bilirubin yüksekliğinde ilk bakılması gereken şey hangi bölümün yükseldiğidir. Konjuge ve Unkonjuge bilirubin oranları ortalama olarak eşittir.

 • Unkonjuge hiperbilirubinemi:

  yani kan hücreleri parçalanıp bilirubin yapılmış ancak karaciğere gidip şeker ilavesi yapılamamış.

  • Hemoliz: yani aşırı kan yıkımı. Birçok hastalığa bağlı olabilir. Kan hücrelerinde anormalliklere bağlı olarak ortaya çıkabilir.
  • İlaçlar,
  • Gilbert sendromu,
  • Crigler Najjar sendromu
 • Konjuge hiperbilirubinemi:

  yani kan hücreleri parçalanmış ve bilirubin karaciğere giderek şeker ilavesi de yapılmış ancak atılamıyor.

  • Dubin –johnson sendromu,
  • Rotor sendromu,
  • Kronik karaciğer hastalıkları ( bu durumda bir miktar diğer karaciğer testlerinde de bozukluk görülür).

Kolestatik tablo: ALP ve GGT yüksekliği AST ve ALT den daha belirgin

Safra yolu tıkanıklıklarına bağlı karaciğer fonksiyon bozuklukları: safra kanalı tıkanıklıklarında ALP ve GGT yüksekliği AST- ALT yüksekliğinden daha fazladır. Safra yolu tıkanıklığı karaciğer içindeki ince safra yolları (intrahepatik) yada karaciğerden çıkan ana safra yolları ve safra kesesi (ekstrahepatik) tıkanıklığına bağlı olabilir. Safra tıkanıklığında konjuge bilirubin de genellikle yüksek olur.

 • İntrahepatik safra yolu tıkanıklığı sebepleri:

  • Akut viral hepatitler,
  • Primer bilier siroz,
  • İlaça bağlı,
  • Toksik ( zehirlenmeye bağlı),
 • Ekstrahepatik safra yolu tıkanıklığı sebepleri:

  • Ana safra kanalında taş,
  • Pankreas başı tümörü,
  • İlaçlar
   • Eritromisin,
   • Antidepresan ilaçlar,
   • Doğum kontrol ilaçları,
   • Testosteron ve anabolik steroidler,
  • Kalp yetmezliği,
  • Primer bilier siroz; kadınlarda daha sık görülür ve ilk bulgu ALP artışıdır,
  • Primer sklerozan kolanjit,
  • Karaciğer kanserleri ve karaciğer metastazları,
  • Familial.

Hepatit tablosu : AST ve ALT yüksekliği ALP ve GGT den daha belirgin ise hepatit tablosu denir.

Karaciğer fonksiyon testlerinden AST ve ALT nin ALP ve GGT ye oranla daha fazla arttığı tabloya hepatit tablosu denir. Karaciğerde ciddi harabiyet ve iltihap göstergesidir. Genellikle hepatit virüsleri ile meydana gelir.

 • Akut viral hepatitler
  • Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C ve Hepatit E ye bağlı olabilir,
 • Kronik viral hepatitler
  • Hepatit B, Hepatit C, ve Hepatit D enfeksiyonu,
 • Diğer viral hepatitler
  • CMV hepatiti,
  • EBV hepatiti,
 • Alkol
  • Akut alkolik hepatit: çok ağır ve hılı ilerleyen karaciğer harabiyetine yol açar, bir seferde alınan aşır ıalkole bağlı olarak ortaya çıkar, GGT de yükselir.
  • Alkole bağlı yağlı dejenerasyon, uzun süreli alkol alımına bağlı karaciğer hasarıdır.
 • Siroz ( sirozun en büyük nedeni alkoldür),
 • İlaçlar: Transaminazlar AST ve ALT >1000/IU/L üzerindedir.
  • Fenitoin, karbamezapin, isoniazid, statinler, metotreksat, parasetamol zehirlenmesi, amiodaron.
 • Karaciğer tümörleri yada karaciğer metastazları,
 • Hemokromatoz,
 • Metabolik karaciğer hastalıkları ( glikojen depo hastalıkları ve Wilson hastalığı ),
 • İskemik karaciğer hasarı,
 • Karaciğer yağlanması ( Transaminazlar AST ve ALT <100IU/L dir)
 • Karaciğer hastalıkları dışı sebeplere bağlı hepatit tablosu sebepleri:
  • Tiroid hastalıkları,
  • Çeliak hastalığı,
  • Hemolitik anemiler.

İzole ALP yüksekliği:

diğer karaciğer enzimleri normalken sadece ALP yüksekliğidir,

 • Gebelik ( gebeliğin 3. Trimesterinde yani son 3 ayında plasentada Alkalen Fosfataz yapıldığı için kanda ALP artar. Diğer Karaciğer testleri normal bulunur).
 • Karaciğer dışı Kemik yada Böbrek kaynaklı ALP yüksekliği: ( Osteoporoz da kırık olmadan ALP artmaz).
  • Kemik kırığı,
  • Kemiğin Paget hastalığı,
  • Osteomalazi,
  • Tümörlerin Kemik metastazları.

İzole GGT yüksekliği:

Diğer karaciğer enzimleri normal iken sadece Gamma Glutamik Transferaz GGT yüksekliği:

 • Alkol alımı
  • GGT yüksekliğine yol açan en sık sebeptir,
  • Alkol miktarına bağlı değildir,
  • Birçok alkolikte normal bulunabilir,
  • Alkolün bırakılmasını takiben 4 haftada normale dönmesi beklenir,
 • İlaçlar.

Nadiren hepatit tablosu ile kolestaz tablosu birbirine karışır her 4 parametrede eş değerde yükselir.  (kaynak: Dr. Aydoğan LERMİ)

whatsapp ile paylaş

DMCA 


Hakkında Dr.Ertan BEYATLI | ANKARA

Genel Cerrahi Uzmanı, MD, PhD (Doktora), Avrupa Cerrahi Araştırmalar Derneği, Amerikan Akademik Cerrahi Derneği üyesidir | Hemen İletişime Geç →
"Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."


35 Yorumlar

 1. Foto

  Hocam 6 ay önce amalgam dolgu yaptırdım ve yaklaşık 1 ay sonra göğsümde yanma nefes darlığı ve çarpıntı oldu,kft”de alt 78, ast 42,diğerleri normaldi. Ertesi gün sık geğirme ve ishal takip etti. 2 gün sonra ise karın bölgemde yanma oldu, gastrit ya da ülser olabileceğim söylendi 1 ay lansor 2ay rabbyd kullandım.Yanma şikayetim hafiflese de devam etmekte, 2 gün önce beyaz dışkıyla karşılaşınca doktora başvurdum ve kft değerlerini fotoğraf olarak yüklüyorum. civa zehirlenmesi olabilir mi?

 2. Doktor bey merhaba. 4+2 hamileyim dün rutin testlerde alt değerim 44, ast değerim 45 çıkmış. Bir sorun teşkil eder mi yardımcı olursanız sevinirim.

 3. oğulcan ILGIN

  hocam askeri okullar için kan testine tabii tutuldum diğer tüm testlerim normal değer aralığında iken total bilirübin değerim yüksek çıktı (1.94) bunu nasıl aşşağı indirebilirim ?

 4. Hocam iyi gunler 14haziran da elma bahcesine bocek ilaci sıkarken ilac gözüme geldi ve orucluydum ilacin gazi beni etkilemis ve 4 gun yogun bakimda yattim karaciger enzimlerim yukselmis ALT 360 gecmisti simdi
  alt 107
  ggt simdi 328
  alkalen fosfataz 287 hocam degerler neden hala yuksek cvp verseniz cok sevinirim

 5. Foto

  Doktor bey merhaba benim kızım 3 yaşında doğduktan sonra uzamış sarılık anne sütü sarılığı oldu. Sürekli gastroentoroloji bölümünde takip edildi son tahlilden sonra gelmemize gerek kalmadı diyip takibi bıraktı ama bu değerler ile ilgili hiç birşey söylemedi bu değerler iyimi sizce ? Aptt önceden normaldi bir anda düşmesinin sebebi nedir? Şimdiden teşekkür ederim.sağlıcakla kalın.

