Anasayfa » Gastrointestinal Cerrahi » Alt GİS » Basur (Hemoroid) Hastalığı

Basur (Hemoroid) Hastalığı

Basur bazen kendi başına var olan bir hastalıktır (hemoroidal Hastalık) bazen de başka hastalıkların bir belirtisidir. Örneğin kolon kanseri, kalın barsakta darlıklar, divertiküler hastalıklar, kronik kabızlık, anorektal bölge kanserleri.

Konuyla ilgili sorularınız için yorum kısmını kullanabilirsiniz
Hemoroid (Basur,mayasıl, babasıl) nedir
Hemoroid (Basur,mayasıl, babasıl) nedir

Dolayısıyla özellikle orta ve ileri yaş grubu hastalarda makat bölgesindeki her şişliği veya kanamayı basur (hemoroid) olarak değerlendirmemiz doğru bir yaklaşım değildir. Bu hastalarda tedavi öncesi tarama kolonoskopi işleminin yapılması çok önemlidir.

Basur veya hemoroid; anal kanalı kaplayan veya makatın dış kısmında bulunan mukoza bölümü altındaki damarların şişmesi ile oluşan hastalıktır. Ayrıca halk arasında mayasıl ve babasıl olarak da adlandırılır.

Hafif hemoroid rahatsızlıkları fitil, gevşetici (laksatif) ve banyo ile tedavi edilebilir. Eğer yumrular oluştuysa ya da başka komplikasyonlar görülüyorsa, cerrahi müdahale gerekebilir (Basur Ameliyatı)

Hemoroidler anatomik olarak iç hemoroid (internal) ve dış hemoroid (eksternal) olmak üzere başlıca iki tipte görülür. İç hemoroidler sıklıkla makatta ağrıya neden olmaz ve sadece kanamaya neden olurken, dış hemoroidler çok ağrılıdır.

Hemoroidun Nedenleri

hemoroid saat dagilimi Basur Hemoroid Hemoroidal Hastalıklar

Kabızlık, ishal, tuvalette ıkınma alışkanlığı, bazı sporlar (ağırlık kaldırma, ata binme, bisiklete veya motosiklete binme, kürek çekme), yeterince lifli gıdalar tüketmeme, şişmanlık, gebelik, cinsel birleşme, uzun süre oturarak yaşam ve ileri yaş hemoroid oluşumunu kolaylaştırır. Kalın barsak kanserleri bazen kendini hemoroid olarak gösterir. Bu durumda tanıdan emin olmak için ameliyat öncesi kolonoskopi yapılması çok önemlidir.

Belirtileri ve Evreleri (Basur Derecesi)

Hemoroidler 5 evre olarak derecelendirilir. Hemoroid veya basur; makatta huzursuzluk, kaşınma, ağrı, şişlik, akıntı ve açık kırmızı renkte kanamaya (hematoşezi) neden olurlar. İleri evrelerinde gaz ve dışkı kaçırmaya neden olabilirler. Dış hemoroidler ağrılı iken, iç hemoroidler sadece pıhtılaştığında veya iltihaplandığında ağrıya neden olurlar. Zamanla ihmal edilen ve tedavi edilmeyen hemoroidler bir çok sıkıntıya yol açabilir.

