Anal Fistül – Belirtileri, sebepleri, tanı ve tedavi yöntemleri

Anal Fistül

    Anal Fistül

Anal Fistül ve Fissür kelimeleri sıklıkla karıştırılır. Oysa ki ikisi de tamamen ayrı hastalıklar olup apayrı tedavi yöntemleri mevcuttur. Fistül kelimesi iki ayrı yüzey arasındaki bağlantı noktasıdır ve tünel veya kanal anlamına gelir. Anal veya peri-anal fistüllerde ise makat derisi ve barsaklar arasında oluşan bir kanaldır.

Fistülün nedeni tam olarak bilinmemektedir ancak birçok faktör fistül oluşmasında etkili görülmüştür. Oturak bölgesindeki iltihaplı sivilceler, makatta sık sık oluşan kronik apseler, radyoterapi, ameliyat sonrası hastalarda, kilolu hastalar,.. vb.

Fistülün Belirtileri nelerdir ?

makatta geçmeyen ve dinmek bilmeyen kaşıntı, nemlik, kızarıklık, ağrı, kötü kokulu akıntı,  bazen kanama ve istem dışı dışkı gelmesi.

Peri-anal Fistüllerde Goodsall's Kuralı
Peri-anal Fistullerde Goodsall’s Kuralı

Teşhis / Tanı yöntemi

Cerrahın yaptığı muayene en iyi ve doğru tanı yöntemidir. Bazen fistüllerin derecesini ve tipini belirlemek için renkli/kontrastlı rontgen filimler çekilebilir. (Fistülografi). Doğru tanıyı koymak çok önemlidir çünkü yanlışlıkla hemoroid, anal fissür ve anal abse tanısının konması ameliyat sonrası hastalığın devam etmesine ve kronikleşmesine neden olur.

Anal Fistül - Park Sınıflaması
Anal Fistül – Park Sınıflaması

Park Sınıflamasına göre 5 çeşit Peri-anal Fistül mevcuttur:

a- Superfisiyal anal fistül
b- intersfinkterik anal fistül
c- transfikterik anal fistül
d- suprasfinkterik anal fistül
e- ekstrasfinkterik anal fistül

Anal Fistülün Tedavisi var mı ?

Peri-anal Fistülün tek tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir.  Bazı cerrahlar müdahale esnasında seton uygulamasını tercih eder ancak kalıcı çözüm için total cerrahi eksizyon yegane seçenektir. Bazı durumlarda nüksü azaltmak için cerrahi eksizyon sonrası bölgeye aynı zamanda seton yerleştirilir. Tedavi seçeneği tamamen cerrahın düşüncesine ve fistülün türü ve derecesine bağlıdır.

Peri-anal Fistul ameliyatında hasta belden (spinal, epidural) uyuşturulur veya tamamen uyutulur. Jinekolojik pozisyonda prob veya guide aracılığı ile fistül traktı ve uzunluğu tespit edilir ve koter aleti yardımıyla fistül kanalı tamamen çıkartılı. Geriye kalan temiz dokular dikilir.

Son yıllarda neolazer yöntemi ile anal fistül tedavisinde yeni dönem başlamıştır. Hemoroidal hastalıklarda olduğu gibi minimum ağrı ve kanamayla LAZER ile gerçekleştirilen tedavide başarı oranı oldukça yüksektir.