Göbek Deliği ağrısı – Sebepleri, tanı ve tedavisi

göbek deliği ağrısı nedenleri

Soru ve Cevaplarla göbek deliği ve etrafındaki ağrıların nedenleri nelerdir

Umblikus Nedir? Göbek deliği Latincede Umbilicus/Navel olarak da bilinir. Göbek deliği altında bulunan dokular göbek kordonunu (umbilikal kord) desteklemektedir. Göbek Kordonu anne karındaki embriyo ve fetusa plazentadan (plasenta) giden bütün besinleri temin eder.

Doğum sonrasında göbek kordonu kesilip klemplenir ve zamanla bölgede ileride göbek deliği olarak adlandırdığımız skar dokusu ve çukurluk oluşur.

Göbek Deliği Ağrısı ‘nın nedenleri nelerdir?

Göbek deliği ağrısı göbekle ilgili hastalıklarda ortaya çıkabilir (direkt ağrı) ancak bu ağrıların çoğu indirekt şekilde dolaylı (visceral/referred) veya yansıyan (parietal) yoldan ağrılardır.

Dolaylı göbek ağrısı (visceral/referred)

Karın muayenesinde hastalıklı organ uyarıldığında duyan ağrı anatomik olarak farklı bir bölgede hissedilir. Örneğin Apandiks karnın sağ alt köşesinde yer alır ancak iltihaplandığında (apandisit) karnın sağ alt köşesine elle yapılan basıda ağrı göbek ve çevresinde hissedilir.

Yansıyan göbek ağrısı (parietal)

Hareketsiz ve sakin bir pozisyonda iken göbek altında olmayan bir organdan göbek ve çevresinde hissedilen ağrıya yansıyan ağrı denir. Örneğin apandisitin ilerleyen dönemlerinde göbek çevresinde hissedilen dolaylı (visceral) ağrı artık sağ alt karın köşesinde de hissedilmeye başlanır (parietal ağrı)

Göbek ağrısına neden olabilecek hastalıklar

Bu hastalıklar iki ana grupta sınıflanabilir

1-Direkt Göbek Ağrısı: dar ve sıkı kıyafetler, boğulmuş (inkarsere) veya çürümüş (strangüle) fıtık, göbek iltihabı (Omfalit), göbek etrafındaki kaslarda yırtılma ve diğer Göbek sorunları.

2-İndirekt Göbek Ağrısı:

A- Dolaylı göbek ağrısı (visceral/referred)

  • apandisit
  • irritable barsak sendromu (İBS)
  • mezenter arter iskemisi

B- Yansıyan göbek ağrısı (parietal)

En sık görülen göbek ağrısı nedenleri nelerdir?

  1. kabızlık
  2. apandisit
  3. Umbilikal herni
  4. Omfalit

KRONİK AĞRIYLA İLGİLİ SIKLIKLA DİLE GETİRİLEN YANLIŞ DÜŞÜNCELER

Göbek Ağrısı

Bu makaleyi okuyanlar aşağıdaki makaleleri de okudu: