Kolşisin Nedir? Nerede kullanılır?

Kolşisin nedir?

Kolşisin, mahmur çiçeğinden (Colchicum autumnale) bitkisinin soğan ve tohumundan elde edilen bir ilaçtır.

Kolşisin ne için kullanılır?

 • Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF). Amiloidoz birikimini ve atakları önlenmek ve şiddetini azaltmak için kullanılır.
 • Gut hastalığı
 • Behçet hastalığı

Kolşisin nasıl kullanılır?

Colhicum Dispert’in kullanım şekli hastalığa bağlı olarak, yaşa bağlı olarak değiştiği için farlılıklar göstermektedir. Colchicum Dispert Nasıl Kullanılır başlığı altında ilacın kullanım şekli ”Kullanma Talimatında” daha detaylı açıklanmıştır.

Kolşisinin sık görülen yan etkileri nelerdir?

En sık görülen yan etkiler (%10)

Az görülen yan etikler (% 1-10)

 • saç dökülmesi
 • sperm yapımında bozulma
 • anoreksi (iştahsızlık)

Kolşisin kullanılmaması gereken durumlar

Colchıcum-Dıspert hakkında önemli bilgiler

Colchicum-Dispert, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmiş ise bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz. Colchicum-Dispert, renklendirıci madde olarak Ponceau 4R içermektedir. Bu madde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Colchıcum-Dıspert kullanımı

Colchicum-Dispert aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanılmamalı veya dikkatli kullanılmalıdır:

 • Colchicum-Dispert ile birlikte alkol kullanıldığında, özellikle alkoliklerde sindirim sistemi üzerine zararlı etkiler artmaktadır. Ayrıca alkol kandaki ürik asit düzeylerini artırır ve bu da koruyucu gut tedavisinin etkinliğini azaltabilir.
 • Ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlar Colchicum-Dispert ile birlikte kullanıldığında bazı kan rahatsızlıklarının riskini artırabilir.
 • Kanser ilaçları, hücre bozulmasına yol açan ilaçlar veya bumetanid, diazoksit, tiazid grubu idrar söktürücüler, etakrinik asit, furosemid, mekamilamin, pirazinamid veya triamteren maddelerini içeren ilaçlar ile birlikte Colchicum-Dispert kullanıldığında kandaki ürik asit miktarını artırabilir ve koruyucu gut tedavisinin etkinliğini azaltabilir.
 • Kötü huylu kan bozukluklarına yol açan, kemik iliğini bozan ilaçlar, radyasyon tedavisi gibi durumlarda Colchicum-Dispert kullanımı bu ilaçların kemik iliği ve kan üzerine zararlı etkilerini artırabilir
 • Uzun süre veya yüksek dozlarda Colchicum-Dispert kullanılması B12 vitamininin emilimini azaltabilir.
 • Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılamada kullanılır) maddesini içeren ilaçlar ile birlikte Colchicum-Dispert kullanıldığında böbrek üzerine zararlı etkileri olabilir ve kas bozuklukları artabilir
 • Kolşisin vücuttaki CYP3A4 enzimi tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Aynı enzimi etkileyen herhangi bir ilaç (ör. klaritromisin, eritromisin gibi antibiyotikler) ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Tolbutamid (şeker hastalığında kullanılır) ve bu ilaç Colchicum-Dispert’in zararlı etkilerini artırabilir.

Colchıcum-Dıspert nasıl kullanılır?

Colchicum-Dispert’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Colchicum-Dispert’in dozu hastalığın şiddetine göre ayarlanmaktadır.

Colchicum-Dispert ağızdan alınır.

Colchicum-Dispert’in yiyecek ve içecek ile kullanımı: 

Bazı sindirim şikayetlerini önlemek için ilacınızı yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra bol su ile alınız.

Yetişkinlerde Colchicum-Dispert nasıl kullanılır?

 • Akut gut hastalığında Colchicum-Dispert kullanımı: Akut gut hastalığı (ayrıca kalsiyum pirofosfat birikmesi) durumunda koruyucu olarak (krizlerin sıklığını ve şiddetini azaltmak için sürekli olarak), başlangıçta günde bir defa 1 film tablet kullanılır. Gerekir ise doz günde iki defa 1’er film tablete çıkarılabilir. Hafif şiddetteki gut atağı durumlarında haftada 1-4 defa 1’er film tablet kullanımı yeterli olabilir.
 • Akut atak durumunda Colchicum-Dispert Kullanımı: Tedavi amacıyla ilk belirti ile birlikte 1 veya 2 film tablet alınır. Daha sonra, ağrı geçinceye kadar veya bulantı, kusma ve ishal oluncaya kadar veya toplam 6 mg’lık maksimum doza (12 film tablet) ulaşılıncaya kadar her 1-2 saatte bir, 1’er film tablet ile devam edilir. Atak geçtiği zaman ilaç alımı durdurulur.
 • Ailevi Akdeniz humması ve amiloidoz (organlarda amiloid proteini birikimi ile oluşan bir hastalık) baskılanmasında Colchicum-Dispert Kullanımı: Koruyucu amaçla, önce günde 1 defa 1 film tablet verilir. Gerekiyorsa ve doz tolere edilebiliyorsa günde 2 mg’a kadar toplam doz bölünerek verilebilir. 2 veya 3’e bölünmek suretiyle toplam 2 mg’a kadar günlük dozlara çıkılabilir.
 • Akdeniz ateşi hastalığında akut atağın baskılanması için Colchicum-Dispert kullanımı: Saatte bir olmak üzere 4 defa 1’er film tablet ile başlanır. Daha sonra o gün için iki saatte bir, 2 defa 1 ‘er film tablet ile devam edilir. Daha sonra 12 saatte bir 1 film tablet uygulamasıyla İki gün daha tedavi sürdürülür Bu uç günlük tedavinin herhangi bir anında atak bariz olarak kontrol altına alınmışsa uygulama kesilebilir.
 • Behçet Hastalığında Colchicum Dispert Kullanımı: 3’e bölerek günlük 1 – 1,5 mg doz kullanılır.

Çocuklarda Colchicum-Dispert nasıl kullanılır? 

Ailevi Akdeniz hastalığı olan çocuklarda Colchicum-Dispert kullanımı: 5 yaşından küçük olanlarda günde bir defa 1 film tablet; 5 yaş ve daha büyük olan çocuklarda günde iki defa 1’er film tablet şeklinde kullanılabilir. Çocuklar büyüdükçe dozun ayarlanması gerekebilir.

Not: Tedaviye başladığında 5 yaşından küçük olan çocuklarda, genellikle 7 yaş civarında dozda artış (günde 2 film tablete artış) gerekmektedir ve 5 yaşından sonra tedaviye başlanılan çocuklar ise 12,5 yaş civarında doz artışına ihtiyaç duymaktadır (günde 3 film tablet) bildirilmektedir.

Colchicum-Dıspert’in bu hastalık dışında çocuklarda etkili ve güvenli olup olmadığı bilinmemektedir.

Yaşlılarda Colchicum-Dispert kullanım:

Doktorunuz dozunuzu belirleyecektir.

Kullanılması gerekenden fazla Colhicum-Dispert kullandıysanız:

 • Aşırı doz aldıysanız belirtiler 2 ila 72 saate kadar görülmeyebilir. İlk belirtiler ağızda ve boğazda yanma ve soyulma hissi, yutmada güçlüktür. Bu belirtileri mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal takip eder. İshal şiddetli ve kanlı olabilir; bağırsaklarda ağrı, burulma olabilir.
 • Aşırı dozda Colchicum-Dispert kullanılması damar hasarı ile birlikte sıvı kaybı, tansiyonda düşme ve şoka neden olabilir.
 • Kaslarda zayıflama veya felç meydana gelebilir ve solunum yetmezliğine kadar ilerleyebilir.
 • Kemik iliği hasarı, kalp kasında hasar ortaya çıkabilir.
 • Karaciğer hasarı, böbrek yetmezliği ve akciğerde sıvı birikmesi meydana gelebilir.
 • 5. günden sonra kan tablosu bozuklukları ortaya çıkar. İdrarda kan çıkması ve idrara çıkmada azalma, böbrek harabiyetinin bir göstergesidir.
 • Adale zayıflaması ve bir felç gelişebilir. Hastanın genellikle bilinci yerindedir, buna rağmen, nöbetler meydana gelebilir.
 • Solunum durması, kalp durması veya kan enfeksiyonu sonucunda ölüm görülebilir.
 • Sağ kalan hastalarda, doz aşımından yaklaşık 10 gün sonra saç dökülmesi, kan tablosunda değişiklik ve ağızda iltihap ortaya çıkabilir.

Colchicum-Dispert’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.