 6. Hocam iyi günler;

  Kardeşimin karaciğer tetkik sonuçları pdf dosyasında yüklüdür. daha 4 dosya daha var ama onları yükleyemedim malesef. Haziran başından beri hastanede ve her gün tetkik yapılıyor. Tarih sırasına göre AST 52-47-42-51-51-51-50-52 ALT 80-77-69-74-69-70-69-65 ALP 168-156-150-159-152-169-187-196-205-207-202 TOTAL BİLİRUBİN: 22,43-21,58-18,89-20,25-20,15-24,6-26,16-25,12-26,22-24,08-22,96-23,88-24,56 DIRECT BİLİRUBİN: 15,12-14,94-9,91-14,26-13,99-16,49-18,19-17,15-17,35-16,17-15,04-11,68-16,88 APTT: 38,8- 37,6- 37,6- 36,8- 37,4- 40,03- 39,7- 41,1- 39,5- 40 yaklaşık 2 haftalık değerler bu şekilde hocam. Doktorumuz net bir kanı koyamadı toksik hepatitten şüpheleniyor değerler ne zaman düşer acaba böyle seyir etmesi doğal mı inip çıkıyor çünkü? siz ne düşünüyorsunuz bu değerler hakkında hocam? yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkürler
  ,

  • Karaciğer enzimlerinın kısmen normal olmasına rağmen bilirubin değerinin özellikle direk bilirubin değerinin yüksek olması safra yollarında bir tıkanıklık olduğunu gösterebilir. Öncelikle safra yollarını tıkayan taş veya pankreas bezi başında tümör açısından araştırma yapılmalıdır. Geçmiş olsun

 7. Foto

  İyi günler hocam tedavim sonucu gelbert hastası olduğumu öğrendim askeri personelim ve doktorlar açlık susuzluk uykusuzlak çekmemem gerektigibi söyledi fakat bu durumları hepsi bende aşırı derecede var laboratuvar sonucuma bakılarak gelbert oranım % kaç gözüküyor. Kurumumuz da %3 ve daha fazla gelbertaraf oranı olanlar komando da çalıştırılmiyor bense şuan komando birliğinde çalışıyorum şimdiden teşekkür ederim.

 8. Merhaba
  Geçen sene sezeryan ile yaptığım doğumdan 16 hafta sonra yaptırdığım kan testlerinde AST değerim :29 ALT değerim:46 (üst sınır:45) çıkmıştı.
  Sonuçları inceleyen işyeri doktoru ve özel bir hastanedeki dahiliye uzmanı herhangibir süphe ile ilave test istemedi.(HbsAg veya Anti HCV gibi)

  Ben yine de Hbs Ag,Anti HBS ve Hbv DNA testleri yaptırdım.Hbs Ag ve HbvDNA negatif,AntiHbs pozitif çıktı.(Aşı ile kazanılmış bir bağışıklık)
  Bu sene yeni yaptırdığım testlerde ise AST:29 ALT:31 çıktı.
  Küçükken hepatit A geçirmiştim.
  Geçen seneki hafif enzim yüksekliğim hepatit C açısından anlamlı mı?Doğum esnasında bana virüs bulaşmış olabilir mi?Hepatit C bulaşması durumunda yetişkin bir insanda AST ALT enzim seviyeleri virüs maruziyetinden kaç hafta sonra yükselir?Örneğin virüs ile temastan 16 hafta sonra enzim seviyesi sınır değerlerin kaç katı olur?

  (Doğum haricinde virüs ile temas etme ihtimalim olan süpheli bir durumum olmadı.Sağlık çalışanı değilim,iğne batması gibi bir durum yaşamadım.,Hepatit bulaşmasından korktuğum için,kuaförde manikür pedikür yaptırmam,gerekli ekipmanımı evden götürürüm,dişçiye gitmem ,dövme,piercing,akapunktur vb uygulamalarım yok,)

  Teşekkürler.

  • Karaciğer enzimlerinde anlamlı bir yükseliş görünmüyor. hepatit C tanısı için karaciğer enzimlerinden ziyade hcv anti-hcv testlerin yapılması daha uygundur. Hepatit C virüsün enkübasyon süresi 2-3 haftadan altı aya kadar çıkabilir ancak bu süre içersinde hangi dönemde bulaşıcı olur bunu henüz tespit eden bir mekanizma yoktur. Geçmiş olsun

 9. Hocam Merhaba,
  Bugün doktordan geldim.Yaklaşık bir haftadır doktora gitmekteyim.Gerekli bütün testleri yaptırdım.Fakat ASp,alt değerleri zamanla yükseliyor.Asp 394 alt 900 oldu 2 gün içinde alt 490 dan 900a çıktı.Ultrasonda herhangi bir probleme rastlanmadı.Safra kesesi vs herşey normal çıktı.Kan tahlillerinde hepatit olarak herhangi birşeye rastlanmadı.Diger bütün kan tahlilleri normal düzeyde çıktı.Sadece 1 5 gün önce 3 gün boyunca grip hapları kullandım.Doktor baktı bunlar bu kadar yükseltmez dedi.Şuanlık sadece istirahat etmemi söyledi.Fakat bu değerlerin artması garip değil mi hocam.Ultrason da karaciğer de leke vs hiç bir şey yok denildi.Ama sadece artan bir değer var bu değer yaklaşık 1 haftadır bu noktaya geldi.Sizden ricam bu konu da beni bilgilendirmemi hocam.Teşekkürler

  • Karaciğer enzimlerinın bir veya birkaç tanesi izole bir şekilde yükselmesi bazen klinik açıdan sadece takip edilmesi gerekebilir. İlaçların metabolizması karaciğerde gerçekleştiği için bazen bu gibi durumlar olabilir. endişeye kapılmamıza gerek yok. Geçmiş olsun

 10. Foto

  Merhaba doktor bey, tahlil sonuçlarını bugün aldık.doktorumuz çokta olumlu konuşmadı ve tahlil sonucuna göre ilaçlı mr çekilmesine karar verdi fakat dediğim gibi çok olumsuz konuştu. açıkçası kanser riskinden korkmaktayız. tahlil sonuçlarını göre sizin yorumunuz nedir?

 11. Foto

  Diğer test sonucumuz budur doktor bey .

 12. Foto

  Merhaba ne olur yardımcı olun hocam , kızım 4 yaşında , ebv virüsü (öpücük hastalığı) geçirdik yaklaşık 1 ay oldu hastalıgı atlatalı. Ama o günden beri dalak ve karaciğerinde büyüme var . Bu ay gitigimizde kan testinin sonucuna göre karaciğer emzimlerimiz daha da yükselmiş, ateşli bir hastalık geçirdigimiz için parasetomol a bağlı büyüme olabilir mi ? Doktorumuz tatlı yiyeceklerden zengin beslenmesi gerektigini ve asist adlı şurubun yan etkisi olarak karaciğer enzimlerini normale döndürecegi için onu kullanmamızı söyledi , lütfen sizden yardımcı olmanızı rica edeceğim . Kızımın keyfi cok yerinde , herhangi bir agrısı kusma vs yok, normal boyutuna döner mi ?

 13. Merhaba Ast 91 alt 213 çıktı henüz tedavi başlamadı alkol tüketimi yüksekti ve biz bu sonuçları tesadüfen zona hastalığı tedavisinde öğrendik zona nın tedavisi sürüyor bu sonuçlara bakarak karaciyer için ne diyebilirsiniz 😞

 14. Tarık CAN - KKTC

  Foto bugünki Kanbiyokimyası Değerleri

  Hocam Merhaba ;
  Eşim Hamilileğinde Hellp Sendromu ve DIC Sendromu atlattı 13 Gün Yoğun Bakımda Kaldı. Çok Şükür Bebeğimde Eşiminde Durumu İyi.27/11/2015 Tarihinde Taburcu Olduğumuzda ALT Değeri : 36 – AST Değeri :31 idi. 9/01/2016 Tarihinde Bir Kan Testi Daha Yaptırdık. Bu Testlerde ALT:91 – AST: 71 Olarak Görülüyor. Normal Bir Durum mu? Yoksa Değilmi? Lütfen Yardımcı Olurmusunuz. Teşekkürler http://www.ertanbeyatli.com/wp-content/uploads/20

  • bu konu primer olarak kadın hastalıkları bölümü ile ilgilidir. değerler yüksek ancak anlamlı derecede bir yükseklik yok. özellikle platlet değerleri önemlidir (trombositler) bununla birlikte özellikle GGT değeri yüksek olduğu için safra yolarına yönelik batın ultrasonu yapılmasında yarar vardır

Bir Cevap Yazın

You have to agree to the comment policy.