Özofajit – Belirtileri, sebepleri, tanı ve tedavi yöntemleri

Özofajit nedir ve nasıl tedavi edilir konusunda faydalı bilgiler içeren bu makalemize önce Özofajit’in ne anlama geldiğine değinmemiz gerekiyor.

Yemek borusunun iltihabına Özofajit denir. Her tıbbi kelimede olduğu gibi bu hastalıkta adını Latincede özofagus (esophagus) ve –itis ekinden almaktadır (esophagitis). Bu iltihab akut (ani) ya da kronik (müzmin) olabilir.

Özofajitin Sebepleri Nelerdir?

Özofajit

Özofajit

Özofajitin birçok nedeni vardır ancak toplumda en yaygın görülen sebep elbette mide asidinin reflüsüne bağlı olan özofajit tipidir ve genelde Reflü Özofajit olarak adlandırılır. Bu durum yemek borusu ve mide arasında kapağın yetersiz (açık, gevşek veya felç) olmasına bağlıdır (Gastro-özofageal reflü, LES Gevşekliği, KÖS Yetmezliği).

Diğer nedenler şöyledir:

  • Enfeksiyon: bu durum genelde dinreç sisteminde sorun olan (immünkompromize) hastalarda görülür örneğin fungal (kandida → özofageal kandidiyasis) ve viral (Herpes simplex →Herpes özofajit ve sitomegalovirüs) enfeksiyonları.
  • Kimyasal travma: yakıcı maddeler örneğin asit veya alkali olabilir. Bu durum genelde çocuklarda, akli dengesi bozuk (mental retardasyon) hastalar ve..devamı sayfa 2’de

    Sayfalar: 1 2