Yemek Borusu İltihabı (Özofajit) – tanı ve tedavisi

Özofajit, ozofajit, özefajit Los Angeles Özofajit sınıflamasına
ÖZOFAJİT

Yemek borusunun iltihabına Özofajit denir. Her tıbbi kelimede olduğu gibi bu hastalıkta adını Latincede özofagus (esophagus) ve –itis ekinden almaktadır (esophagitis). Bu iltihab akut (ani) ya da kronik (müzmin) olabilir.

Özofajit nedir ve nasıl tedavi edilir konusunda faydalı bilgiler içeren bu makalemize önce Özofajit’in ne anlama geldiğine değinmemiz gerekiyor.

Özofajitin Sebepleri Nelerdir?

Özofajitin birçok nedeni vardır ancak toplumda en yaygın görülen sebep elbette mide asidinin reflüsüne bağlı olan özofajit tipidir ve genelde Reflü Özofajit olarak adlandırılır. Bu durum yemek borusu ve mide arasında kapağın yetersiz (açık, gevşek veya felç) olmasına bağlıdır (Gastro-özofageal reflü, LES Gevşekliği, KÖS Yetmezliği).

Diğer nedenler şöyledir:

  • Enfeksiyon: bu durum genelde dinreç sisteminde sorun olan (immünkompromize) hastalarda görülür örneğin fungal (kandida → özofageal kandidiyasis) ve viral (Herpes simplex →Herpes özofajit ve sitomegalovirüs) enfeksiyonları.
  • Kimyasal travma: yakıcı maddeler örneğin asit veya alkali olabilir. Bu durum genelde çocuklarda, akli dengesi bozuk (mental retardasyon) hastalar ve intihar girişiminde bulunanlarda görülür.
  • Mekanik (fiziki) travma: örneğin radyoterapi, nazogastrik sonda uygulaması, endoskopi, vb.
  • ilaç (örneğin doksisiklin), alkol ve alerji duyulan bazı yiyecekler ( özinofilik özofajit)
  • Crohn hastalığı

Özofajit Nasıl anlaşılır?

özofajit belirtileri

Özofajit durumlarında görülen en sık bulgular şöyledir:

  • Mide ekşimesi
  • Ağrı: karından göğüse, boyuna ve çeneye kadar yayılabilen bir ağrı.
  • Bulantı (ve nadiren kusma)
  • Şikayetlerin yemeklerden sonra artış göstermesi

Bu şikayetlerin varlığında ilk önce tanıya yönelik üst sindirim sistemi Endoskopisi yapılmalıdır (özofagoskopi).

Los Angeles Özofajit sınıflamasına
Los Angeles Özofajit sınıflamasına

Endoskopide görülen inflamasyonun şiddeti Los Angeles (LA) sınıflamasına göre şöyledir:

Grade A – 5 mm’den kısa bir veya daha fazla mukoza kaybı
Grade B – 5 mm’den uzun bir veya daha fazla mukoza kaybı (mukoza kıvrımları arasında bağlantı yok)
Grade C – mukoza kıvrımları arasında uzanan mukoza kaybı (özofagus çevresinin <%75 daha azı)
Grade D – özofagus çevresinin >%75’den fazlasını kapsayan mukoza kaybı.

Özofajit Nasıl Tedavi Edilir?

Özofajit, ozofajit, özefajit
Özofajit

Özofajit’in tedavi seçeneği nedenlerine göre yapılır. Örneğin enfeksiyon durumlarında doğru antibiyotikler başlatılır. Asit reflüsüne bağlı özofajitlerde mide asidini azaltan çeşitli ilaçlar verilebilir.

Tedavi konusunda en önemli husus ise erken dönemde tanının konulmasıdır çünkü tedavi edilmeyen olgularda zamanla alt özofagus bölgesinde ciddi hasar oluşur. Bu hasara bağlı bazen darlıklar bazen de yemek borusunu kaplayan mukozada değişim (displazi, metaplazi, Barrett özofagusu) görülebilir. İlerleyen ve tedavi edilmeyen olgularda ise yemek borusu kanserinin gelişme olasılığı vardır (Özofagus CA). Cerrahi tedavide ise çeşitli anti-reflü ameliyatlar uygulanabilir.

Bu makaleyi okuyanlar bunları da okudu: