İrritable barsak sendromu (İBS) kriz ve atak halinde karın ağrısı, kasılma ve ishal olarak kendini gösterir. İBS tanısı konduğunda şikayetlere neden olabilecek farklı bir hastalığın olmaması şarttır ve araştırılıp incelenmesi gerekir....