♥ YouTube
Anasayfa / Etiket Arşivi: Gastro-Özofageal Reflü Hastalığı

Etiket Arşivi: Gastro-Özofageal Reflü Hastalığı

LES (KÖS) GEVŞEKLİĞİ NEDİR?

LES GevşekliğiNormal şartlarda yiyecek ve içecekler yutulduktan sonra yemek borusu (özofagus, esophagus) aracılığı ile mideye doğru ilerletilir. Vücudumuzun pozisyonuna göre midedeki yiyecek ve içecekler yer değiştirebilir ancak yemek borusuna geri gitmez.

İşte bu mekanizmayı sağlayan sistem Latincede LES ve Türkçesi KÖS olarak adlandırılır. Normal Şartlarda yutkunma refleksinin son evresinde bu mekanizma tek yönlü kapak olarak geçişe izin verir.

reflu2

LES = Lower Esophageal Sphincter (alt yemek borusu kapağı)

KÖS = Kardiyo-Özofageal Sfinkter (Mide ve Yemek Borusu Kapağı)

Peki LES Gevşekliği nasıl gelişir?

LES’in bu mekanizmasını sağlayan bir çok komplike faktör vardır. Bunların arasında karın ve göğüs boşluğu arasındaki zar (diyafram, diyafragma =diaphragm), yemek borusunun alt kısmındaki dairesel kaslar ve bazı ligamentler. Bu mekanizmanın bozulmasında da bazı faktörler rol alır mesela karın içi basıncın artması, aşırı kilo, sigara, alkol, vb.

les_nedirxx

LES Mekanizmasının bozulması mide ve yemek borusu arasındaki kapakta gevşeklik (LES Gevşekliği, KÖS Yetmezliği) ve nadiren de olsa sıkılaşmaya (LES Hipertonisitesi veya Kontraksiyonu) neden olur. LES Gevşekliği durumunda midede bulunan asit yemek borusuna doğru ilerler (Reflü=reflux) ve orada tahriş ve yara (özofajit) oluşmasına neden olur (Reflü Özofajit). Bu durum Gastro-Özofageal Reflü Hastalığı (GÖRH) olarak da bilinir.

Hastalarda midede yanma, ekşime, yemek borusunda yanma, ağza acı su gelmesi şikayetleri olur. Tanı için Endoskopi, ÖMD ve özofagus barometrik ölçüm uygulanır.

LES Gevşekliği için birçok tedavi ve cerrahi girişim seçeneği mevcuttur. Tedavinin asıl amacı yemek borusuna giden asidi azaltmak ve kapak mekanizmasını onarmaktır (Anti-Reflü Yöntemler).