Genel Cerrahi Ameliyatları

Genel Cerrahi Bölümü (Hariciye) tarafından tanı ve/veya tedavi amaçlı başvuran tüm hastalara kapsamlı bir tıbbi sorgu ve muayene sonrasında gerekli süreçleri planlamaktadır. İhtiyaç halinde diğer branş hekimleri ile multidisipliner bir yaklaşım içerisinde değerlendirmelerini yaparak, hizmetlerini devam ettirmektedir....