Kelimenin aslı Yunanca kökenlidir ve iki kısımdan oluşur,  Odino (odyno) yani ağrı ve faji (phagia) yani yutkunma anlamındadır. Odinofaji ise ağrılı yutkunma anlamına gelir (Odynophagia)...