hemoroid derecesi evresi

 1. Evre I hemoroid: Dışarıya meme sarkması yoktur, sadece kanama olabilir. Hastalarında ciddi şikayet olmadığından dolayı genelde tedavi uygulanmaz. Tesadüfen anaskopi, rektoskopi veya kolonoskopi esnasında görülebilir. Bu evredeki hemoroid pakeleri gizli kanama yapabilme olasılığından dolayıda zamanla kansızlığa neden olabilir (kronik anemi). Bu guruptaki hasta sayısı aslında azımsanmayacak kadar fazladır.
 2. Evre II hemoroid: ıkınma ile birlikte basur memesi dışarı sarkar ve kendiliğinden içeri girer. Hastalarda şikayetler geçici olduğundan (hastalar büyük abdest yaptığında makat bölgesinde meme tarzında şişlikler oluşur) dolayı genelde tıbbi yardım ve sağlık muayenesi ertelenir ve şişliklerle yaşamaya devam edilir.
 3. Evre III hemoroid: ıkınma ile birlikte basur memesi dışarı sarkar ve elle itmeyle içeri girer.  Hastalarda şikayetler rahatsız edecek boyutta olduğundan tedavi için muayene talebinde bulunulur ancak genelde ilaç tedavisi ile yetinilir. 2 ve 3. gruptaki hastalar hemoroid hastalığının en büyük bölümün kapsamakta olup hastaların yaşam kalitesini ciddi bir şekilde düşürmesiyle birlikte yeme ve içme alışkanlıklarında çok önemli kısıtlamalara yol açmaktadır. Bu durum uzun bir zaman süreci içerisinde geliştiğinden dolayı (3-20 yıl) çoğu hasta bunun farkına bile varmaz veya üstünde durmak istemez. Bu iki guruptaki hasta popülasyonu (2. ve 3. Evre) çeşitli ilkel ve bitkisel yöntem ve karışımlarla şikayetlerini azaltmaya çalışırlar. Bir taraftan şikayetler zaman zaman azalma gösterse de diğer taraftan hemoroid hastalığı durmadan sinsi ve düzenli bir şekilde ilerlemeye devam eder. Bu dönemde hastalar çok farklı sorunlarla karşılaşabilir (bkz → Hemoroid nelere sebep olabilir ?).
 4. Evre IV hemoroid: basur memeleri sürekli makatın dışındadır ve elle itmeyle içeri girmez. Hastalar ise uzun zaman şikayetlerle mücadele ettiği için artık kesin ve kalıcı çözüm arayışı içerisinde olurlar.
 5. Evre V hemoroid: Komplike hemoroidler. Hemoroid zemininde gelişen ülser, fistül, abse ve kanser.

Hemoroid Hastalarındaki çözüm arayışların ana teması ise hastaların kafasını kurcalayan ve endişelenmelerine neden olan sorulardır, örneğin;

 • ameliyat kesin çözüm olur mu, ya tekrarlama olursa !?
 • en iyi hemoroid ameliyatını kim yapar, hangi cerraha ve hastaneye gitmem gerek?
 • daha önce ameliyat olan hemoroid hastaları memnun mu?
 • ameliyatta ve ameliyat sonrasında ağrı duyar mıyım ?
 • ameliyat bayıltarak mı yoksa sadece uyuşturarak mı yapılır?
 • ameliyat ne kadar sürer ? ameliyatta dikiş atılır mı?
 • ameliyat bıçaklı mı olacak yoksa lazer mi kullanılır ?
 • ameliyattan sonra kaç gün hastanede yatarım ? taburcu olduktan sonra ağrı kaç gün devam eder ? işime ne zaman dönebilirim?
 • ameliyattan sonra yeme ve içme durumum nasıl olur ? acılı baharatlı yiyecekleri yiyebilir miyim?
 • ameliyattan sonra tuvalet ihtiyacımı nasıl gidereceğim ? banyo ne zaman yapabilirim?

bu sorular uzar gider..

bu sorulara kısaca şöyle bir açıklık getirebiliriz. Hemoroid konusunda deneyimli bir cerrah (Proktolog, Proktoloji) tarafından doğru zamanda yapılan doğru bir ameliyattan sonra hastaları yepyeni bir hayat bekler. Ağrısız, kansız ve kısıtlamasız..

Basur tekrarlar mı?  sorusunun cevabı için buradaki makaleme göz atabilirsiniz.

