Mide Katlama Ameliyatı – Gastric Plication

Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Toplumda Mide Katlama ameliyatı olarak bilinen Gastrik Plikasyon işlemi bir cerrahi kilo verme yöntemidir. Bu ameliyatta midenin yaklaşık %70’ı kendi üzerinde katlanarak dikilir ve küçültme işlemi uygulanır.

mide katlama
mide katlaması

İşlem midenin alt kısmını oluşturan ve büyük kurvatur olarak adlandırılan geniş kavisli bölgesine uygulanır. İşlem esnasında midenin herhangi bir bölümü kesilmez ve ilerleyen zamanlarda dikişler geri alınarak mide katlantısı düzeltilebilir (revesible). Ameliyattan sonra zamanla geriye kalan mide bölümünde genişleme gözlenebilir. Bu çok önemli bir durumdur çünkü zayıflama amaçlı uygulanan birçok mide katlama (Gastrik Plikasyon) ameliyatında midenin sadece %50’si katlanır ve operasyondan sonra midede tekrar büyüme görülür. Bu ameliyatı açık cerrahi veya kapalı (laparoskopik) yöntem olarak uygulanabilir.

Mide Katlama ameliyatının Avantajları

 • invazif olmayan (non-invasive) bir ameliyatıdır (geri döndürülebilir)
 • mide bypass ameliyatına ihtiyaç duyulmaması
 • ameliyat sonrası şikayetlerin daha az olması (hazımsızlık, bulantı, dumping sendromu, peptik ülser)
 • bağırsak bypass ameliyatının uygun olmadığı durumlarda yapılabilmesi (örneğin; anemi, crohn’s hastalığı,vb.)
 • Tip 2 Diyabet (şeker) hastalarında %50-65 oranında iyileşme (remisyon)

Riskler ve Dezavantajlar nelerdir?

Ameliyata bağlı nedenler

 • Katlama işleminin yetersizliği
 • Mideye atılan dikişlerden kaçak olması (leakage)
 • Midenin çok fazla küçültülmesi

Hastaya bağlı nedenler

 • ileri derece şişmanlık (morbid obese)
 • Kontolsüz şeker hastalığı
 • ameliyattan sonrası perhize uyulmaması

Kapalı ve Açık ameliyat arasındaki Farklılıklar

Açık bir şekilde yapılan Mide Katlama ameliyatı ortalama 90 dakika sürebilir. Göbek üstünden yapılan median laparotomi insizyonu ile uygulanır. Açık yöntemde kanama ve diğer postop komplikasyon oranı daha düşük olmasına rağmen kapalaı yönteme göre iyileşme süresi daha uzundur (ortalama 12 gün)

Kapalı Mide Katlama ameliyatı ise yaklaşık 180 dakikadır. Bu ameliyat karında açılan 6 ayrı delikten uygulanır. Ameliyat sonrası komplikasyon oranı daha yüksek ancak iyileşme süresi çok daha kısadır (ortalama 8 gün)

Hem kapalı hem açık yöntemde de yapılan ana cerrahi işlem aynıdır.

Mide Katlama ameliyatı geri dönüşümü olan bir müdahaledir. Midenin herhangi bir bölümü kesilmez ve çıkartılmaz ve bölgedeki anatomi değiştirilmez. İstendiği zaman ikinci bir operasyonla mide eski haline getirilebilir. İşlem öncesi kesin endikasyon belirlenmelidir.

Vücut Kitle indeksi kriterlerine göre uygulanmayan mide katlama ameliyatından sonra yeterli verim alınmayabilir. Hastaların ameliyattan önce ve sonra endokrinolojik ve psikolojik açıdan takip edilmesi önemlidir.

Translate »