Ertan BEYATLI
Kanalı

Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) nasıl yapılır?

gaita_gizli_kan

Barsak kanseri erken uyarı belirtisi vermeden başlayabilir. Kanser vücudun başka yerlerine yayılmadan önce barsak duvarının içinde yıllarca büyüyebilir.

Bu büyümelerden çoğu zaman az miktarda kan sızar ve başka bir belirti henüz fark edilmemişken dışkıyla atılır. Bu kan miktarı çok az olduğundan dolayı gözle görülmez ve dolayısıyla Gaitada Gizli Kan (veya ) olarak adlandırılır.

Gaitada Gizli Kan (GGK) testi dışkıdaki bu az miktardaki kanı tespit edebilir. Bu test sadece dışkınızda kan olup olmadığını tespit eder, kendi başına bağırsak kanserini tespit etmez.

Testin sonucunun pozitif çıkması laboratuvara gönderdiğiniz örneklerde kan bulunmuş olduğunu gösterir. Yaklaşık her 13 kişiden birinin sonucu pozitiftir. Kanın tespit edilmesi, kanser dışındaki başka durumlarda da görülebilir. Örneğin, polip, hemoroid (basur) ya da bağırsak enflamasyonunda da dışkıda kan bulunabilir. Her durumda, bu kanamanın nedeninin araştırılması gerekir.

Pozitif Test

Hangi Durumlarda Gaitada Gizli Kan Pozitif Çıkar?

  • Erken veya ileri evre kolon kanseri varlığı şüphesi
  • Gastrointestinal sistemin diğer bölümlerinden olan kanamalarda (Damar çatlaması, hemanjiom)
  • Barsaklarda bulunan yara veya divertiküllerde, poliplerde
  • İnflamatuar barsak hastalıklarında
  • Yutulan kanlar sonrası(burun ve dişeti kanamaları gibi)
  • Hemoroidler
  • bazı ilaçlar (demir içeren)

Gaitada gizli kan testi elli yaş üstü kişilerde, anemisi (kansızlık) olanlarda her yıl tarama amaçlı olarak yapılmalıdır. Dışkıda gizli kan aranması bağırsakta bulunan tümörden kaynaklanan gözle görülemeyecek miktardaki kanamanın ve dolayısıyla tümörün tespit edilmesi amacıyla uygulanır.

GGK aranması amacıyla değişik testler kullanılmakla birlikte bu testlerin kalın bağırsaktan kaynaklanan kanamaların saptanmasındaki duyarlılıkları birbirine yakındır.

Daha önceleri kullanılan testlerde (Guaiac, Benzidin vb.) testten bir hafta önce diyet uygulanması gerekirken, günümüzde kullanılan insan hemoglobinine duyarlı daha spesifik ve hassas immunhistokimyasal yöntemlerde test öncesinde diyet uygulanmasına gerek yoktur ve yanlış pozitiflik olasılığı çok düşüktür. Bu yöntemlerle dışkıda 0.5 – 1 ml’ye kadar olan kanamalar fark edilebilmektedir. GGK’sı pozitif bulunan vakaların %5 – 15′inde kolon kanseri, %20 – 40′ında da 2’cm den büyük polip saptanmaktadır. 1 cm’den küçük kolon polipleri genellikle kanamadıkları için bu çaptaki poliplerin saptanmasında testin duyarlılığı düşüktür.

GGK testinin üst üste 3 kez yapılan dışkılamadan alınan üç örnekte bakılarak tekrarlanması tavsiye edilmektedir. Yılda bir kez GGK bakılması ve pozitif bulunan vakalarda kolonoskopi yapılmasının kalın barsak kanserinden ölümleri sırasıyla %20 ve %35 oranında azalttığı görülmüştür. Periyodik olarak yılda iki kez GGK aranması ve 5 yılda bir fleksible sigmoidoskopi veya yapılmasıyla bu oran %60’a kadar yükselebilmektedir.

Tarama testlerinin ne zaman sonlandırılması gerektiği konusu tartışmalı olmakla birlikte 80 yaş üzerindeki, özellikle yaşam beklentisini azaltan ilave hastalıkları olan kişilerde testlerin sonlandırılması uygun bir yaklaşım gibi görünmektedir.

Dışkıda gizli kan, ne tür belirtilere yol açar?