Tanı ve Ayırıcı Tanı

Hemoroidun tanısı muayene ile konulur. Makat muayenesi Genel cerrahi Uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Bağırsak ve makat hastalıkları ile uğraşan cerrahlara ise kolorektal cerrah, proktolog, proktoloji uzmanı adı verilir. Dış görünümde basur ile makat çatlağı, makat fistülü, makat apsesi, makat kanseri, makat kanalındaki polipler ayırt edilebilir. Makat kanalı içine yerleştirilen anoskop adlı bir alet ile çok daha ayrıntılı muayene yapılabilir. Rektum adı verilen kalın bağırsağın son kısmı da incelenmek istenirse rektoskopi işlemi yapılabilir.

Hemoroidun Tedavi Yöntemleri

Basit önlemeler

 • Diyet: liften zengin diyet, probiyotikler
 • Oturma banyosu: sıcak su içine oturma çok yarar sağlar.
 • Kremler: çinko, nitrogliserin ve kortizon içerikli kremler kullanılır.

Ameliyatsız hemoroid girişimleri

Bu yöntemler özellikle hemoroidun ilk ve erken evrelerinde uygulanır.

 • Boğma Yöntemi (band ligasyonu): basur memesine lastik bant uygulaması.
 • Söndürme Yöntemi (Lazer veya infrared tedavisi): basur memesine lazer veya infrared ışığı tutularak kanayan memeler durdurulabilir veya söndürülebilir.
 • Yakma Yöntemi (Bipolar koagülasyon): bipolar elektrik akımı ile basurlar yakılabilir.
 • Kurutma Yöntemi (Skleroterapi): basur memelerine kireç yapıcı ilaçlar verilerek söndürme prensibine dayanır.

Tedavi olmadan önce hemoroidunuzun hangi evrede olduğunu ve hangi tedavi yöntemlerinin uygun olduğunu hekiminizle mutlaka açık bir şekilde konuşun!

Hemoroid Ameliyatı (Basur Ameliyatı)

HEMOROİDEKTOMİ

mmmfurgeson

Aşağıdaki tabloda (tablo – 1) verilen bilgiler klinik gözlemlerime dayanarak hazırlanmıştır. Tablodaki veriler doğrultusunda hastaların çoğu ancak 3. ve 4.Evre hemoroid durumunda (24+72 = %96) doktor kontrolüne gelmekte olup ameliyat olmaktadır. Başka bir deyimle kesin ve kalıcı çözüm için operasyona alınan hastaların %96’sı Evre 3 ve 4 grubundaki hastalardır.

(tablo - 1) Hemoroid Analizi
(Tablo – 1) Hemoroid Analizi

Hemoroid için tarif edilen klasik Milligan Morgan Hemoroidektomi ameliyatı  1937 yılında İngiltere’de Milligan ve Morgan tarafından uygulanmıştır. Bu yöntemde basur memeleri üzerindeki mukoza ile birlikte total bir şekilde çıkartılır ve geriye kalan damar güdüğü iple bağlanır. Kesilen mukoza ise açık bırakılır ve sekonder iyileşme beklenir. Bu yöntemle ameliyat sonrası iyileşme süresi yaklaşık 40-50 gündür.

Ferguson tarafından yapılan hemoroidektomi yönteminde ise geriye kalan mukoza tamamen emilebilir dikişlerle kapatılır ve yaranın iyileşme süresi kısaltılır (10-15 gün). Ancak bu yöntemde mukoza tamamen dikildiği için makat bölgesinde darlık ve ilerleyen zamanlarda tekrarlama riskinin yüksek olduğu gözlenmiştir.

Benim uyguladığım yöntemde ise mukoza kısmi (parsiyel) bir şekilde kapatılır. Klinik çalışmalar mukozanın dentate çizgisinin bir kaç milimetre distaline kadar kapatılması hem yara iyileşmesinde katkısı (15-20 gün) hem de  ilerleyen zamanlarda makat bölgesinde darlık ve tekrarlama riskinde ciddi azalma sağladığı görüldü.

Uyguladığım ameliyatın adı ise Modifiye Milligan Morgan Hemoroidektomi ( 3M Hemoroidektomi). Spinal veya Genel anestezi altında yaptığımız bu ameliyatın süresi ortalama 10-15 dakikadır. Ameliyattan sonra hastalar bir gece yatıştan sonra taburcu edilir.

lazer basur - Basur (Hemoroid) Hastalığı

Özellikle Son yıllarda toplumda “Lazer Hemoroid Tedavisi” olarak oldukça yaygın bir kavram gelişti. Bu yöntem vasıtası ile hemoroid memelerinin bağlı olduğu damarların köküne özel bir iğne aracılığı ile lazer uygulanır. Böylelikle damarlar kapatılarak hemoroid memesinin küçülüp kaybolmasına ve kanamanın hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasında katkı sağlar (Lazer hakkında daha detaylı bilgi için Tıklayın).

Basur AmeliyatıHemoroittan Korunma Önerileri

Tuvalette uzun süre ıkınmadan kaçınmak, çok uzun süre oturma alışkanlığından vaz geçmek, günde 2 Lt’den fazla su tüketmek ve bol lifli gıdalarla (sebzeler ve baklagiller) beslenmek basur veya hemoroid’den korunmada yararlıdır.

Bu makaleyi yararlı bulduysanız, videolarım için Youtube Kanalıma abone olabilirsiniz.

Randevu talebi için İletişim bölümünü kullanabilirsiniz.

18 Yorum

 1. Hocam iyi akşamlar sanirim 3 4 cu gun bugun 2 şeyden şüpheleniyorum durum yemiştim baharatlı baharat la ilgili olabilir diye tahmin okudum yazılarınızı…

  Bide ev eşyası taşıyorum 5 kat 2 3 gündür 150 200 kere inip çıkmışımdır dün daha sisikti bugun ise biraz inmiş gibi siz daha iyi bilirsiniz gaz salmada sorun olmuyo en kısa sürede cevaplarsanız size zahmet sağolun hayirli geceler simdiden teşekkür ederim sağlıkla kalin

 2. Doktor Bey Merhaba,

  Bende hem içerde 2-3 tane basur memesi hemde dış tromboze hemoroid var, son 6-8 içinde üç ayda bir tromboze hemorid ağrı yaptı iki defa genel cerrah tarafından lokal anestezi ile içi boşaltıldı fakat doktor diğer hemoidlere dokunmadan sadece tromboze hemoroid alabilirmiyiz dediğimde, diğerlerinin de tedavi edilmesi gerekir dedi.

  içerdeki memeleri boğma yöntemi ile dışardaki tromboze hemoridi ise normal lokal anestezi ile alabilrimiyiz ?

  Bu konuda yorumunuz nedir ?

 3. Hocam mrb bende yaklaşık 2 3 sene önce bende basur olduğunu farkettim makat bölgemde kanamalar oluyordu herhangi bir meme falan yoktu ve hastaneye gittim doktor ilaç yazdı ve geçti en son bir haftadır bende hem meme oluştu hem kanamam var hemde ağrı oluyor tuvalete gidemiyorum biraz araştırdım internetten ve 2 evre hemoroid olduğunu düşünüyorum ben yine ilaç tedavisimi olayım yoksa 3 ve 4. Evre olmadan ameliyat olup tamamen kurtulabirmiyim

 4. Merhaba hocam oncelikle verdiginiz cevaplar icin cok tesekkur ederim. ben lazerle ic hemoroid, polip ameliyati oldum.diskidan sonra inanilmaz bir yanma hissediyorum. Oturma banyosu ve anestol kremle agrilar 2 3 dakka icinde diniyor. Benim sorum su bu tuvaletten sonraki yanma hissi ne zaman gecer yani ne zaman hic bi ilac kullanmadan temizligimi yapip kalkabilecek duruma gelebilirim. 6 gundur hic bi azalma yokmus gibi geliyor bu agrilarda

 5. Reşit Culhaoğlu

  Hocam galiba benim 4 evre hemoroid problemim var. İki defa genel cerrahi muayene oldum fakat ameliyat onermediler. Yetersiz bir hastane olduğunu düşünüyorum. Sizden ricam ameliyat olmam şart mı? Ayrıca ücret ve ödeme koşulları ile ilgili bilgi almak istiyorum.

 6. Sayin hocam Ben 4. Kademe Hemoroid ameliyati oldum 1ay felan zaman gecti , fakat tuvaletim geldiginde 1 saat icinde 3 defa 4 defa Wc ye gidiyorum buda bana rahatsizlik veriyo tuvaletim duzene girmesi icin birsey yapmama gerek var mi.

 7. Hocam merhaba ben hemoroid ameliyatı olalı yaklaşık 3 ay oldu çok şükür kanama yok yanlız ameliyatı olduğum makatin etrafında sürekli yanma ve pişik oluşuyor ve otururken çok yanıyor ne önerirsiniz

 8. Hocam ben 08.06.2017 tarihinde 4.derece hemoroid ve anal fissürden açık ameliyat oldum elektrokoter ile 25 gün geçmesine karşılık wc den sonra makatımda ağrı ve sızlama oluyor sıcak su oturma banyosu bazen etki ediyor bazen banamısın demiyor.Bu ağrılar tam olarak nezaman geçer.Birde eşimle normal ilişkide bulunursam zararı olur mu? Cevabınız için teşekkür ederim.

 9. Hocam merhaba hemoroid ameliyatı olalı bugün itibariyle 15 gün oldu ve ağrılarım geceleri fazla olmamasına rağmen gündüzleri fazlasıyla var özellikle tuvaletten sonra hiç dinmiyor aslında tuvaletimi yaparken zorlanma olmuyor ama ortalama günde 3 ile 4 u buluyor tuvalete çıkmam kabizlikta Yok tuvalete cokmu çıkıyorum birde çok fazla kasintim var makat bölgesinde sosyal hayatima ne Zaman donebilirim lütfen yardımcı olun

 10. Hocam 11 gün önce hemoroid ameliyatı oldum oldugumdan beridir surekli akintim var ve bu akıntı beni cok rahatsız ediyor bide dikiş ipleri kendiliğinden kopuyormu yoksa hastanedemi almam lazım.

 11. hocam merhaba, ben de 4 gün önce perianal fistül ve external hemoroid sebebiyle ameliyat oldum. 3 yıl önce tuvalete çıktığımda kanama olduğu için ufak bi operasyon geçirdim. band ligasyon yöntemiyle. bu operasyondan sonra kanamalarım durdu ve normal hayatıma geri döndüm. 2016 yılının ocak ayında şiddetli bir ishal sonrası, ertesi gün sol kasığımda bir yumru çıktığını gördüm. bu yumru ilerleyen zamanlarda kendiliğinden patladı fakat; orada bir trakt yolu açıldı ve perianal fistül oldum. istanbul'da bir kaç doktora göründüm, kendileri bana dış hemoroidimin olduğunu söyledi. halbu ki dışkılamada hiç bir sorun yaşamıyordum. sadece tuvaletten sonra ağrı vardı. her neyse 4 gün önce ameliyat oldum. ameliyat oldum ama bu 4 gün gerçekten bir hayli zor geçiyor benim için. tuvalete çıktığımda kanama ve ağrı oluyor. zira ameliyatım ligasure yöntemiyle gerçekleşmiş ve açık yaralarım olduğu söyleniyor. bu yaralar, kanama, ağrı sizce zamanla düzelir mi? bir de gerçekten dış hemoroidler perianal abseye davetiye mi çıkarıyor? bilgilerinizi rica ederim. saygılar.

  • Fistül traktı lazer yöntemiyle kürete edildi. eskisi gibi gaz bacağımdan çıkmıyor ama o da şuan ağrımaya başladı. bu arada doktorumla konuştum. kendisi hemoroidimin içten dışa kadar uzandığını söyledi. ve ligasure yöntemiyle alınmış. sizce tıbbi yöntem doğru mu? longo yöntemi mi yoksa ligasure ile klasik hemoroidektomi mi doğru? son olarak hocam her çıktığım tuvalet benim için kabusa dönüşüyor. gerçekten çok ağrı yaşıyorum. ben şifa bulmaya gittim daha da zor bir hayat yaşıyorum şuan.. sabırlı olup iyileşmemi mi beklemeliyim ne yapmalıyım acaba?

 12. merhabalar hocam ben yaklasik 1 hafta önce lazer ile basur ameliyati oldum tuvaletimi yaparken tam cikicta ufak agri hissetiyorum hafifte kanama oluyor ama sonrasinda biraz agrim oluyor onu da agri kesici ilacla azaltiyorum, oturmamda normal calisma hayatimda bana zorluk vermiyor yanliz aralarda sanki igne batiyormus gibi ara sira agrilar geliyor bide geceleri cok kasiniyor. tekrar nuksettimi sizce?

 13. Hocam 6 ocakta klasik ameliyat oldum 7 ocakta taburcu edildim uç gün ust üste fenalaştı m ve acil de serum ağrı kesici ile zor kendime geldim bugün 6. gün hala kayda değer ağrılarım var ve bunun yanısıra akıntı kanama gaz ve hatta kaçağı var bunlar normal midir ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim… Sagolun

 14. hamdi artvin 32

  Sayın hocam dört buçuk ay önce lazer ile ameliyat oldum. Darliktan başka sikintim yoktu yalniz bir haftadır derinin altinda içten bezelye büyüklüğünde bir kitle mevcut. Dokunuca agri yapan dıştan belli olmayan bayağı belirgin bir kitle. Acaba bunun nedeni ne olabilir. Doktorum tayin olduğundan bilgi alamadim. Lutfen beni aydinlatirmisiniz. Cok tesekkur ediyorum.

  Saygilarimla,

  • hamdi artvin 32

   Kanama hiç olmadi ilk bir aydan sonra. sadece darlik var. Günde en az iki kez wc ye gitmem gerekiyor. Yalniz bir hafta once kabiz oldum ve biraz zorladim.pespese uc kere wcye giderek. Simdi ne yapmam gerekiyor hocam. Tesekkurler.

 15. Hocam tromboze hemeroit ameliyati oldum 4. Safhadaymisim ama doktor seninki 10. Safhs olmus artik diyerek beni korkuttu 16 kasimda bir dis hemeroid cikti cok aci veriyordu acile gittim icini bosalttilar buyukce pihti cikti rahatladim fakat bu durum sabaha kadar kendini tekrarladi ve hekim 3. Kez tekrarlayinca damari lazerle kapatalim dedi bana kucuk bir opersyon gibi gelmisti daha once hic agrim olmamisti gayet guzel bir hayatim vardi eyse ameliyata baska bir hekim girdi ve epidural yontemle ameliyat oldum gayet rahat gecti ameliyat sonrasi 3 buyuk parca aldigini gosterdi ben o an idrak edemedim kurtuldum cok sukur dedim ama doktor iceridende 6-7 parca hemeroid aldiginimi yaktiginimi soyledi tam anlamadim bugun 45 gun oldu agrilarim dayanilmaz boyutlarda tovalete her gittigimde agliyorum hayatim altust oldu kanamam akintim devam ediyor her tovalette gaytada kan oluyor sureki tam bosaltamama hissim oluyor ve makatimda zonklama ve yanma hissediyorum doktoru aradim bu agrili bir surec dedi gececekmi bu agrilar dedim ilk defa yapmiyorum bu ameliyati dedi verdigi cevaplar bei hic tatmin etmedi hep kacamak savunmaya yonelik cevaplar hocam lutfe banaacik birseyler soyleyin nekadar surer bu durumum neler yapmaliyim bu arada hayatim banyoda geciyor bibucuk aydir. Saygilar hocam

 16. Basur ameliyatı oldum 10 gün öncr . 3 gündür tuvaletim gelmedi şimdi ise yapmam gerekiyor yapamıyaom be yapmam gerekiyor

Soru sor, yorum yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir