Kıl Dönmesi Hastaları için önemli bilgiler

Kıl Dönmesi (pilonidal sinüs veya kist) hastalığı teknolojinin ilerlemesi ile birlikte yaygın hale gelmiştir. Masa başı işlemlerin artması kuyruk sokumu bölgesindeki dökülen kıllar ve sakral bölgenin deri tahrişleri bir çok insanda kıl dönmesine neden olmaktadır. Önceleri bu hastalık daha fazla erkeklerde görülmesine rağmen günümüzde hastaların neredeyse %50’sini bayanlar oluşturmaktadır.

Kıl dönmesi hastalığı başlangıç evresinde çok basit bir cerrahi yöntemle giderilebilirken, ilerleyen safhalarda çok ciddi operasyonlar gerektirir. Ne yazık ki hastaların %80’i ancak ilerleyen aşamalarda tedavi amacıyla başvuru yapmaktadır.

Kıl Dönmesi Tedavisi nedir?

Bir defa kesinlikle unutulmamalı ki Kıl dönmesinin tek gerçek ve kalıcı çözümü cerrahi müdahaledir çünkü bu bir hastalıktır, sivilce, akne, iltihap, enflamasyon, abse, irin, vb bir durum değildir.

Zaten geç evrede tıbbi destek için başvuru yapan hastalara ne yazık ki çoğu gerekli ve yeterli müdahale yapılmamaktadır. Bu durum da hastalığın tekrarlamasına ve hastanın hayat kalitesinin düşmesine ve beraberinde psikolojik sorunlara neden olmaktadır.

Bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için hastaların ameliyat öncesi cerrahlarla fikir alışverişi içinde olmaları ve yapılacak olan ameliyatla ilgili detaylı bilgi almaları gerekir.

Primer eksizyon ameliyatı genelde kıl dönmesinin ilk evrelerinde yapılan bir ameliyat çeşitidir. Bu ameliyatta kıl dönmesi bölgesi küçük eliptik insizyonla çıkartılır ve geriye kalan normal doku yaklaştırılarak dikilir. Bu yöntem kıl dönmesi hastalığının ilerleyen aşamalarında uygulandığında tekrarlama riski neredeyse kaçınılmazdır.

İlerleyen kıl dönmesi vakalarında yapılacak ameliyatın en önemli amacı kuyruk sokumu (sakral) bölgesinde bulunan orta hat oluğunu kaydırmak veya tamamen kaybetmektir. Böylelikle tekrarlama şansı çok düşük olacaktır.

Kuyruk sokumu bölgesindeki orta hat oluğunu kaydırmak veya kaybetmek için bir çok cerrahi yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin hemen hemen tamamında yama (flep=flap) uygulanmaktadır. Flep uygulaması ise kalça bölgesinden alınan temiz deri ve deri altı dokusunun bu bölgeye transfer edilmesidir. Flep uygulamasının başarı ve ameliyat sonrası tekrarlama (nüks) oranı ise cerrahın deneyim ve yöntemine bağlıdır. Başarılı bir şekilde yapılan flep ameliyatlarında kıl dönmesi hastalığının tekrarlama olasılığı <%1 dir.

2006 yılından bu yana Modifikasyon uyguladığımız yöntemle (Modified Limberg-Rohmboid Flap for Pilonidal Sinus) (BEYATLI’s Flep) yaklaşık 2000 hastanın sadece 2’sinde ameliyat sonrası yara yeri enfeksiyonu gelişmiş olup iyileşme süresi ortalama 2 ay sürmüştür. 3 hastada tekrarlama görülmüştür.

kildonmesi_ertan_beyatli_fl

whatsapp ile paylaş

DMCA 


"Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."