Rifaksimin sistemik emilimi minimal oral olarak kullanılan bir antibiyotiktir. Eczanelerde çok çeşitli isimler şeklinde bulunur örneğin COLIDUR, HEPAZEC, NORMIX, REFIDEX, Rifagut vb....