bayıltarak endoskopi nasıl yapılır ?

Endoskopi
Endoskopi

Alet geri çekildiğinde mide içerisinde J manevrası yapılarak mide ve yemek borusu arasındaki kapak iç taraftan görüntülenir. Bu manevra ile kapaktaki gevşekliği derecesi ve varsa mide fıtığı (hiatal herni, sliding hiatus hernisi, paraözofageal herni) tespit edilebilir.

Endoskopi işlemi esnasında incelenen bölgeler sırasıyla yemek borusu (özofagus), mide (gastrik) ve ince barsağın başlangıç kısmı (duodenum) olduğundan işlemin gerecek adı Özofago-gastro-duodenoskopidir. Sadece yemek borusu incelendiğinde Özofagoskopi, sadece mide ve yemek borusu incelendiğinde ise Gastroskopi adı verilir. Duodenum incelendiğinde ise Duodenoskopi adı verilir, burada zaten yemek borusu ve mide görüntülendiği için Özofago-gastro-duodenoskopi işlemi ile aynı sayılır (yani Duodenoskopi = Özofago-gastro-duodenoskopi = Üst GİS Endoskopisi)

Birçok hastada endoskopi işlemi bayıltılarak veya uyutularak (genel anestezi altında) yapılabilir. Ortalama 3-5 dakika gibi çok kısa süren bu işlem esnasında hasta anestezi ekibi tarafından damardan verilen çeşitli ilaçlar ( fenatanil, dormicum, propofol, buscopan, metpamid, vb) sayesinde uyutulur.

Yapılan ilaçlar hastada geçici hafıza kaybına neden olduğundan dolayı hastalar işlem sonra bir şey hatırlamazlar.

Genel anestezi altında yapılan endoskopi işlemi hem hasta hemde doktor açısından bir kaç önemli avantajı vardır:

  1. hasta işlemi hiçbir şekilde hissetmez, 3-5 dk. uykudan sonra rahat bir şekilde uyanır  (lokal anestezi ile yapılan endoskopiler bazen  20-30 dk sürebilir)
  2. işlem süresi daha kısa ve kolay
  3. işlem daha sağlıklı, güvenli ve risksiz
  4. işlem esnasında gerektiğinde biyopsi alma işlemi daha kısa ve kolay
  5. işlem esnasında tespit edilen hastalıkları (örneğin ülser, polip, gastrit, reflü) daha detaylı bir şekilde inceleme imkanı
  6. Endoskopik onkolojik tarama ve kontrollerde (örneğin mide kanseri, kolon CA, vb) birden fazla bölgeden biyopsi alma imkanı.
  7. Özellikle hipertansiyon, kalp ve akciğer rahatsızlıkları olan hastalarda işlemin daha kontrol edilebilir şartlarda yapılabilmesi
  8. Psikolojik travma etkisi yaratabilen korku, endişe, stres ve heyecanın minimum sınırlarda olması
  9. Tedavi amaçlı endoskopilerde (terapötik uygulamalar, biyopsi alınması, polipektomi, balon dilatasyonu, stent yerleştirilmesi, PEG takılması…vb) rahatlık ve kolaylık sağlaması

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı endoskopinin bayıltarak genel anestezi altında gerçekleştirilmesi her zaman daha uygundur.

Bazı durumlarda lokal anestezi altında endoskopi yapılması da mümkündür.
(makalenin devamı sonraki sayfada)

©