Kıl dönmesi neden tekrarlar?

Kıl dönmesi (pilonidal kist, pilonidal sinüs) vücudun kıllı olan her bölgesinde görülebilir ancak en sık rastlanan ve medikal tedaviye yanıt vermeyen bölgelerden birisi kuyruk sokumu bölgesidir.

Kıl dönmesi başlarda bölgede sıradan bir sivilce veya çıban gibi ortaya çıkar, fazla önemsenmediğinden dolayı uzun süre sinsi bir şekilde ilerler.

Kıl dönmesi patolojisi

Kıl dönmesinin sebebine yönelik henüz kesin bir faktör yoktur ancak kişinin kilolu olması, vücudun kıllı olması, kuyruk sokumu bölgesinin gömük olması ve bu bölgeye uygulanan uzun süreli basınç (örneğin şoförler ve masa başı çalışanlar) durumları etiyolojik faktörler arasındadır.

Sivilce tarzında başlayan bu hastalık son safhalara gelindiğinde ise kuyruk sokumu bölgesinde şişlik, ağrı ve akıntıya neden olur. hastalar maalesef ancak bu aşamada medikal tedavi arayışına başlar. Bu aşamada şekilde görüldüğü gibi bölgede oluşan kesenin (kist) ağız kısmından dökülen kıllar ve diğer deri uzantıları vakum etkisiyle kesenin içine doğru çekilir ve orada enfeksiyon ve abse oluşumuna neden olur. Bölgede biriken abse ciddi ağrılara ve bazen bacaklarda uyuşma ve kasılmalara da yol açar. Kesenin ağzı açıldığında ve abse boşaldığında ise rahatlama olur. Bu kısır döngü yıllarca tekrarlar ve hastalar geçici ve ilkel yöntemlerle bu durumu geçiştirmeye alışır.

Pilonidal Sinüs (Kıl dönmesi) Tedavisi

Kıl dönmesinin kesin ve kalıcı çözümü ise sadece cerrahi müdahaledir. Uygulanan diğer yöntemler ise (lokal ilaç enjeksiyonu, lazer, mikro müdahale vb.) kesin çözüm olmadığı gibi cerrahi sonrası tekrarlama riskini arttırmaktadır

Eskiden cerrahlar tarafından o bölge (kıl dönmesi bölgesi) tamamen çıkartılıp açık yara olarak pansumanlara devam edilirdi (açık ameliyat). Bu durumda yaranın iyileşme süresi çok uzun sürdüğü gibi (4-8 ay) tekrarlama riski de (nüks) çok yüksekti. Eski yöntemlerle ameliyat edilen her 10 hastanın 7’sinde tekrarlama görülebilir ki bu oran da % 70 anlamına geliyor. Ne yazık bu yöntemle hala birçok cerrah tarafından uygulanmaktadır.

Flep (yama) yöntemlerinin uygulanması ile birlikte bu oran çok ciddi bir şekildi düşürüldü. Son yıllarda flep çevirilmesi (yama) ile ameliyat olan 100 hastanın sadece 5-10’da tekrarlama görülüyordu (%5-10). 2006 yılından beri modifiye Limberg-Romboid flep yöntemidir. Bu yöntemde düşük tekrarlama riskini daha da düşürmek için bazı modifikasyonlara gidilerek bu oran neredeyse %1-0.5’in altına düşmüştür.

Modifiye-limberg-flep

2006 yılından bu yana Modifikasyon uyguladığımız yöntem (Modified BEYATLI’s Limberg-Rohmboid Flap for Pilonidal Sinus). Yaklaşık 1200 hastanın sadece 2’sinde ameliyat sonrası yara yeri enfeksiyonu gelişmiş olup iyileşme süresi ortalama 2 ay sürmüştür.

Modifiye BEYATLI’s Limberg-Rohmboid Flep yöntemindeki en önemli modifikasyon ise gluteal (kalça) bölgesindeki orta hat çukurunu tamamen yana doğru kaydırmak ve insizyon hattının nötr bir şekilde bölgeye uyarlamak olmuştur.

Kıl Dönmesi Hastaları için önemli bilgiler

Kıl Dönmesi (pilonidal sinüs veya kist) hastalığı teknolojinin ilerlemesi ile birlikte yaygın hale gelmiştir. Masa başı işlemlerin artması kuyruk sokumu bölgesindeki dökülen kıllar ve sakral bölgenin deri tahrişleri bir çok insanda kıl dönmesine neden olmaktadır. Önceleri bu hastalık daha fazla erkeklerde görülmesine rağmen günümüzde hastaların neredeyse %50’sini bayanlar oluşturmaktadır.

Kıl dönmesi hastalığı başlangıç evresinde çok basit bir cerrahi yöntemle giderilebilirken, ilerleyen safhalarda çok ciddi operasyonlar gerektirir. Ne yazık ki hastaların %80’i ancak ilerleyen aşamalarda tedavi amacıyla başvuru yapmaktadır.

Kıl Dönmesi Tedavisi nedir?

kildonmesi nasil olur

Bir defa kesinlikle unutulmamalı ki Kıl dönmesinin tek gerçek ve kalıcı çözümü cerrahi müdahaledir çünkü bu bir hastalıktır, sivilce, akne, iltihap, enflamasyon, abse, irin, vb bir durum değildir.

Zaten geç evrede tıbbi destek için başvuru yapan hastalara ne yazık ki çoğu gerekli ve yeterli müdahale yapılmamaktadır. Bu durum da hastalığın tekrarlamasına ve hastanın hayat kalitesinin düşmesine ve beraberinde psikolojik sorunlara neden olmaktadır.

Bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için hastaların ameliyat öncesi cerrahlarla fikir alışverişi içinde olmaları ve yapılacak olan ameliyatla ilgili detaylı bilgi almaları gerekir.

Primer eksizyon ameliyatı genelde kıl dönmesinin ilk evrelerinde yapılan bir ameliyat çeşitidir. Bu ameliyatta kıl dönmesi bölgesi küçük eliptik insizyonla çıkartılır ve geriye kalan normal doku yaklaştırılarak dikilir. Bu yöntem kıl dönmesi hastalığının ilerleyen aşamalarında uygulandığında tekrarlama riski neredeyse kaçınılmazdır.

İlerleyen kıl dönmesi vakalarında yapılacak ameliyatın en önemli amacı kuyruk sokumu (sakral) bölgesinde bulunan orta hat oluğunu kaydırmak veya tamamen kaybetmektir. Böylelikle tekrarlama şansı çok düşük olacaktır.

Kuyruk sokumu bölgesindeki orta hat oluğunu kaydırmak veya kaybetmek için bir çok cerrahi yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin hemen hemen tamamında yama (flep=flap) uygulanmaktadır. Flep uygulaması ise kalça bölgesinden alınan temiz deri ve deri altı dokusunun bu bölgeye transfer edilmesidir. Flep uygulamasının başarı ve ameliyat sonrası tekrarlama (nüks) oranı ise cerrahın deneyim ve yöntemine bağlıdır. Başarılı bir şekilde yapılan flep ameliyatlarında kıl dönmesi hastalığının tekrarlama olasılığı <%1 dir.

2006 yılından bu yana Modifikasyon uyguladığımız yöntemle (Modified Limberg-Rohmboid Flap for Pilonidal Sinus) (BEYATLI’s Flep) yaklaşık 2000 hastanın sadece 2’sinde ameliyat sonrası yara yeri enfeksiyonu gelişmiş olup iyileşme süresi ortalama 2 ay sürmüştür. 3 hastada tekrarlama görülmüştür.

Soru, Düşünce ve Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir